Path:
Agtste Afdeeling. Van den Handel, Handwerken, Fabryken en het geen daartoe behoort

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

S32 �ESCHRYVING van dm Hand. Handw. Fabryken 
.menigte en van byzondere deugdzaamheid gemaakt, als 
half-z:ydene Tt.Lffm, Grordetouren, Grifetten , Droguetten , 
Lttftrinen, Terzinelien, CJrdelettm, Ferandinen, }/[onca-
jarr, Siarnoifen eo andere mcer. Oe voornaamfte .Manu.-
faeturen zyn die van de Weduwe van JEREMIAS cuT-
JJIER en zoon (in d~ Nieuwe Fredrikflraat) aan de Span-
daujche Paart eh derzelvcr pakhuis is in dc Klaoflerfiraat 
tegen over hec Po!l:hui>) en die van HILLEGER en DANOO 
(in de Geetruide- flraat by de Kerk van St. Pieter.) Ook 
Iacen, gelyk bovcn gczegd is , de Gebroeders w~GELI 
allerhande lnlf zydcne !l:offen en Katoenen vervaardigen. 
Satinade of AtZaffen met eenen garenen injlag tot Tapyten 
maken de hier zynde Zyde Fabrykeurs: 
Floretlintm of half zydene Lintcn makcn de Pail'emeot� 
werkers. 
d) Katoene Manujafluurm van verjcheidene 
foortm. 
Onder de Regeering v:m Koning FREDRTK WILHELM 
waren alle Chitfen, Katocnen en dicrgel yke !l:offcn van 
Boomwal op het fcherpfie verboden. Zy mogten nict 
alleen niet tot klederen gedragcn worden, maar her was 
niet eens geoorloofd om ze oud tot huis- raad en ledi� 
kant�behangzels tegebruikcn. Maar, ondcr de Regeering 
van den tegenwoordigen Koning heefc PAOL DEMISZY 
de ecrfie Katoeo- Spinneryen aangelcgd , waanoe hy 
de klo!fcn uit Zwitzerland Jiet korneo: daarop heeft 
JOHAN PIETER. DU PL'.NTIER hct .eerfi begonnen, om 
Ooflindifclze Katoepen te drukken, rnaar als daarop eeni� 
ge Saxifche en Boheemjche Coloniflen Kacoenen begonnen 
te wt:ven, werde hem het qrukkeo van vreemde fioffen 
''C[�
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.