Path:
Agtste Afdeeling. Van den Handel, Handwerken, Fabryken en het geen daartoe behoort

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~~~ BESCHRYVINC van den Hand. Ha~idw. Fa~ryktn 
geo. Hy liet uit vreemde landen plamers tot her aantee-
Jen van Moerbt:zieboomen en ervarene lieden tot da 
Zyde- Kweekery ontbieden, welken met Koninglyke 
Jaarweddcn begiftigd werden: aan dezen werdt cen ge-
rat jonge Knaapen gegeven, welken onder lnn befl:icr de 
planring der Moerbe~ieboomen cn de O[)patling der Zy-
wormen tccrdcn. Ook worden j:wtlyks nog zoo wel 
eyeren van Zywormco als ook Zaad-korrels van Moer-
bezien, (welken gedeeltelyk uit Plantagicn binnen Iands 
gehaald worden) aan den genen om niec uitgcdeeiL!, 
welkenZywormen�Kwekeryen of Moerbezieo-plamagien 
willen aanleggen. In 't byzonder worden aan dc Predi-
kantcn cn Kofl:crs op hct land , die de mecfl:e Zydc win-
Den, jaariyks zekerc pryzen uirgcdceld. 
De Zyden-Manufact:uuren zyn ondt'r de Regcering Yan 
dezen Monarch in Berlin buitengemcen roegenomen, 
wam behalvcn de twee boven- gcmclden zyn alle andere 
Zyde l\1 anufac:tuuren, (die wy bcneden zullen aanwy-
zen) onder dezc loffelyke Regcering a
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.