Path:
Zevende Afdeeling. Van de Geleerdheid, en van de openbaare Schoolen, openlyke Bibliotheken, den Boekhandel, en de Boekdrukkeryen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

266 B r; s c H R Y v 1 N G wm de Geleerdheid, openbaose 
hct groot Capicaal, welk dezc edelmocdige Weldocnder 
dcr Schoolen ren voordccle van die Gynmafie befremd 
heeft, wezentlyk aan bcczelve ~a l vcrvallcn zyn, zoo 
zullen de Leeraars en Toehoorderen daardoor in eenen 
vry beteren fiaat gebragt kunnen worden. 
De oorfprong van het C�lnjclze Gymnafu: is verlooren 
in de duifrerh::id des tyds, maar men wect echter dat 
het reeds in 'c jaar 1540 eene School gewcdt is. Y\fy 
gaan het noodlot, welk hetzdve in dien ruilC.:hemyd on-
dergaan heefr, mec frilzwygen voorby, om cnkel iecs 
van de latere tyden te melden. Als in 'c jaar 1730 de 
Kerk van St. Pieter ende omliggendc huizen den bewus� 
ten ongelukkigen brand enderging, zoo werde ook het 
C�lnfche Sclzoolgebouw gehecl en al in de alfche gelegd. 
De Magifhaat bezorgde daarop dat cenigc ledige Kamcrs 
op het C�lnfche Raadhuii tot Schoolen, alwaar de jon-
ge lieden konden onderwezen worden, aangelegd wer-
den. Deze fchikking i!! ook n:1ar dien tyd zoo gebleven~ 
maar nooit weder ccn byzondcr Schoolgebouw opgerechc 
geworden. De Leeraars in 't Gymr�afte waren vyf in 
getal , een Reflor en Conreeftor, de Voor%1Jnger van de 
Kerk van St. Pieter en twee Meefrers in de vrye Kon-
fren. Oe Schoolcn en Schooluuren waren op den ge-
woonen voet iogericht. Koor � Knapm en Recordeerende 
of Currende Scholieren vindt men hier ook nog. Uit de 
Inkomfren van cenige, Legaten aan dit School van tyd 
tot cyd gemaak:t wordc eene kleine eetzaal onderhou-
dcn, en aan twce Studenten op de Akademie een jaar� 
lyks Iokomen betaald , waarover de Predik:mren van 
de Kerk vau St. Pieter, welker Provooft obk Ephorur 
is, de befchikking hebbcn. Sederd bet Jaar 1740 is 

    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.