Path:
Inleiding tot des Beschryving van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

14 1 N L E t D I N C tot de 
rnen w~et, in de Laufnits, loopt voorby C�penik. naar 
BERLIN en valc by Spandau in de Havel. Zy fcheidt 
C�LN van �ERLIN enNIEuw-C�LN van Ouo-C�LN en deze 
laatfie plaats van FRED:liKSWERDER. Het SPANDAUSCHE 
l:N STRALAUSCHE QUARTIER worJt flegts van Cer zyde 
door deze Rivier befpoeld. De Waterioopen, die uit 
dezelve geleid worden, zyn oorzaak, dat 'er veelc brug. 
gen nodig zyn , welker naamen op haare plaatfen zullen 
aangewezen worden. 
Men heefc door deze REsiDENTIEPLAATSEN twee 
Scadsgrafren geleid, welke beiden voor de STRALAUscBI~ 
poort uit de SPREE kamen. De eene loopt van de STRA� 
LAUSCHE Sceenen brug tot digt aan de Stad BERLIN, wel� 
ke ook door deze grafcen van de gemelde beide voorfieden 
afgefcheiden wordt. Zy eindigt aan de Oranjebrug. De 
tweede en grootfie Stadsgraft neemt cen begin omcrent 
de Stralaufche brug, gaat door nieuw C�LN, de FRE� 
DRIKS en DoROTHEESTAD en loopt langs den Wilgendam 
achter de huizen by het Arfenaal, alwaar ze de Koper� � 
graft genoemd wordt, in de Spree. 
Het water van deze grafcen, welk gcene gercgelde af� 
watering hecft, wordt, om de molens ce doen gaan , 
door den grooten Beer aan de Oranjerybrug en door den 
kleinen Beer in nieuw C�ln achter de tuin van Splittgerber 
naar welgeva!len geleid. Deze beide Beeren zyn van gehou� 
wene Stecnen (Quaderfleenen) zecr hecht en vafi gemaakt. 
Over de eerfte grafc liggen de KoNINGs, SP ANDAUSCHE 
en FREDRIKSnRUCGEN, behalven de brug, die by der-
ze!ver begin aan dc STltALAUSCHE Poort gevo�den wordt. 
Ma3r de twede graft heeft de volgende bruggen. De 
C�PENIKSCHE brug , welke naar de Riksdorferflraat 
loopc, de Loopbrug by de nieuwe Groenftraat, de Ham-
men-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.