Path:
Zevende Afdeeling. Van de Geleerdheid, en van de openbaare Schoolen, openlyke Bibliotheken, den Boekhandel, en de Boekdrukkeryen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

Schoolen, Bibliotheeken mz.te BERLJN. PI!. Ajd. 251 
LAT YNS~ HE en andere ScH oor. E N. 
Berlin heefc ten allen tyden beroemde Schoolro eu 
Gymnafien gehad, walirander die van 'c joachhimsdal 7 
van het oude Kloafter van C�ln en de Fredrib-werder en 
DU ook de Real-School de voornaamfie zyo. Wy zullen van 
clk derzelven et:n voor een hec noodige bericht mededeelen.. 
Hec Gyrmzafium van :Joachimrdal. 
Die draagt den naam van zyncn Stichcer den KeJ.uvorll 
JOACHIM FREDRIK, die in 't begin van de zeveociende 
eeuwe zyn J agtfloc J oachimsdal, welk hy in de nabuurfchap 
van de N ieuwftad-Eberswolde in de Middelmark hadt, met 
alle de Gebouwen en Kerken, benevens de Velden, Tuinea 
cn Weiden, welken daarby gelegen waren, tot het aanleg-
gen van eene Vorfielyke School wcglchonk. Hy gaf 
tevens in 'e begin daartoe aanzienelyke Geldfommen en 
Landhuuren en maakce aan de School eenige Klooftcrs 
cn Drolfaardfchappen van de oude Mark ende Uckermarl: 
Uie derzelver Inkomfien zouden 120 jonge Lieden, van 
Adelyken en Burgerlyken rang, van alles, uirgenomeo. 
Bedden, Kalfen, Kledereo en andere kleine Huisraden, 
waarvoor zy zelven moefien zorgen , om niet onderhou-
den worden. Maar de overigen moefien op hunne ei-
gene kofien leven. Den 23 en 24 Augufii 1607 werdt het 
Gymnafie te joachimsdal ingewyd. Het bade toen min .. 
der Claffen dan nu, dewyl geen knaap onder de 13 Jam:n 
daarin aangenomen werde, maar door deszelfs goede in-
zigten werde hee , in konen tyd , vergroor. Doch de 
Oorlog, die Duitfchland, in 't midden van de voorige 
Eeuwe, overfiroomde, veroorzaakte dertig jaaren daarna 
des�
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.