Path:
Inleiding tot des Beschryving van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

1 N L E I D t N G tot de 
I I De PRENSLAUSCHE 1 
12 Oe BRENAUSCHE I Loopen naar het KaNINes 
13 De LANDSBERGSeHE l QuARTIER. 
Poorten, J 
14 De FRANKFORTSeHE 1 
Poort en ~ Loopen naar her STRALAU� 
D 0 ( ) J� SCHE QUARTIER. 15 e VERBOOM g 
1~ De kleine FRANKFORTSeHE Barriere; liggende by de 
twee laatfl:e Poorren , hceft geen uirgang ; maar 
dient tot een Wachthuis voor de Soldaatcn. 
Uit de rnenigte dezer Poorten en de veelheid der See-
den en Voorfteden dezer Hofhoudingsplaats, welker 
uitgeftrektheid in 't vervolg nog duidelyker blyken zal , 
kan men genoegzaarn over dc grootheid dezer Hoofd-
ftad �ordeelen. Men rek:enc haaren omvang op om-
trent twee duitfche rnylen. Ook kan men zieh gemak-
Jyk uit het getal der huizen een deokbeeld van den groo-
ten en fchielyken aanwas deezer Hofhoudingsplaars vor-
men. Voor het jaar 1645 beftondt de Hoofdfl:ad alleen 
uit BERLIN en C�t.N en in beide deze Seeden waren 
flegts 1236 huizen. In 't jqar If.47 wierden in dezelven 
1743 buizen gevonden, en dus waren 'er 507 meer. 
De aanbouw der huizen in de overige Seeden , waar 
uit Berlin befiaat, heefc derzel ver gecal in 't jaar 17 47 
op 4277 gebragt, terwyl alle Seeden famen genomen 
met derzelver Voorfieden toen een getal van 5513 hui-
zen uitmaakten. Aangaande de bouwkunft der huizen 
van alle deze Seeden, welken tot Ber:.lin behooren, mer-
ken 
(g) Dez~ wordt dus geheeten , om dat �er alle nachten een Boom 
''oor de brug getrokken wordt, ten einde de Schepen 'e~ nj~t t.tit mog. 
te geraken. Dezelve worclt ook de Stra/auer Poort gcnocmd, cn dc 
Meulen-Poort, om dat de Mculen!lraat 'er op uitloopt.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.