Path:
Zesde Afdeeling. Van den Godsdienst en desselfs verschillende Huisboudingen, van de Kerken, van de inrichting van den Godsdienst en van de Godshuizen

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

~34 B Es c H1l Y TI =� c -r::zn den Godrdienft enz. 
men, welker [ntrejlm in 'c ver volg van tyd tot het an� 
derhauden van alle Weezen ,welken toc de Franjc!Je Kerk 
behaaren, toereikende zyu zullen. Deze Hoofdfomme 
is aan den eenen kant afkomfrig van Legaten, die aan het 
W eesbui s, federt deszelfs oprechti og, gemaakt zyn en aan 
den anderen ~ant van verloorene j ondjen, waartoe de 
DireEleuTI gevolmagtigd waren om zc aantenemen. Het 
verfchafc tegenwoordig ecn wezenlyk onderhoud aan by� 
Da 6o Weeskioderen, zoo wcl van de Berlinfche Colovie , 
als van andere Colonien van 't land. 
Het Weeshuis wordt door een Bewind beflierd, welk 
uit 8 Perfoonen beflaat, van welken vier, de aanzienlyk� 
fl.en in de Colanie, door het Hof gocdgckeurd, en vier van 
den Kerkenra~d als Afgezondenen benoemd worden. Hct 
Confistorie benoelnt, daarenboveo, alle jaaren eenen van 
de Predikamcn; welke by het Bewind de voorzirting heefc, 
De Joogcns moeten zeveo, de Meisjes vyf jaaren oud 
zyn, als zy in 't Weeshuis aaogcnomen zullen worden. 
Zy moeten uit een wetcig huwelyk zyn voorcgefprotcn , 
en van de Franfche Vluchtelingeo afkomfiig zyn. Kin� 
deren van goede Familien worden voortgetrokken, na-
demaal , volgens uitdrukkel yke Verklariog van het Hof 1 
bunne opvocding i� dit huis voor hun, ten aanzienc van 
bunc Tytelr of Geboorten, nooit nadeelig zal zyn. 
Zy worden in alle opzichtcn om uiec onderhouden. 
Zy naan onder hec opzicht van twee lnfpeEtoren, en ee-
nige Opzienders en krygen van verfcheidene Meefters het 
noodig onderwys. 
Het Bewind van het Weeshuis heeft, met behulp van 
eene ColleEte, een fraai buis op den Markt van Fredrik 
laaten bo:1wcn. 
3 L'Ecole de Ch4rite. llet grootiJgetal van Armen � 
wel.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.