Path:
Vyfde Afdeeling. Van de Collegien van Justitie, van de Politie [...], welken tot de Burgerlyke en Politieke Regeering der Residentieplaats behooren, [...]

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

17 4- BE s c H R 'Y v IN c van � de Burgeriyke en Politieke 
.Adelyken of Bevoorrechtcen rang heefr. Het komc by 
een, alle Sacurdagen des morgens om 9 uuren (zie ook 
boven in dc aangehaalde Afdeeling.) 
11!. De MACISTRAAT, het Poi.ITiE�BF.WIND en 
de GERECHTEN der STAD. 
A. De MAci:sTRAAT, of de STADSOVERIGHEID. 
Van ouds hadden de Seeden Berlin en C�ln elk hun-
neo hyzondercn Magifiraat; en coen de Fredrikswerdef 
aangelegd werde, kreeg ze insgelyks haare byzondere 
Stadsovcrigheid. De Keurvorflin noROTHEA behieldt , 
by 't aanleggen van de Dorotheenflad, het Rechtsgebied 
zoo wel in Burgerlyke als in Crimineele zaken; over 
dezel ve, geduurende haaren leefryd, en fielde daarom 
eenen Rechcer en G~rechtsfchryver aan, gelyk zulks het 
Privilcgie van Kcurvorfr FREDRIK >yiLHELM den Groo� 
ten den 2 January 1674 aan de Stad verleend, gemigr. 
Als deze Stad naderhand aanwies, werden 'er Burger� 
mcefiers en Raadslieden aange!l:eld , doch zy hauden gcc-
ne byzondere inwilliging tot hec rechrsgcbied, welk 
hun eerfl: den 8 Augufius 1693, doch flegts voor cwin� 
tig Jaaren , werde verleend en moe!l:cn geduurende dezc 
twintig Jaaren voor deze vergunning jaarlyks 3 Ryks-
daaldets aao deKeurvorflelyke Hofrent!te opbrengen. ("') 
Dc Fredrikrsflad heefc nooit eene byzonderc Stadsovcrig� 
heid gehad, m�ar fronde in het begin onder den Magifiraat 
van de Fredrikswerder. Desgelyks hebbcn de Voorilc� 
den van het Konings en Spandaufche Quartier nooic de 
Stads 
(") Zie hierran het Ottd m /Yieuw �crliu l D:c! Ht:t!:::. D ::1 II.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.