Path:
Vierde Afdeeling. Van de Hooge Landscollegien, welken in Berlin gevonden worden

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

owelke in BERLIN gtvonden worden. IV. /Jfd. IIS? 
in 't Hoofdfiuk over den Koophandel zal daar over nog 
nader gefproken worden. Th; Kooinglyke Bank is op hec 
Jagerhof. 
9� Het Gezondheids-Coll~gie. 
Dit heefc de bezorging vJn alle openbaare fchikkingen, 
wegens befmertelyke ziekcens ,insg~lyks wegens de fierftc 
van hec Vee &c. in alle Koninglyke landen. Hec befiaac 
uit eenen Prefident en ecnige Leden van het Koninglyke 
Opper-Collegium Medicum, eenen Krygs, en Domeinen. 
raad en eenen Burgermeefier, uit het 1Jagifiraats-Colle-
gie. Alle de Gezondheids Collegien van de Proviotien 
rnoeten aan hec zelve verf1.1g geven. Het vergaderc all(! 
Vrydagen op het Raadhuis van BERLIN en anders zoo 
dikwerven als hez: nodig is. 
10. De Magatyn van het Zortt en !Jf.t CoMPTOIR 'Van 
d1 Scheepvoart van 't Zottt naar Sr L Es r E !II'. 
Naardemaal in alle de Koninglyke landen het Zout voor 
Koninglyke rekening verkogc wordc, zoo zyn in ieder 
Stad Zout�Magazyncn opgerecht, waarin hec uit de Hal-
tefehe Zoutkecen gebragc wordt en waaruic dan de In-
wooners van een zekeren banne voorzien worden. Het 
Berlinfch Zoutmagazyn voorziec de Stad, en een ge-
deelte van het naatt by liggende platte land. Maar tot 
het vervoeren vao het Zout naar Silefien ffi een byzonder 
Cornptoir opgerecht, welk over de Schippers cn Sehe.. 
pcn, welke ten dien einde gebruikt worden , het opzicht 
heeft. De Zoutmagazynen zyn in NIEUw-C�LN aan 'c 
Watet cn het Comptoir van de Scheepvaart van 't Zout 
Baar Silef:en In de oude Groenflraat in hec huis van scHu-
:MAN. 
1 I. Het J ACTBESTIER. 
Dit hecft het opzicht owr alle Koninglyke Bedienden 
L 4 van
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.