Path:
Vierde Afdeeling. Van de Hooge Landscollegien, welken in Berlin gevonden worden

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

weJ.te in B!!:RL IN gevonden 'WM"den. IV. Aftl. 161 
Jegie heeft zyne eige Fifcaleo. Twee Wondheelers en 
twee Apothekers zyn, by hec doen van eene proef van 
eenen Chirurgyn of Apotheker, Byzitcers. Het vergadert 
's Vrydags voordemidd:::gs om 10 uur op het Raadhuis van 
de Werder. 
3� Het GENERAALE PosT-CoMPTOIR-
Heefc de bezorging van alle dc zaakcn , rakende de pos-
ten door hec geheele Koninglyke land. Het beftaat uit zyn 
Hoofd, welk een Staatsdienaar is (gclyk het onl:mgs was 
zyne Excell. de Heer HENDRIK DE IX. vAN REUss), eenen 
Intendant en eenige Raden. Alle Poftbedienden in 't land 
kunnen, uirgcnomen in crimineele zaken, nergens, als 
by hec generaale Poft-Ampt, te reche raken, welk daarom 
zynen eigenen Rechter hcefr. Hier coc behaart ook hct 
Adres-Comptoir, welk dc bezorging van het vVeeklyks 
Blad of de zoogenaamde Intelligenr-Cedul heefr. Het is 
in 't jaar 1727 (*) onder Kooing FREDRIK WILHELM op� 
gerecht, met oogmerk, om alles, wat zoo wel dc Lands-
collegien als ook de byzondere Perfonen in de Keurmark 
aan 't Gemeen begeeren re doen weren , door de Intel-
ligcns-Ceduls bekend te maken. Dc Leden van hct Ge-
neraale Poft-Comptoir vergaderen alle morgens van 9 tot 
12 en 's middags van 3 tot 5 uuren, in het Pofthuis in de 
Poft-flraat. 
4� Het F RA N s c H E 0 PP ER n E w IN n. 
Bezorgt alle zaken, die de Franfche Natie en Colo-
nien in 't geheele land aangaar. , en raadpleegt deswegens, 
indien het de nood vereifcht, met de Koningly~e Duit-
fche Collcgien. Het werdt van Koning FREDRIK WIL-
HELM den 19 Maart 1719 (t) opgerecht. Een wezen-
lyke 
(') Zie MYLIUS 6 tl:d ~ afd. Nadz. 387. 
t t) cir de i~tjlruffi, ran hcl :::drc i11 1't Recueil d'Ordopnanccs i!Uz. 
11 cr1 vervol',
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.