Path:
Inleiding tot des Beschryving van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

Bejchr"flJing 'Van � E ll L I N, e!1Z. 3 
Jen der zeventiende Eeuw. Tot dien tyd toe maa:k:ten 
de twee gemelde Seeden alleenlyk de Hofhoudings-plaa:ts 
uie, en men telde in 'e jaar 1645 in beide dezelve 1236 
huizen: zedert nam de fchielyke aanwas der ganefehe 
Hoofdfl:ad zeer aanmerkelyk toe. Beide Seeden wierden 
allengskens meer uicgelegd. Boven dien wierden nog 
drie aanzienlyke Seeden aangelcgd en drie Voorfl:eden, 
waarvan cwee eenen grooten omerek hebben, gebouwd. 
Deze vyf Seeden, die te famen BERLIN ultmaken, zyn 
de valgenden: 
1.) BERLIN. Deze Stad ligt aan de regter zyde van de 
SPREE , welke rivier dezelve [ ten Noordweften zegt 
de Franfche berchryvingJ ten Noordoofl:en van C�LN 
affcheidt. DeSPANDAUER, de FREDRIKS, de �RANJE� 
RY, de LANGE, de KaNINesende STRALAUER-bruggen 
bepalen den omvang dezer Stad, die te vooren bin� 
nen de KoNINGs, SPANDAUER, en STRALAUER-poor� 
ten belloten was. Deze poorten hebben op die plaae-
zen gefl:aan , waar men nu de bruggen van gelyken 
naam vindt. De STRALAUER poort wierdt recds onder 
de regeering v:m Kaning FREDRIK WILHElM ::fgebro� 
ken, na dat het groote FREDRIKs-hrifpitaal was opge-
bouwd geworden. Maar de KoNINGs- enSPANDAUER 
poorcen liet de rhans regeerende Koning afbreken, als 
hy in den jaare I 7 50 en eenige volgcnde de plaats, 
tuiTchen beide deze poorten gelegen, welke den wal 
en het binnen-bolwerk belloeg , met de prachtigfl:e 
huizen bezerten liet. Daardoor werde de Stad BER� 
LIN langs hee K oningr� en Spandauer-quartier met ver-
fcheidene aanzienelykc Straaten vergrooe, waaronder 
voornaamlyk de lange nieurwe Fredrichsflraat behoort. 
BER.LIN beftond in 't jaar 1645 uic 835 huizen; maar 
A .2 O!Il�
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.