Path:
Vierde Afdeeling. Van de Hooge Landscollegien, welken in Berlin gevonden worden

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

'Wtlkein BERLIN ge'OOnden warden. IV � .Ajd. IJI 
fo de Palczifche Colonien. Al wat betrekking heefr tot het 
aanflellen, onderzoeken, verpliehe maken, en heraalen 
van de Bediendeos der Juflitie, al wat tot handhaving 
en verbetering van de inzettingen der Juflitie en het uit-
voeren van derzelver Wetten flrekr, hangt alleen van 
hem af. 
Zyn Excell. de Heer KAREL MAXIMILIA,\N, vryhecr 
VAN FURST EN KUPFERBERG heeft het byzonder opzicht 
over dc uicvoering van de Wetten der juflitie, in de 
Provintien Pruiffen , Gdder , Maagdeburg , Cleve, 
Mark , Pommeren, Halberflad, Minden, Ravcnsberg, 
Meurs, Lingen, Teekienburg, Lauenburg, Butow en 
Quedlinburg. Hy heeft ook het bewind ovcr de Leengoe-
deren, in alle Koninglyke Landen, uitgenomen Sileficn; 
het Oppervoogdyfchap over alle Akademien , het medc-
beflier met zyn Excell. den Heer Groot-Kanfelier over 
alle de Paltzifche Colonien. Behalven dit is hy te gelyk 
Prefident van de groote Rechtbank of het Oppergerecht 
van Appel.Zyn Excell. Dc Heer ERNST FRIEDEMAN vAN 
J,tu.rnmAUSEN heefc het byzonder ppzichr over het uit� 
voeren van de Wetten van Jufririe en alle Leengoederen in 
StLESIEN als mede alle crimineele zaken in alle Koning. 
lyke landen; hec geeflelyk bewind of de beflelling over 
alle Geeflelyke zaken, betreffende de Evangelifche Lu� 
therfcheKerken en Schoolen: ook over alle Kapictels en 
Klooflers tot de Roomfche Geefrelykheid behaarende; in 
alle de Provintien. Hy heefc ook mec zyn Excell. den Heer 
~an Dorville het opzicht over alle de Gereformeerde Kerk 
en Schoolzaaken van Silefien en Weftpizalm , het voog� 
dyfchap over de Drie<:enheidskerke en het bet1ier over de 
Koninglyke Bibliot/mk, Konfl-Kamer cn Bibliotheek-Kar. 
Daarenbove11 is hy te gclyk ?refidt:nc Yan het E� 
K 4 yan.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.