Path:
Vierde Afdeeling. Van de Hooge Landscollegien, welken in Berlin gevonden worden

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

welke in BERLIN gevonden rwordtn. IV. Afd. 1411 
e.) Oe Algemeene Kryp;s- Kas. 
Heefc tle berekening en bccaling van 't gcld, welk tot 
de zaken van den Oorlog vcreifchc wordt en tcn behoeve 
daarvan uic andere Kallen in!wmr. Hierin wordt hec o-
verfchot van alle andere Kaffcn gebragc. Zy is op het 
Slot. 
f.) Oo Alguneene Zout -Kas. 
Naardemaal al het Zouc in 'c land bereid en voor reke� 
Ding van den Koning verkogr wordt, zoo kamt al hct 
geld daa r van in deze Kas. Zy is op het Slot. 
g.) Oe A!gemee11e K as van de Geldboetens. 
Hier in korneo alle Geldboctens , welken de Opper� 
collegien van BERLIN zoo wel in Proceffen van de Vier-
fchaar als in 'r Burgerlyke oplcggen, ook fomwylen de 
zoogenaamde Abf chorz. Zy is op het Slot. 
h. Oe De Kas van den Hojflaat. 
Hecfr de omvangll: en berekcning van 'c geld tot de 
bctaling von de Perfooncn en Re fi demen tot den Hof-
fiaat des Konings bcboorcnde. Oezelve bezorgc ook an� 
dere uitgayen. Oe Rentmcell:er van den Hofll:aar be-
zorgc te gclyk ook de Koninglyke Kas van de handgelden 
en dispoficiegelden. De Kai van den Hofflaat is op 
hec Hof. 
i.) De Kas van de Bedieningm. 
Keurvorfi FREDRIK WILHELM richtte deze Kas in 't 
jaar 1686 op, onder den oaam van Zeekas, dewyl zy cen 
behoeve van de Zeevaart of Vloot bell:emd was. Koning 
FREDRIK \VlLHELM, fie!de in 't jaar I 7 I I dezclve tot 
eene Kas aan, voor Recrncen of oieuw geworvene Solda-
ten. De oncfangll: was ondettuffchcn flechrs dezelfden, 
naJmelyk de berckening van dc gelden voor de uicgedeel~ 
de Tytels of Caracters. D.1arenbo��en mQet clk �urger-
1\. 3 Offi�
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.