Path:
Vierde Afdeeling. Van de Hooge Landscollegien, welken in Berlin gevonden worden

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

144 �tsCHR YVING 'Van de Hooge Landtc6lleglm 
rcod Hoofd de voorzitting heefc. De Koning zelfs is 
Prefidcnt van hec ganefehe bcwind, waarom de HoofJcn 
der Kameren zieh Vice- Prefideoten onder tckencn. De 
Eerfle Karner hecft het bewind over het Kooingryk Pntif-
ftn, Lithauwm, Pommerm, en de Nieuwe Mark als ook 
over bet Zout in alle Koninglyke Provimien. Tot de tw ee-
de Karner bchooren de Keurmark en .J.11uflgdeburg, als ook 
alle de GeldkaO'en. Onder de denle fiaan alle overige Ko� 
ninglyke Landen als ook de Kamcrs van de Zegels en 
Kaarten en het bewind over de Mynen. De Vierde Ka1. 
mer hcefc het befiier over de zaken, betrekkelyk tot den 
lmpofi en Tol. De Vjfde over den Koophandel, de 
Fabryken en de Handwerken. De Zetde is hct Krygsbe-
wind, waartoe het bc\Yind over den optocht, dedienfien, 
huisvefiing, 't vullen van de :Magazynen en de bezorging 
van Proviant aan hct Leger, als mede tot befiier over dc 
Salpecer, het Lagerhuif, de Gaud- en Zilver-Manuf.:Cl:uu-
ren en het groote Potsdamfche Weeshuis behaaren. De 
bcime Staat en Krygt-Miniflers, die thans de waardigheid 
van Vice-PrefiJemen in deze hooge Collegien bckleeden, 
zyn de valgenden: Zyne Excell. de Heer HENDRIK IX. 
Graaf van REUsz, hadt , als Bewindhebber over de fraaten 
van de Keurmark, met de twede Kamer, een vereenigd 
bell:ier. Zyn Excell. dc Hedr KAREL HENDRIK VAN WE-
DEL , Vice-Prefident van de Zesde Kamer. Zyn Excell. 
de Heer VALENTYN v AN MAssow, Vice-Pre.fidmt van 
de tweede Kamer. Zyn Exccll. de Heer JOACHIM cHRIS� 
TIAAN VAN BLUMENTHAL, Vicc-Prejident van de eerfle 
Karner. Zyn Exccll. de Heer LODEWYK PHILIP VAN HA� 
GEN , T.Tice-Prejident van de derde Kamer. Zyn Exccll. 
de H eer JULIUS, VRYHEER vAN DER HORST, Vice-
Pre.fident van de 'Vierde KCi.mer en heefc een verecnigd 
bewind
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.