Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

tn 'flOorn. Gebouwm van B!RLIN. I. .Afd. 117 
begonnen te bauwen en, ten dien einde de Muur tot o� 
ver dc Grafc uitgezer. 
'-5. De Wilhelmsfiraat loopt van de Linden der Doro-
theenfiad naar de Hallefehe Poort. 'bj is zeer lang en 
draagt den naJm naar Koning FREDRIK WILHELl\f, die 
dezclve aangelegt heefc. De huizen zyn meefi allen e-
ven hoog en daaronder zyn tuffchen de Linden en de 
Wtlhelmrplaats buitengerneene prachtige Gebouwcn van 
Graaven en andere voornarne Perfoonen. Doch de rnerk:-
waardigfien zyn: 
Het Paleir van den Grootmeefier van de Order 'l.:an St � 
. 'tan, Prinr FERDINAND van PruiJJen. 
H et is een zeer uirgefirekt Gebouw en de Voorgevel 
is op de Wilhelmrplaatr. (*) 
Her Paleir vcm dm Prinr FREDRIK van Brunrwyk. 
Het huis we} eer van VERNEZOBRE, DU van W'LRSTLER 
In die Gcbouw werde dc Turkfche Gezant ACHMET EF� 
FENDI in 'c jaar 1763 gchuisvefi. 
De Bubeernfehe Sclzool en hct Huir van den Predikant. 
Het Weerhuir van SCHINDLER. 
16. Op dc 1Villemrplaatr zyn dc huizen, die het Plein, 
welk tot het exereeeren cn optrekken der Lyfwacht diene, 
omringen. 
De Fabryk van Gouden en Zilveren Limen en het 
Pa leis van zyne Excellentie, den Kabinetsminifier, Graaf 
van FINJCENSTEIN, zyn in 't byzonder bezichtigenswaar-
dig. Het laatfie huis is door CERLACH gebouwd. ( t) 
17. De Fredrik.rfiraat loopt van de Lindenboomen van 
de 
(') Zy is hJ de ge:;ic.'z tm ' 'an scuLEUEN No. 27 te zim, 
(t) De a[h fcldingm ww .Iw Grand z oo wd a!s ,�an 't GevoL1V zch�~ 
Z Wl 1'1:W JOIIAN GEORG c REI'> S te J\ Vl' SB l ' RG in t wak YfJr. JOII.\N )t� 
I:Em ,\ S WOLF tc A UGSB l 'RG op z cym Jtllen in 't Kaper flCl!;agt , 
H3
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.