Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

1 q BE s c n R YV IN c d~r Straten, Plehzen , 
1671 aan de Overheid van FREDRIKswER Df. R. Dc Keur-
vorll:elyke Raacisheer vcn MARTIZ Iiet dc Kapel op zy� 
nc Koll:en verbetereo, en ook een Armenhuis voor agt 
Perfoonen apreehren, en fchonk daar by ccnc Hoofdfom 
van 1485 Ryksdaalders met lall: datdc O verheid van FRE-
DRIKSWERDER dezelve bell:iercn zoude , maar dar zyne 
Erfgenaamen by beurten metden :tviagill:raat de Perfoo-
ncn, welken in dat Armcohuis zouden woonen , bcnoe-
meo zouden. De lnwooners van de FHEDRIKSSTAD na-
rneo hunne Godstlienll:oeffr ning in deze Kapel wa:~r. Naar� 
dien ~chrer het geral ~..:r Inwooneren roen:1m, wcrdt zy 
verfcheidene malen vcrgroot. Als de Gemccnre tc talryk 
werde , Jiet Koning FREDRIK wiLHELI\f de oudc Kerk 
afbreken en in derzelver plaats eene nieuwe, naar dc 
tekening van den Geheimen Raad CERLACH bouwen, 
welke in 't jaar 1728 ingcwyd is geworden. Zy firckt 
beurte!ing tot de Godsdienfioefcning der L utherjchen en 
Gereformeerden en heeft denzclven Predikant mcr dc Stal-
kerk op de JJ1arkt 'Van Gens d'Armes. 
4� By de Hammenbrug is de p!aats tum.:hen dezc I3rug 
cn de Opper- en Neder-walftraaten. Zy is mcc fraaie hui-
zcn bezet. Zeer oneigenlyk wordt ze van fommigen hct 
Qparree genoemd. 
5. Dc Moomiflraat gaat van de Loopbrug by hec 
Hammmplein in de Muurflraat. 
De volgende . drie Straatcn beginnen van dc jenlja-
lemfche Straat. 
6. De Kroonflraat komt in de Muurflraat uit. 
7� De Leipz.iger of Potz.damfcheflraat loopt tot aan den 
a~rhock van de Potz.damfclze Poort : zy is ecnc fraaie 
lange Straat, met prachrige Huizen verfierd , waarondcr 
de Koninglykc Porceieinen-Fabryk en hct Paleis \'an den 
Craaf
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.