Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

en voorn. Gebouwen 'Clan BE R L 1 N. I. Afd. IOI 
ftal in 't jaar 1696 tot cen Kerkgebouw vereerde. De 
Keurvorll:elyke Hofbouwmeefter GR�NBERG maakte de 
afcekcning tot deze Kerk , welke volgens deze eenen 
fraaien Toren zoude hebben, die echter niet gebouwd 
is geworden. 
Voor 't overige ll:aan nog op dcze plaats, die mec lin-
denboomen beplant is , eenige welgebouwde huizen. 
16. De Marktftraat Joopt van de 1Har11.t langs de 
Duitfche Kerk in de Opperwalflraat. 
De Falconiersftraa~ Joopt uit deze Straat in de Roo� 
fenftraat. 
17. De Roqfenflraat galt van de FranCehe Kerk naar 
de Opperwalflraat. 
I 8. De Nederlaagftraat anders genaamd de plaats ach-
ter het oude Tolhuis Joopt van de Markt tot aan de Hon-
denbrug. Aan de eene zyde is het bek van het Tolhuis 
en aan de andere zyde verfeheidene fra aie huizen, waar 
onder inzonderheid het Gebouw van den Graaf van wAllt.� 
TENSLEnEN uitmum. Het Hoekhuis vao coNRADI, te-
�geo over het Tuighuis gelegen, wordt voor het ecrll:e 
gehouden, welk op de PREDRIKswERDER is gebouwd ge-
worden. De Keurvorfh:lyke Ingenieur J� c. MEMHARD, 
door wien de ganefehe wERt>ER aangelegd is geworden, 
heeft het zelve bebouwd en bewoond. 
19. De Nederlage-Walflraat ls achter de voorgemelde 
Straat. Daarin is 
Het Franfche Raad!miS en School. 
20. By de Hondebrug: of wel de plaats tuffchen de Ronden 
tn Graftbruggen, waarop hec Paleis van de PrinfeiTe van 
Pruiffen cn het Arfenaal of Tuighuis ll:aan. Hier heefc men 
Hec Paleis van de Prinfes Weduwe van Pruiffen; 
welk van Kcurvorft � .I:'REDR JK wiLHE.LM uen Groocen 
G 3 voor
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.