Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

9 6 BE~CHRYVING der Straten, Pleinen 
x. By her Tolhuis is de plaats van de Sluisbrug tot aan 
de Markt. Hier vindc men 
De Sluisgraft. Dezelve wai te vooren de C�lnfche 
Stadsgraft, welf e de Keurvorfr F KEDIUK WILHELM, tot 
gernak van de Scheepvaart , door zyne beide Bouwmeefiers 
J� E. BLESF. NOORP en PHILIP DE CHIESE, ( door welken 
ook het Kanaal te JJ1ulrqfe gemaakc is) tot een Grafc 
cn Sluis heefr laaten a:mleggen en aan beide zyden mec 
bouren planken befchieten. Keurvorfi FREDRIK de III. 
Jiet deze Vaart in 't jaar 1694 geheel mec fieenen bemct-
felen. Deze Metlelary befiondt uit frerke Muurcn van 
goede Steenen gemaakt. Dc Vaan is 2p. voecen lang 
en 24 voecen breed. By gelegenhcid van 'c maken van 
dezeVaarten Sluis heefc RAYMOND FALZ in 't gemelde 
jaar eene Medaille vervaardigd. 
Hec Koninglyk Impofl- en Tolcomptoir is een lang, wyd-
Ioopig Steenen Gebouw van twee Verdiepingen, digt 
aan de Sluis ter rechter hand gelegen. De gemelde PHI� 
LIP DE CHIESE heeft het, onder Keurvorfi FREDRIK WIL� 
HELM gebouwd. Beneden is het Koninglyk Tolcomptoir 
en wat verder nederwaards het Jmpojlcomptoir en de Re-
giflratuur. Boven is de Konings-Kamer van den lmpo!l:, 
de Impofl-kas cvan het Land en de Stad en de Schatkamer 
cvan den Magiflraat. Vericheiden Bedienden van het 
hec lmpo!l:-Comptoir hebben hier eene vrye Wooning. 
Hec Tolhuis -of oude Tolhuis is achter hec Impojl-Comp-
toir en frrekt zieh langs bet Wacer tot aan de Hondenbrug 
uir. Hec heeft verfcheidene Stalpoorten, om met Wa-
gem daarin te konnen ryden, en aan 't Water is eene 
gemakkelyke aanleg voor de Schcpen. Op het ruime 
Hof is een Wacbchuis. Onder de Gebouwen die hier 
fiaan, zyn de voornaamftei! de Waagen de Pakhuizen, 
waar-
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.