Path:
Eerste Afdeeling. Plaatskundige Beschryving van alle de Straaten, opene Pleinen, en merkwaardige Gebouwen der Steden en Voorsteden van Berlin

Full text: Algemeen Reisboek door Berlyn en Potsdam / Nicolai, Friedrich

en t~oorn. Gebouwm wn BE R LI N. I � .Afd. r3 
Nag behaaren tot Nieww C�ln de huizen tuiTchen de 
Paardeftraaten cn de Copenikjche Brug en tuiTcht:n de 
Groenflraat en de Loopbrug. Ook wordt de ecnc zyde 
van de Gaflhuiimarkt daar toe gcrekend. De andere 
zyde behoort tot de Fredrikw:erder. Deze Markt is 
die plaats, welke rondom met huizen en kraamen bezet 
is, en waarop de Waljlraat van nieuw C�ln en Fredrilu-
werder een begin ncmen. Uic C�tN komt men daarop 
over de GBertruidebrug. Op deze Markt is een Wacht� 
hu�. 
De Kerk van St. Geertruid. Dezelve was eerfi een 
Kapcl, die in 'c jaar 1400 ter eere van de H. Geertruid 
gefiicht en in 't jaar I 71 1 vernieuwd is geworden. Doch 
wanneer ze geheel bauwvallig geworden was, werde die 
Kerk, benev.ens hec Gafihuis, in 'c jaar 17 44 van nieuws 
af opgebouwd. In 'c jaar 1766 is ze nog mcrkelyk ver-
fraaid. Zy is wel klein, maar maakt egter eene fraaie 
vercooning. 
Het Gajlhuis van St. Geertruid werdt eerfi voor twaalf 
adelyke Jongvrouwen gefchikt; nadcrhand echter aan vic:r 
en twintig Burgerlieden ingeruimd. In den dercigjaari-
gen kryg is het vernield en in Ao. 1646 wtder opgcbouwd 
g~worden. Het tegenwoordige Gebouw heeft federd 
1744 gefiaan. 
De C�PENIKSCHE of C�LNISCBE VoorflaJ. 
Zy begint achter NIEuw-C�LN van de C�penikfche of 
Loopbruggen, welken O\'er de grafc gelegd zyn , d1e de-
ze Voodl:ad van 1~ieuw C�LN fcheidt. Ter linker band 
loopc ze achter Nieuw-C�ln en vervolgens langs de Spree 
welke haar van hec Stralaufche Kwartier der BerlinJche 
Voorftad afzonderr. Ter rechterband fue~t ze nog ach-
ter
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.