Path:
Text Q. D. B. V. MEMORABILIVM COLONIENSIVM SPECIMEN SECVNDVM

Full text: Memorabilia Coloniensia XIX speciminibus absoluta / Küster, Georg Gottfried

~ 18 e 
~----~--------~--
cum nonnullls aliis magnx dignarionis viris, vr cum ALB. HAR-
DENBERGIO colloqueretur, eumque, fi fieri polfet, ecclefia! 
Bremenfi conciliaret', quod ipfum negotium Brunfuigre ageba~ 
tur, fed nec heic fucceffus voto refpondebat, vt pluribus docenr 
REHT~1EYERVS, (ii) ST ARCKIVS, (kk) LOESCHERVS. (ll) 
N ec pra:tereundus e.ft Theologerum quorumdam congreffhs 
Luneburgenfis, ea de cauifa celebris, quod confeffio Auguftana 
denuo recognofci & exempldnun conformitas curari debebat 
hattenus defiderata. Prius in oppido Mollen conuenerant, quam 
Luneburgum petebant, vtroque in loco erat EIZENIVS, ipfis 
eriam articulis Luneburgenfibus fubfcribebat, adduci autem non 
poterat, vt, quum imprimi deberent, denuo fubfcriberet. Mirati 
funt Theo!ogi reliqui EIZENIVM confilium mutaffe, & ipfe 
HAMELMANNVS haut parumcommouerife in epifto!a (mrn) 
ad CHEMNITIVM fignificabat, EIZENIVM huic fynodo recla-
mare audiens. V eram tarnen omnino fuiffe eius reclamationem 
enentus docuit,quippe anathemata iufro rigidioraindiffentientes 
vifa fibi e!fe dedara�it EJZENIVS in apologia vernacula, cuil.ls 
fupra tecirnus menti()nem. ( nn) Prreterea celebrabat quoque 
conuenrum Sen1eftanum, qui in annum freculi huius LXX.. in-
cidebat, cui interfuifle tei1antur relationes innocure, ( oo) decre-
tum huius concionis exhibentes, pluribus hac de re agente IO. 
CHRl~T. BECMANNO. (pp) lnde ad oclllum patere arbitror, 
quanta f1:1erit E1ZENII exifl:imatio.Adderem.de hifceconuentihus 
theoiogorum pluta,nifi adhuc v~l tribus meminiife me oporteret, 
quod IAC. ANDREAE ab ipfo petierit, vt fibi in Formula Con-
cordi.r adeffet, qua tarnen in re tantum abeft, vt voti compos 
rerldirus fit, vt porius ab hoc negotio amplificando fuerit quam 
aiienrffimus ElZENlVS. Epiftolx adLandgTauiumHaffi.e hac 
de re fcriptx mentio iam fupra faB:a eit, quo iubente fcriptum 
illmi compofuiife dicitur, in quo caufras adducit, guibus motus 
------------------
------- partes 
(fi}l. c. p. z.p.feqq. (kk)!. c. p.16o. (IJ) Hift.MoruumPart.II. p.194.feq. 
(mm) cuim excet'pta vide- apu~t MVHLIV1\-1l.c.p.Jo_s:. (nn)�. VIII .. n.J. 
(oo) Anno I7o4. p. 23~ (pp) In ampliffimo opere .de hi'ftoriaAnhaltina Tom. 
VI. p � JO+ ~q!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.