Path:
Text Q. D. B. V. MEMORABILIVM COLONIENSIVM SPECIMEN SECVNDVM

Full text: Memorabilia Coloniensia XIX speciminibus absoluta / Küster, Georg Gottfried

~ 11 ~ fi-u-1fl-~-t-, d...,...i-!ig_e_n_te_r_f5.....-affi_z"..,'d,...ue-di-=-!fi-=c,...::e ~do t antum .eq ualilllts foir pr 4_/} it tt, vt m 
fiu admirationem f5 vit.ef5 ingcnii. parentu conuerteret. Idem iftud 
PAVLVSFREHERVS (c) & ADOLPH. CLARMVNDVS (d) 
repetunt, SCVL TETVS ( e) autem & 10. GE. BER TRAMVS (f) 
illis accenfent, qui a fcholafhcis muneribus ad ecdefiaflicam 
cathedram vocati funt. Vitam illius, & qure de eius muneribu~, 
fcriptisque memoranda occurrunr, ordine enarrabo. 
V. 
Patria illi anno MD XXI. contigit Harnburgum, vrbs commer-
ciorum fiore celeberrirna, in qua EIZENOR VM nomen maxnne 
:fioruiffe, nihilque illo pridem celebratius habuiffe adferit celeber-
rirnus 10. ALB. FABRICIVS Memoriar. Hamburg. Vol.ll. p. 859� 
VI. 
Lit.terarum fi:udiis imbutus Academiam Leucoream petiit, 
ibidem lateri L VTHERI & MELANCHTHONIS adha:rens, 
inque eadem honoribus doB:oris Theologi ornams efl Ita enim 
teftantur Annales Facultatis Theologicx Wirtebergenfis manu-
fcripti, ex quibus fequentia beneuole mecum communicata ad-
fero: Anno MDL VI. d. XVIII. Maii, cum ej{et Decanus Col!egii Theologici 
Reuerendus Vir Dn. D. Ioannnes Bugenhagen, Pomeraruu, Paflor Eccleji" 
Wittembergen(i.r, difputauit M. Pau/us a6Eizen vocatus adgubenuztio-
nem Ecc!efi,e Hamlmrgenfis. Pr.efes Dif}utationiJfuit ReuerenduJ VirDn. 
Pbilippus Melancbthon. Deindedie XXVII. MaitdetrettU efl hu!c Pau!IJ.W 
Ei?:>en gradtu DoCloris Theo!agi.e. Ren:mti.ttio faila ej} per Doc1orcm Ge-
orgium r...M.tiorem. Numerattit ActZdemi,e, qu.t numerari v/itatum efl. 
Oramus autem jlfium Dei Dominum n~(lrum Jefitm Chriflum caput f5 
cuflorlem e ~�cleji.e, vt hunc DotloremPttu!um (!' no.r omnes Sptr#u foo fonCl() 
regat~ f5 protegat, r5 organa folu.brilt Ecde/itt Jt~tiat! 
Programma folemnibus his a Decano Collegii Theo1. prre-
miffum exhibet Tomus II. fcriptoruminAcademia Wittebergenfi 
pub1ice propofitorum (g) ex que fequentia huc fpefiant : Reilt 
autem 
(c) In theatro virorum cruditione clarorumPartei.SeCl:.ID.p.z;B. (d)In 
vitis erudiriflimorum virorurn. Parte V. p. IJ6. { e) 3n bem uen l~e~ @)d)u(e 
aUt $:i~e bctutfcnen {>ambutgifd)en ~tebiget 1 cuius excerh dant relationes innocu~A. 1709. p. 696. (f) ~m ~~ngeUf~en ~uneburs P�J.Oi� (g) ( Bb. S�)
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.