Path:
Text Q. D. B. V. MEMORABILIVM COLONIENSIVM SPECIMEN SEPTIMVM

Full text: Memorabilia Coloniensia XIX speciminibus absoluta / Küster, Georg Gottfried

vt beati potius quam lugendi videantur, quibus per DEr graciam, tr~diz 
huius funefta: fpectatOJ;es ne fint, vel etiam actores, beatus ex hac vita conrigit 
tranfitus. Quo ipfo malagmate fi Clari�: Dominus Doaor, fua quoque orbiratis 
alligabit vulnera, procul dubio luelus fui, quantumuis iuftiffimi. alleuamenrum, 
& confolationis efficaciilima: fentiet 7rpowoTI(Tf-'OV: pra:fertim cum ex facris con-
ftct litteris, non tarn luetum prrecipi, quam folatium in eorum obiru, qui nobi-s 
fuerunt chariffimi. Si igirur Claritr. Dominus Dot!or pra:cepto hattenus de luctu 
li1tis fuperque paruit, quidni de folario quoque admittendo in pofterum erit 
obfequentiffimus. Si enirn ethnici folatium adrniferunt, qui tarnen fpe falutis, 
& refurrectionis beata: deft.irueb;mmr, fola rnorral.itacis communis mcmoria, :vi-
ta:que ante a& integritate fuifulti, certe Chritl:ianos maxime decebit in lutlu 
elle moderaros, vtpore non ignaros, quod per martern ad imrnorcalirarem tiat 
tranfitus, nec potfit Vita reterna fuccedere, nifi hinc contigerit exirc: non igitur 
exirurn eile piorum mortem fed rranfirum Cypriano monenre, quo decurio tem-
porali itinere, ad a::terna .fiat tranfirus. Fareor fane non effe hominis huiusmodi 
dolorem tarn magnurn tamque acerhurn facile euomere, eH. tarnen hominis 
ehriftiani, idemque vica: iam fenefcentis atque officii exigit ratio, vt Clari!I: Do� 
minus Doctor-alium iam ad ternpus fefe prxbeat, & licet p:1ter fit, ita fe gerar, 
quafi non fit, & fic lugear, quafi non lugeat. Quoc!'ii fecerit Dominus Dotl:or, 
mreror hic domefticus tandem alleuafcer, quin & famili:c tu~, totique 
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.