Path:
Periodical volume

Full text: Statistischer Bericht. P. 5. 1 Issue 2015

39±M
8PZHOW|NRQRPLVFKH
*HVDPWUHFKQXQJHQ
%DVLVGDWHQXQG
DXVJHZlKOWH(UJHEQLVVH
IUGDV/DQG%HUOLQ


VWDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ

6WDWLVWLVFKHU
%HULFKW

,PSUHVVXP
6WDWLVWLVFKHU%HULFKW
39±M
(UVFKHLQXQJVIROJHMlKUOLFK
(UVFKLHQHQLP$SULO

+HUDXVJHEHU
$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ
%HKOHUWVWUD‰HD
3RWVGDP
LQIR#VWDWLVWLNEEEGH
ZZZVWDWLVWLNEHUOLQEUDQGHQEXUJGH
7HO
)D[ௗௗ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ
3RWVGDP

'LHVHV:HUNLVWXQWHUHLQHU&UHDWLYH&RPPRQV/L]HQ]
YRP7\S1DPHQVQHQQXQJ'HXWVFKODQG]XJlQJOLFK
8PHLQH.RSLHGLHVHU/L]HQ]HLQ]XVHKHQNRQVXOWLHUHQ6LH

KWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\GH

=HLFKHQHUNOlUXQJ
 ZHQLJHUDOVGLH+lOIWHYRQ
LQGHUOHW]WHQEHVHW]WHQ6WHOOH
MHGRFKPHKUDOVQLFKWV
± QLFKWVYRUKDQGHQ
« $QJDEHIlOOWVSlWHUDQ
 $XVVDJHZHUWLVWHLQJHVFKUlQNW
 =DKOHQZHUWQLFKWVLFKHUJHQXJ
‡ =DKOHQZHUWXQEHNDQQWRGHU
JHKHLP]XKDOWHQ
[ 7DEHOOHQIDFKJHVSHUUW
S YRUOlXILJH=DKO
U EHULFKWLJWH=DKO
V JHVFKlW]WH=DKO

P V 1 – j / 15

Seite
Vorbemerkungen

Seite

7

Grafiken

Tabellen

1 Bevölkerung 2009 – 2014............................... 10

1

Umweltrelevante Grunddaten des Landes

2 Bevölkerung in Privathaushalten 2000 – 2014
nach Haushaltsgröße...................................... 10

1.1

Fläche und Bevölkerung

1.1.1

Fläche und Bevölkerung 2009 – 2014
nach Bezirken................................................. 11

1.1.2

Bevölkerung in Privathaushalten 2000 –
2014 nach ausgewählten Altersgruppen......... 11

1.1.3

Bevölkerung in Privathaushalten
2000 – 2014 nach Haushaltsgröße................. 12

1.1.4

Privathaushalte 2000 – 2014 nach
Haushaltsgröße............................................... 12

1.2

Ökonomische Grunddaten

1.2.1

Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen
2001 – 2014 nach Wirtschaftsbereichen........ 13

1.2.2

Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung (preisbereinigt,verkettet)
2001 – 2014 nach Wirtschaftsbereichen........ 13

1.2.3

Erwerbstätige 2000 – 2014 nach
Wirtschaftsbereichen...................................... 14

1.2.4

Betriebe, Beschäftigte und Gesamtumsätze im Verarbeitenden Gewerbe,
Bergbau und in der Gewinnung von
Steinen und Erden 2014 nach Wirtschaftsabteilungen und Hauptgruppen....................... 15

1.2.5

Zum Absatz bestimmte Produktion
des Verarbeitenden Gewerbes sowie
Bergbaus und der Gewinnung von Steinen
und Erden 2014 nach Güterabteilungen......... 16

1.2.6

Bauhauptgewerbe im Juni 2014
und im Kalenderjahr 2013
nach Wirtschaftszweigen................................ 17

1.2.7

Ausbaugewerbe im 2. Vierteljahr 2014
und im Kalenderjahr 2013
nach Wirtschaftszweigen................................ 18

3 Erwerbstätige 2014 nach Wirtschaftsbereichen........................................................ 14
4 Bodenfläche 2014 nach Art der tatsächlichen Nutzung................................................ 19
5 Primärenergieverbrauch 1991, 2001 –
2012 nach ausgewählten Energieträgern....... 30
6 Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen an Letztverbraucher 1995 – 2013..................................... 35
7 Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen an Haushalte und Kleingewerbe je Einwohner
1995 – 2013.................................................... 35
8 CO₂-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) 1990,
1991, 2001 – 2012 nach ausgewählten
Energieträgern................................................ 39
9 CO₂-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) 1990,
1991, 2001 – 2012 nach ausgewählten
Energieträgern................................................ 39
10 Waldschäden 2005, 2011 – 2015 nach
Schadstufen.................................................... 51
11 Abfallinput von ausgewählten
Entsorgungsanlagen 2009 – 2013.................. 54
12 Abfallinput von Bauschuttrecycling- und
Asphaltmischanlagen 2004 – 2012................. 54
13 Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren
Energieträgern 2006 – 2012........................... 62

Berlin Brandenburg

Inhaltsverzeichnis

statistik

Statistischer
Bericht

Seite
2

Inanspruchnahme und Belastung der
Umwelt, Umweltschäden

2.1

Nutzung von Fläche und Raum

2.1.1

Bodenflächen 1992 – 2014 nach Art der
tatsächlichen Nutzung..................................... 19

2.1.2

Ackerland und Dauergrünland der landwirtschaftlichen Betriebe 1993 – 2013............ 20

2.1.3

Landwirtschaftlich genutzte Fläche
der landwirtschaftlichen Betriebe
1999 – 2013 nach Nutzungsarten................... 20

Seite
2.1.15 Gewerblicher Flughafenverkehr in
Berlin-Tegel und Berlin-Tempelhof
2001 – 2014.................................................... 27
2.1.16 Fremdenverkehr 2000 – 2014 sowie 2014
nach Reisegebieten........................................ 28
2.2

Gewinnung und Verwendung von
Energie und Wasser

2.2.1

Stromerzeugung 2003 – 2012 nach
Energieträgern................................................ 29

2.2.2

Primärenergieverbrauch 1991,
1999 – 2012 nach Energieträgern.................. 29

2.2.3

Struktur des Energieverbrauchs
1991, 1999 – 2012.......................................... 30

2.2.4

Endenergieverbrauch insgesamt
1991, 1999 – 2012 nach Energieträgern........ 31

2.2.5

Endenergieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes 1991, 1999 – 2012 nach
Energieträgern................................................ 31

2.1.4

Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche 1991 – 2013
sowie 2013 nach Größenklassen der
landwirtschaftlich genutzten Fläche................ 21

2.1.5

Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung 2013................................................... 22

2.1.6

Viehbestände der landwirtschaftlichen
Betriebe 1992 – 2015...................................... 22

2.1.7

Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen sowie Wohnfläche 2000 – 2014......... 23

2.2.6

Endenergieverbrauch des Verkehrs
1991, 1999 – 2012 nach Energieträgern........ 32

2.1.8

Zahl fertiggestellter Wohngebäude
sowie Wohnungen und Wohnfläche
2000 – 2014.................................................... 23

2.2.7

2.1.9

Fertiggestellte neue Wohngebäude
2000 – 2014 nach Art der Heizenergie........... 24

Endenergieverbrauch des Sektors
Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher
1991, 1999 – 2012 nach Energieträgern........ 32

2.2.8

Wassergewinnung und -bezug der öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen
1991 – 2013.................................................... 33

2.2.9

Wassergewinnung und -bezug der
Wirtschaft 1991 – 2013................................... 33

2.1.10 Länge der Straßen des überörtlichen Verkehrs 2001 – 2015.......................................... 24
2.1.11 Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern 2001 – 2015 nach
Fahrzeugarten................................................. 25
2.1.12 Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen und
Kraftfahrzeuganhängern 2000 – 2014
nach Fahrzeugarten........................................ 25
2.1.13 Verkehrsleistungen des Schienennah- und
gewerblichen Straßenpersonenverkehrs
2007 – 2014 nach Verkehrsarten.................... 26
2.1.14 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Verunglückte 2000 – 2014........ 27

2.2.10 Wassergewinnung und -bezug im Bergbau, bei der Gewinnung von Steinen und
Erden und im Verarbeitenden Gewerbe
2013 nach Wirtschaftszweigen....................... 34
2.2.11 Wasserabgabe, -eigenverbrauch und -verluste der öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen 1991 – 2013.............................. 35
2.2.12 Wasserverwendung der Wirtschaft
1991 – 2013.................................................... 36
2.2.13 Wasserverwendung im Bergbau, bei der
Gewinnung von Steinen und Erden und
im Verarbeitenden Gewerbe 2013
nach Wirtschaftszweigen................................ 37

Seite
2.3

Aufkommen und Verbleib von Restund Schadstoffen, Umweltschäden

2.3.1

CO₂-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) 1990, 1991,
1999 – 2012 nach Energieträgern.................. 38

2.3.2

2.3.3

CO₂-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) 1990, 1991,
1999 – 2012 nach Emittentensektoren........... 38
CO₂-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) 1990, 1991,
1999 – 2012 nach Energieträgern.................. 40

2.3.4

CO₂-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) des Sektors
Bergbau, Gewinnung von Steinen und
Erden und Verarbeitendes Gewerbe 1990,
1991, 1999 – 2012 nach Energieträgern........ 40

2.3.5

CO₂-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) des Sektors
Verkehr 1990, 1991, 1999 – 2012 nach
Energieträgern................................................ 41

2.3.6

CO₂-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) des Sektors
Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher 1990,
1991, 1999 – 2012 nach Energieträgern........ 41

Seite
2.3.13 Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen
2008 – 2014 nach Art der Unfallfolgen........... 45
2.3.14 Unfälle beim Umgang mit und bei der
Beförderung von wassergefährdenden
Stoffen sowie dabei freigesetzte Stoffmengen 2008 – 2014...................................... 46
2.3.15 Abfallinput der Entsorgungsanlagen 2013
nach Art und Herkunft der Abfälle................... 47
2.3.16 Abgabe primär erzeugter gefährlicher
Abfälle 2013 nach Abfallarten und
regionalem Verbleib........................................ 48
2.3.17 Abgabe primär erzeugter gefährlicher
Abfälle 2001 – 2013 nach regionalem
Verbleib........................................................... 49
2.3.18 Entwicklung des einwohnerspezifischen
Aufkommens an Haushaltsabfällen
2004 – 2014.................................................... 49
2.3.19 Waldschäden 2005, 2011 – 2015 nach
Baumarten, Altersgruppen und Schadstufen.. 50
3

Umweltschutzmaßnahmen

3.1

Abwasserbeseitigung

3.1.1

Öffentliche Sammelkanalisation und
öffentliche Abwasserbehandlungsanlagen
2001 – 2013.................................................... 52

2.3.7

Herstellung und Verwendung bestimmter
klimawirksamer Stoffe 2007 – 2014................ 42

2.3.8

Verwendung bestimmter klimawirksamer
Stoffe 2007 – 2014 nach Wirtschaftszweigen........................................................... 42

3.1.2

Abwasserbehandlung im Bergbau, bei der
Gewinnung von Steinen und Erden und im
Verarbeitenden Gewerbe 1991 – 2013........... 52

2.3.9

Treibhauspotential der verwendeten
klimawirksamen Stoffe 2007 – 2014............... 42

3.2

Abfallentsorgung

3.2.1

Abfallinput der Entsorgungsanlagen
2009 – 2013 nach Art der Anlage und
Herkunft der Abfälle........................................ 53

3.2.2

Aufbereitung und Verwertung von Bauund Abbruchabfällen 2002 – 2012.................. 55

3.2.3

Aufbereitung und Verwertung von Bauund Abbruchabfällen 2012 nach Abfallarten... 56

3.2.4

Verkaufs-, Transport- und Umverpackungen 2010 – 2014 nach Verpackungsarten...... 57

2.3.10 Abwassereinleitung der Wirtschaft
1995 – 2013 sowie 2013 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen............................ 43
2.3.11 Öffentliche Abwasserbeseitigung
1991 – 2013.................................................... 44
2.3.12 Klärschlammverbleib der öffentlichen Kläranlagen 2001 – 2014...................................... 44

Seite

Seite

3.3

Maßnahmen im Verkehr

3.5

Ökonomische Umweltdaten

3.3.1

Bestand an Personenkraftwagen
2006 – 2015 nach Kraftstoffarten.................... 58

3.5.1

Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren
Energieträgern 2003 – 2012........................... 62

3.3.2

Bestand an schadstoffreduzierten
Personenkraftwagen 2006 – 2015
nach Emissionsgruppen.................................. 58

3.5.2

3.3.3

Maßnahmen nach Unfällen beim Umgang
mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen 2000 – 2014................ 59

Investitionen für Umweltschutz der
Betriebe im Produzierenden Gewerbe
2005 – 2013 nach Wirtschaftszweigen
und Umweltbereichen..................................... 63

3.5.3

3.4

Naturschutz und Landschaftspflege

Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz
2005 – 2010 nach Umweltbereichen.............. 64

3.4.1

Zahl und Fläche der Landschaftsschutzgebiete 2000 – 2014....................................... 60

3.5.4

Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz
2011 – 2013 nach Umweltbereichen.............. 65

3.4.2

Zahl und Fläche der Naturschutzgebiete
2000 – 2014.................................................... 60

3.5.5

Entwicklung ausgewählter Gebühren für
private Haushalte 2000 – 2015....................... 66

3.4.3

Straßenbäume 2014 nach Hauptgattungen.... 61

3.4.4

Gefällte und nachgepflanzte Straßenbäume
sowie Gesamtbestand 2002 – 2014............... 61

Glossar

Diese Tabelle ist Bestandteil des Kerntabellenprogramms des Arbeitskreises UGR der Länder und wird von jedem Statistischen Landesamt,
das ein Basisdatenheft erstellt, mit Ergebnissen für das jeweilige Bundesland veröffentlicht.

67

±±

9RUEHPHUNXQJHQ
0LW GHP 6WDWLVWLVFKHQ %HULFKW Ä8PZHOW|NRQRPLVFKH *H
VDPWUHFKQXQJHQ± %DVLVGDWHQ XQGDXVJHZlKOWH (UJHEQLV
VH IU GDV /DQG %HUOLQ ³ ZHUGHQ DNWXHOOH XPZHOWUHOH
YDQWH 'DWHQ GHV /DQGHV %HUOLQ YRUJHOHJW (U XPIDVVW (U
JHEQLVVH XQG =HLWUHLKHQ GHU DPWOLFKHQ 6WDWLVWLN DOV DXFK
'DWHQDQGHUHU,QVWLWXWLRQHQ$XIEDXXQG,QKDOWGHV%HULFK
WHV VLQG DXI GDV .RQ]HSW GHU 8PZHOW|NRQRPLVFKHQ *H
VDPWUHFKQXQJHQDEJHVWLPPW

'HQ ,QKDOW GHV 6WDWLVWLVFKHQ %HULFKWHV EHVWLPPHQ GLH GUHL
*OLHGHUXQJVDEVFKQLWWH
 8PZHOWUHOHYDQWH*UXQGGDWHQGHV/DQGHV
 ,QDQVSUXFKQDKPH XQG %HODVWXQJ GHU 8PZHOW 8P
ZHOWVFKlGHQ
 8PZHOWVFKXW]PD‰QDKPHQ
,P HUVWHQ *OLHGHUXQJVSXQNW Ä8PZHOWUHOHYDQWH *UXQGGD
WHQ GHV /DQGHV³ ZHUGHQQHEHQ ,QIRUPDWLRQHQ ]X JHRJUDIL
VFKHQ XQG GHPRJUDILVFKHQ *HJHEHQKHLWHQ ZLH )OlFKH
XQG %HY|ONHUXQJ DXFK ZLUWVFKDIWOLFKH 'DWHQ ZLH XD
%UXWWRLQODQGVSURGXNWEHUHLWJHVWHOOW
'HU $EVFKQLWW Ä,QDQVSUXFKQDKPH XQG %HODVWXQJGHU 8P
ZHOW 8PZHOWVFKlGHQ³ ELOGHW GDV XPIDQJUHLFKVWH .DSLWHO
+LHU EH]LHKHQ VLFK GLH $QJDEHQ DXI (LQVDW]IDNWRUHQ GHU
1DWXU ZLH (QHUJLH XQG :DVVHU DXI GLH 1XW]XQJ YRQ %R
GHQIOlFKHQ DXI DQ GLH 1DWXU DEJHJHEHQH 5HVW XQG
6FKDGVWRIIHZLH$EZDVVHU$EIlOOHXQG/XIWHPLVVLRQHQVR
ZLH DXI ,QIRUPDWLRQHQ ]X JHIlKUGHWHQ 7LHUHQ XQG 3IODQ]HQ
XQG]X:DOGVFKlGHQ
'HU GULWWH $EVFKQLWW Ä8PZHOWVFKXW]PD‰QDKPHQ³ ELHWHW
'DWHQGLH$XVVDJHQ]X0D‰QDKPHQIUHLQH5HGX]LHUXQJ
YRQ8PZHOWEHODVWXQJHQXQGGHVSUlYHQWLYHQ6FKXW]HVGHU
8PZHOW HUODXEHQ 6LH EHWUHIIHQ YRUZLHJHQG GLH %HUHLFKH
$EZDVVHU $EIDOO /DQGVFKDIWV XQG 1DWXUVFKXW] VRZLH ,Q
YHVWLWLRQHQIUGHQ8PZHOWVFKXW]

(LQ7HLOGHU7DEHOOHQLVWJHVRQGHUWJHNHQQ]HLFKQHW
'LHVH VLQG %HVWDQGWHLO HLQHV LP $UEHLWVNUHLV Ä8PZHOW|NR
QRPLVFKH *HVDPWUHFKQXQJHQ GHU /lQGHU³ 8*5G/DEJH
VWLPPWHQ .HUQWDEHOOHQSURJUDPPV GDV GLH HLQKHLWOLFKH
'DUVWHOOXQJ YRQ 7DEHOOHQ JDUDQWLHUW XQG VRPLW HLQHQ /lQ
GHUYHUJOHLFK HUP|JOLFKW 'DUEHU KLQDXV ZHUGHQ ]XVlW]OL
FKH %DVLVGDWHQ MH QDFK 6SH]LILND GHU /lQGHU LQ GHQ 7D
EHOOHQNRPSOH[DXIJHQRPPHQ
8PZHOW|NRQRPLVFKH*HVDPWUHFKQXQJHQ8*5

'LH 8PZHOW|NRQRPLVFKHQ *HVDPWUHFKQXQJHQ 8*5 HLQ
7HLOJHELHW GHV *HVDPWUHFKQXQJVV\VWHPV LQ GHU DPWOLFKHQ
6WDWLVWLN EHIDVVHQ VLFK PLW GHP 1DWXUKDXVKDOW 6LH XQWHU
VXFKHQ 9HUlQGHUXQJHQ LQ GHU 1DWXU GLH GXUFK PHQVFKOL
FKHV+DQGHOQYHUXUVDFKWZHUGHQXQGEHVFKUHLEHQGLHYLHO
IlOWLJHQ %H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ gNRQRPLH gNRORJLH XQG
SULYDWHQ+DXVKDOWHQ
'LHDQJHVLFKWVGHV.OLPDZDQGHOVDNWXHOOJHIKUWHQQDWLR
QDOHQ XQG LQWHUQDWLRQDOHQ .OLPDVFKXW]GHEDWWHQ GLH 'LV
NXVVLRQHQXPGLH6LFKHUXQJGHU(QHUJLH]XNXQIWGLHSROLWL
VFKH )RUGHUXQJ QDFK (LQEH]LHKXQJ XPZHOWVSH]LILVFKHU
$VSHNWH LQ HLQ]HOQH 3ROLWLNEHUHLFKH XQG QLFKW ]XOHW]W GDV
KXPDQLWlUH$QOLHJHQXQVHUHU*HVHOOVFKDIW]XP6FKXW]GHU
8PZHOWHUIRUGHUQIU$NWHXUHLQ3ROLWLNXQG:LUWVFKDIWHLQH
YHUOlVVOLFKHXQGGHWDLOOLHUWH'DWHQJUXQGODJH
'LH8*5GHV6WDWLVWLVFKHQ%XQGHVDPWHVVWHOOHQGDIUHLQ
XPIDQJUHLFKHV QDWLRQDOHV ,QIRUPDWLRQVV\VWHP ]XU 9HUI
JXQJ

1DFKIROJHQGH $EELOGXQJ ]HLJW GLH VWUXNWXUHOOHQ =XVDP
PHQKlQJH GHU .DWHJRULHQ 8PZHOWEHODVWXQJ 8PZHOW]X
VWDQGXQG8PZHOWVFKXW]PD‰QDKPHQ


0RGXOHGHUGHXWVFKHQ8PZHOW|NRQRPLVFKHQ*HVDPWUHFKQXQJHQ%HODVWXQJ=XVWDQG0D‰QDKPHQ0DWHULDOXQG(QHUJLH
IOXVVUHFKQXQJHQ8PZHOW]XVWDQG8PZHOWVFKXW]
PD‰QDKPHQ

3K\VLVFKH0DWHULDOVWU|PH4XDQWLWDWLYHXQGTXDOLWDWLYH
%HVWDQGVYHUlQGHUXQJHQ
GHV1DWXUYHUP|JHQV
LQSK\VLVFKHQ(LQKHLWHQ8PZHOWEH]RJHQH
PRQHWlUH
6WU|PHXQG%HVWlQGH

‡*HVDPWZLUWVFKDIWOLFKHV
0DWHULDONRQWR
‡5RKVWRIIUHFKQXQJHQ
QDFK%UDQFKHQ
‡(QHUJLHIOXVVUHFKQXQJHQ
QDFK%UDQFKHQ
‡3ULPlUPDWHULDO
QDFK%UDQFKHQ
‡(PLVVLRQVUHFKQXQJHQ
QDFK%UDQFKHQ
‡:DVVHUJHVDPWUHFKQXQJHQ
QDFK%UDQFKHQ
‡3K\VLVFKH,QSXW2XWSXW
7DEHOOHQ

‡8PZHOWVFKXW]DXVJDEHQ‡8PZHOWVWHXHUQ‡6LHGOXQJVIOlFKH
QDFK%UDQFKHQ
‡1XW]XQJVLQWHQVLWlWGHU
$JUDU|NRV\VWHPH
6HNWRUDOH%HULFKWVPRGXOH

‡9HUNHKUXQG8PZHOW
‡/DQGZLUWVFKDIWXQG8PZHOW
‡:DOGJHVDPWUHFKQXQJHQ
‡3ULYDWH+DXVKDOWHXQG8PZHOW


4XHOOH6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW8PZHOWQXW]XQJXQG:LUWVFKDIW6HLWH

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

(VZLUGYHUDQVFKDXOLFKWGDVVVLFKGHU=XVWDQGGHU8PZHOW
LQIROJH ZLUWVFKDIWOLFKHU $NWLYLWlWHQ ZLH EVSZ GHU ,QDQ
VSUXFKQDKPHYRQ5RKVWRIIHQXQG)OlFKHVRZLHGHU$EJD
EHYRQ6FKDGVWRIIHQYHUlQGHUW8PHLQJHWUHWHQH6FKlGHQ
]XVDQLHUHQZHUGHQ6FKXW]PD‰QDKPHQQRWZHQGLJ
$UEHLWVNUHLV 8PZHOW|NRQRPLVFKH *HVDPWUHFKQXQJHQ
GHU/lQGHU$.8*5G/
8PZHOWYHUlQGHUXQJHQ YROO]LHKHQ VLFK DXI DOOHQ *HELHWHQ
HLQHU 9RONVZLUWVFKDIW 'LH $QDO\VH XPZHOWVSH]LILVFKHU *H
JHEHQKHLWHQ XD IU ZLUWVFKDIWOLFKH XQG SROLWLVFKH (QW
VFKHLGXQJHQ LVW GHP]XIROJH QLFKW QXU DXI %XQGHVHEHQH
VRQGHUQDXFKDXIUHJLRQDOHQ(EHQHQQRWZHQGLJ
'LH LP -DKU  JHJUQGHWH $UEHLWVJUXSSH Ä8PZHOW|NR
QRPLVFKH *HVDPWUHFKQXQJHQ GHU /lQGHU³ $*8*5G/
EHIDVVWHVLFKPLWGHU5HJLRQDOLVLHUXQJGHU8*5
1DFKGHPQXQPHKUDOOH6WDWLVWLVFKHQbPWHUGHU/lQGHULQ
GHU$*8*5G/PLWZLUNHQKDEHQGLH/HLWHULQQHQXQG/HLWHU
GHU 6WDWLVWLVFKHQ bPWHU DXI LKUHU 6LW]XQJ LP 0DL  EH
VFKORVVHQ GLH $*8*5G/ LQ HLQHQ $UEHLWVNUHLV Ä8PZHOW
|NRQRPLVFKH*HVDPWUHFKQXQJHQGHU/lQGHU³$.8*5G/
XP]XZDQGHOQ'DPLWZLUGGLHZLFKWLJHVWDWLVWLVFKH$XIJDEH
Ä%HUHLWVWHOOXQJ HLQHU 'DWHQJUXQGODJH DXV GHU DPWOLFKHQ
6WDWLVWLN IU XPZHOWSROLWLVFKH 'LVNXVVLRQHQ XQG (QWVFKHL
GXQJHQ³KHUYRUJHKREHQXQGDXIJHZHUWHW
'DV6WDWLVWLVFKH%XQGHVDPWZLUNWEHUDWHQGPLW
=XGHQ$UEHLWVVFKZHUSXQNWHQGHV$UEHLWVNUHLVHVJHK|UHQ
ZHLWHUKLQ 0HWKRGHQHQWZLFNOXQJHQ XQG HQWVSUHFKHQGH %H
UHFKQXQJHQGLH %HUHLWVWHOOXQJ EHVWLPPWHU .HUQLQGLNDWRUHQ
IU GLH %XQG/lQGHU$UEHLWVJHPHLQVFKDIW Ä.OLPD (QHUJLH
0RELOLWlW  1DFKKDOWLJNHLW³ %/$* ./L1$ XQG GLH (UDUEHL
WXQJYRQ9HU|IIHQWOLFKXQJHQ
$XIUHJLRQDOHU(EHQHEHIDVVHQVLFKGLH0LWJOLHGHUGHV$U
EHLWVNUHLVHV]XQlFKVWPLWGHP$UEHLWVJHELHWÄ0DWHULDOXQG
(QHUJLHIOXVVUHFKQXQJHQ³ 1DFK 0HWKRGHQHQWZLFNOXQJHQ
XQG3UIXQJDXIhEHUWUDJEDUNHLWYRQ.RQ]HSWHQGHV6WDWLV
WLVFKHQ %XQGHVDPWHV DXI /lQGHUHEHQH JLOW HV GHU]HLW (U
JHEQLVVH ]X GHQ HLQ]HOQHQ .RPSRQHQWHQ ZLH 5RKVWRIIH
:DVVHU $EIDOO /XIWHPLVVLRQHQ %RGHQQXW]XQJ XPZHOWEH
]RJHQH6WHXHUQXQG*HEKUHQXQGZHLWHUH]XHUVWHOOHQ
'HU$UEHLWVNUHLVKDWVLFK]XU/|VXQJGLHVHU$XIJDEHQDXI
HLQHDUEHLWVWHLOLJH9RUJHKHQVZHLVHJHHLQLJW5HVXOWDWHDOOHU
8QWHUVXFKXQJHQ HUJHEHQ *HVDPWUHFKQXQJVHUJHEQLVVH
GHV 6WRIIVWURPHV YRQ GHQ 4XHOOHQ GHU 5RKVWRIIH EHU GLH
9HUDUEHLWXQJVSUR]HVVH XQG GHP .RQVXP ELV KLQ ]XU $E
JDEHDQGLH1DWXU

'LH VHLW GHP -DKUH  MlKUOLFK HUVFKHLQHQGH *HPHLQ
VFKDIWVYHU|IIHQWOLFKXQJ GLH DQIDQJV DXV HLQHP $QDO\VH
XQGHLQHP7DEHOOHQWHLOEHVWDQGZXUGHVHLWXPHLQHQ
*UDILNWHLOHUZHLWHUW0LWGLHVHU(UJlQ]XQJZHUGHQYHUVFKLH
GHQH (UJHEQLVVH DXV GHP %HUHLFK GHU 8PZHOW|NRQRPL
VFKHQ*HVDPWUHFKQXQJHQIUGHQ1XW]HUYLVXHOOEHVRQGHUV
]XJlQJOLFKJHPDFKW

%LVKHU VLQG LQ GLHVHU 9HU|IIHQWOLFKXQJVUHLKH (UJHEQLVVH
XQG%HULFKWH]XIROJHQGHQ7KHPHQHUVFKLHQHQ
x8PZHOWXQG:LUWVFKDIW
2NWREHU
x5RKVWRIIXQG0DWHULDOIOVVH
2NWREHU
x(QHUJLHYHUEUDXFKXQG7UHLEKDXVJDVHPLVVLRQHQ
2NWREHU
x)OlFKHXQG5DXP
2NWREHU
x3ULYDWH+DXVKDOWH±gNRQRPLH±gNRORJLH
2NWREHU
x:DVVHUQXW]XQJXQG$EZDVVHUHLQOHLWXQJ
2NWREHU
x,QDQVSUXFKQDKPHGHU8PZHOWGXUFK3URGXNWLRQXQG.RQVXPLQ
GHQ%XQGHVOlQGHUQ±$XVJHZlKOWH,QGLNDWRUHQXQG.HQQ]DKOHQ
6HSWHPEHU2NWREHU
x7DJXQJVEDQG]XP8*5.RQJUHVV
2NWREHU
x0HWKRGLVFKH:HLWHUHQWZLFNOXQJHQLQGHQ8*5G/
2NWREHU
x.OLPDXQG(QHUJLH
2NWREHU
x8PZHOWZLUWVFKDIW
2NWREHU

'DV ,QWHUQHW$QJHERW ]X GHQ 8PZHOW|NRQRPLVFKHQ *H
VDPWUHFKQXQJHQ GHU /lQGHU VWHKW XQWHU ZZZXJUGOGH ]XU
9HUIJXQJ +LHU N|QQHQ XD DOOH ELVKHULJHQ *HPHLQ
VFKDIWVYHU|IIHQWOLFKXQJHQ (UOlXWHUXQJHQ ]X GHQ %HUHFK
QXQJVPHWKRGHQ XQG 7DEHOOHQ PLW DXVJHZlKOWHQ (UJHEQLV
VHQ IU DOOH %XQGHVOlQGHU KHUXQWHUJHODGHQ ZHUGHQ 'DV
'DWHQDQJHERWDXIGHU,QWHUQHWVHLWHZLUGMHZHLOVLP)UKMDKU
XQGLP+HUEVWDNWXDOLVLHUW
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ

)U HLQH 9LHO]DKO YRQ 6WDWLVWLNHQ GLH 'DWHQEDVLV GHV YRU
OLHJHQGHQ%HULFKWHVVLQGZHUGHQHUJlQ]HQG]XGHQMHZHL
OLJHQ 6WDWLVWLVFKHQ %HULFKWHQ DXFK 0HWDGDWHQ'RNXPHQWH
HUVWHOOW%HVWDQGWHLOGHU0HWDGDWHQVLQGXD(UOlXWHUXQJHQ
XQG4XDOLWlWVEHULFKWH

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$ENU]XQJHQ
 3UR]HQW

.I]

 .UDIWIDKU]HXJ

DQJ

 DQGHUZHLWLJQLFKWJHQDQQW

NJ

 .LORJUDPP

&2

 .RKOHQGLR[LG

NP

 .LORPHWHU

($9

 (XURSlLVFKHU$EIDOOYHU]HLFKQLV

NP

 4XDGUDWNLORPHWHU

HLQVFKO

 HLQVFKOLH‰OLFK

N:K

 .LORZDWWVWXQGH

(8

 (XURSlLVFKH8QLRQ

O

(85

 (852

P

(:

 (LQZRKQHU

P 

).:

 )OXRUNRKOHQZDVVHUVWRIIH

0LOO

 0LOOLRQHQ

*:K

 *LJDZDWWVWXQGH

RD6

 RKQHDXVJHSUlJWHQ6FKZHUSXQNW

*:3

 7UHLEKDXVSRWHQWLDO

3HUV

 3HUVRQHQ

+).:

 7HLOKDORJHQLHUWH).:

3NZ

 3HUVRQHQNUDIWZDJHQ

KD

 +HNWDU

Xb

 XQGbKQOLFKHV

L9P

 LQ9HUELQGXQJPLW

86WDW*

 8PZHOWVWDWLVWLNJHVHW]

 /LWHU


 4XDGUDWPHWHU .XELNPHWHU

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

%HY|ONHUXQJ±
$Q]DKOLQ%HY|ONHUXQJLQ3ULYDWKDXVKDOWHQ±QDFK+DXVKDOWVJU|‰H
$Q]DKOLQ

LQ(LQSHUVRQHQKDXVKDOWHQ
LQ0HKUSHUVRQHQKDXVKDOWHQPLW3HUVRQHQ
LQ0HKUSHUVRQHQKDXVKDOWHQPLW3HUVRQHQ
LQ0HKUSHUVRQHQKDXVKDOWHQPLWXQGPHKU3HUVRQHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ±±

)OlFKHXQG%HY|ONHUXQJ
)OlFKHXQG%HY|ONHUXQJ±ïQDFK%H]LUNHQð
%HY|ONHUXQJu
%H]LUN

)OlFKH΀


0LWWH
)ULHGULFKVKDLQ.UHX]EHUJ
3DQNRZ
&KDUORWWHQEXUJ:LOPHUVGRUI
6SDQGDX
6WHJOLW]=HKOHQGRUI
7HPSHOKRI6FK|QHEHUJ
1HXN|OOQ
7UHSWRZ.|SHQLFN
0DU]DKQ+HOOHUVGRUI
/LFKWHQEHUJ
5HLQLFNHQGRUI
/DQG%HUOLQ
BBBBB$Q]DKO

NPð

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
6WDQGDPGHVMHZHLOLJHQ-DKUHVDE%HY|ONHUXQJVIRUWVFKUHLEXQJDXI%DVLVGHV=HQVXVYRP0DL
1DFK,QNUDIWWUHWHQGHVQRYHOOLHUWHQ%HY|ONHUXQJVVWDWLVWLNJHVHW]HVDPLVWHLQH*OLHGHUXQJQDFK%H]LUNHQDEQLFKWPHKUP|JOLFK
RKQH$QJHK|ULJHGHULP/DQGVWDWLRQLHUWHQDXVOlQGLVFKHQ6WUHLWNUlIWHXQGGHUDXVOlQGLVFKHQGLSORPDWLVFKHQ9HUWUHWXQJHQ
.DWDVWHUIOlFKH
'DWHQEDVLV)RUWVFKUHLEXQJGHV%HY|ONHUXQJVVWDQGHV

%HY|ONHUXQJLQ3ULYDWKDXVKDOWHQ±QDFKDXVJHZlKOWHQ$OWHUVJUXSSHQ

-DKUï

%HY|ONHUXQJ
LQVJHVDPW

'DYRQLP$OWHUYRQELVXQWHU-DKUHQ
XQWHU

±

±

XQG
lOWHU

BBBBB

6WDQGLP$SULOGHVMHZHLOLJHQ-DKUHVXQGLP0DLLP0lU]DELP-DKUHVGXUFKVFKQLWW
DE*UXQGODJHGHU+RFKUHFKQXQJ)RUWVFKUHLEXQJVHUJHEQLVVHDXI%DVLVGHV=HQVXVYRP0DL
'DWHQEDVLV(UJHEQLVVHGHV0LNUR]HQVXV

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

(LQZRKQHU
MHNPð
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡


±±

)OlFKHXQG%HY|ONHUXQJ
%HY|ONHUXQJLQ3ULYDWKDXVKDOWHQ±QDFK+DXVKDOWVJU|‰H

-DKUï
BBBBB

%HY|ONHUXQJ
LQVJHVDPW

(LQSHUVRQHQ
KDXVKDOWHQ

'DYRQLQ
0HKUSHUVRQHQKDXVKDOWHQPLW3HUVRQHQ
]XVDPPHQXQGPHKU

6WDQGLP$SULOGHVMHZHLOLJHQ-DKUHVXQGLP0DLLP0lU]DELP-DKUHVGXUFKVFKQLWW
DE*UXQGODJHGHU+RFKUHFKQXQJ)RUWVFKUHLEXQJVHUJHEQLVVHDXI%DVLVGHV=HQVXVYRP0DL
'DWHQEDVLV(UJHEQLVVHGHV0LNUR]HQVXV

3ULYDWKDXVKDOWH±QDFK+DXVKDOWVJU|‰H

-DKUï
BBBBB

3ULYDWKDXVKDOWH
LQVJHVDPW'DYRQPLW3HUVRQHQXQGPHKU

6WDQGLP$SULOGHVMHZHLOLJHQ-DKUHVXQGLP0DLLP0lU]DELP-DKUHVGXUFKVFKQLWW
DE*UXQGODJHGHU+RFKUHFKQXQJ)RUWVFKUHLEXQJVHUJHEQLVVHDXI%DVLVGHV=HQVXVYRP0DL
'DWHQEDVLV(UJHEQLVVHGHV0LNUR]HQVXV

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

'XUFKVFKQLWWOLFKH
+DXVKDOWVJU|‰H
3HUVRQHQ

±±

gNRQRPLVFKH*UXQGGDWHQ
%UXWWRLQODQGVSURGXNWXQG%UXWWRZHUWVFK|SIXQJLQMHZHLOLJHQ3UHLVHQ±ïQDFK:LUWVFKDIWVEHUHLFKHQ
'DYRQ

-DKUBBBBB

%UXWWR
LQODQGV
SURGXNW

%UXWWR
ZHUW
VFK|S
IXQJ
LQV
JHVDPW

 
 

3URGX
/DQG
]LHUHQ
XQG
GHV
)RUVW
*HZHU
ZLUW
EH
VFKDIW
RKQH
)LVFKHUHL
%DX
JHZHUEHGDYRQ
%HUJEDX
XQG*H
ZLQQXQJ
YRQ
6WHLQHQ
XQG
(UGHQ

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡

:DVVHU
YHUVRU
9HUDU
JXQJ
%DX
EHLWHQ (QHUJLH
$EZDV
JHZHUEH
YHUVRU
GHV
VHUXQG
JXQJ
*HZHU
$EIDOOHQW
EH
VRUJXQJ
Xb
0LOO(85‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡
+DQGHO )LQDQ]
|IIHQWO
9HUNHKU 9HUVLFK XVRQVW
/DJHUHL X8QWHU 'LHQVWO
*DVWJH QHKPHQV (U]LH
ZHUEH
GLHQVWO KXQJX
,QIRUPD *UXQGVW *HVXQG
WLRQXQG X:RK
KHLW
.RPPX QXQJV 3U+DXV
QLNDWLRQ
ZHVHQ
KDOWH


(UJHEQLVVHEDVLHUHQDXIGHU9*5*HQHUDOUHYLVLRQ%HUHFKQXQJVVWDQG1RYHPEHU)HEUXDU
4XHOOH$UEHLWVNUHLV9RONVZLUWVFKDIWOLFKH*HVDPWUHFKQXQJHQGHU/lQGHU

%UXWWRLQODQGVSURGXNWXQG%UXWWRZHUWVFK|SIXQJSUHLVEHUHLQLJWYHUNHWWHW±ï
QDFK:LUWVFKDIWVEHUHLFKHQ
'DYRQ

-DKU

%UXWWR
LQODQGV
SURGXNW

%UXWWR
ZHUW
VFK|S
IXQJ
LQV
JHVDPW

3URGX
/DQG
]LHUHQ
XQG
GHV
)RUVW
*HZHU
ZLUW
EH
VFKDIW
RKQH
)LVFKHUHL
%DX
JHZHUEH

GDYRQ
%HUJEDX
XQG*H
ZLQQXQJ
YRQ
6WHLQHQ
XQG
(UGHQ

9HUDU
EHLWHQ
GHV
*HZHU
EH

:DVVHU
YHUVRU
JXQJ
%DX
(QHUJLH
$EZDV
JHZHUEH
YHUVRU
VHUXQG
JXQJ
$EIDOOHQW
VRUJXQJ
Xb

+DQGHO )LQDQ]
|IIHQWO
9HUNHKU 9HUVLFK XVRQVW
/DJHUHL X8QWHU 'LHQVWO
*DVWJH QHKPHQV (U]LH
GLHQVWO KXQJX
ZHUEH
,QIRUPD *UXQGVW *HVXQG
WLRQXQG X:RK
KHLW
.RPPX QXQJV 3U+DXV
ZHVHQ
QLNDWLRQ
KDOWH

,QGH[ฬ


BBBBB

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡

(UJHEQLVVHEDVLHUHQDXIGHU9*5*HQHUDOUHYLVLRQ%HUHFKQXQJVVWDQG1RYHPEHU)HEUXDU
4XHOOH$UEHLWVNUHLV9RONVZLUWVFKDIWOLFKH*HVDPWUHFKQXQJHQGHU/lQGHU

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

gNRQRPLVFKH*UXQGGDWHQ
(UZHUEVWlWLJH±ïQDFK:LUWVFKDIWVEHUHLFKHQ
'DYRQ

-DKU
BBBBB

(UZHUEV
WlWLJH
LQVJHVDPWð

/DQG
XQG
)RUVW
ZLUW
VFKDIW
)LVFKHUHL

3URGX
]LHUHQ
GHV
*HZHU
EH
RKQH
%DX
JHZHUEH

GDYRQ
%HUJEDX
XQG*H
ZLQQXQJ
YRQ
6WHLQHQ
XQG
(UGHQ

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡

9HUDU
EHLWHQ
GHV
*HZHU
EH

:DVVHU
YHUVRU
JXQJ
%DX
(QHUJLH
$EZDV
JHZHUEH
YHUVRU
VHUXQG
JXQJ
$EIDOOHQW
VRUJXQJ
Xb

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡

+DQGHO
9HUNHKU
/DJHUHL
*DVWJH
ZHUEH
,QIRUPD
WLRQXQG
.RPPX
QLNDWLRQ

(UJHEQLVVHEDVLHUHQDXIGHU9*5*HQHUDOUHYLVLRQ%HUHFKQXQJVVWDQG1RYHPEHU)HEUXDU
LP-DKUHVGXUFKVFKQLWW
4XHOOH$UEHLWVNUHLV(UZHUEVWlWLJHQUHFKQXQJGHV%XQGHVXQGGHU/lQGHU

(UZHUEVWlWLJHQDFK:LUWVFKDIWVEHUHLFKHQ

|IIHQWOLFKHXQGVRQVWLJH
'LHQVWOHLVWHU(U]LHKXQJ
XQG*HVXQGKHLW3ULYDWH
+DXVKDOWH


/DQGXQG
)RUVWZLUWVFKDIW)LVFKHUHL

3URGX]LHUHQGHV*HZHUEH
RKQH%DXJHZHUEH

%DXJHZHUEH


)LQDQ]9HUVLFKHUXQJV
XQG8QWHUQHKPHQV
GLHQVWOHLVWHU
*UXQGVWFNVXQG
:RKQXQJVZHVHQ


+DQGHO9HUNHKUXQG
/DJHUHL*DVWJHZHUEH
,QIRUPDWLRQXQG
.RPPXQLNDWLRQ


$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

|IIHQWO
)LQDQ]
9HUVLFK XVRQVW
'LHQVWO
X8QWHU
(U]LH
QHKPHQV
KXQJX
GLHQVWO
*UXQGVW *HVXQG
KHLW
X:RK
3U+DXV
QXQJV
KDOWH
ZHVHQ

±±

gNRQRPLVFKH*UXQGGDWHQ
%HWULHEH%HVFKlIWLJWHXQG*HVDPWXPVlW]HLP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEH%HUJEDXXQGLQGHU
*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQQDFK:LUWVFKDIWVDEWHLOXQJHQXQG+DXSWJUXSSHQ
*HVDPWXPVDW]

%HVFKlIWLJWH
:LUWVFKDIWVDEWHLOXQJ
²
+DXSWJUXSSH

%HWULHEHï

%HUJEDXXQG*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
GDYRQ
.RKOHQEHUJEDX
*HZLQQXQJYRQ(UG|OXQG(UGJDV
(U]EHUJEDX
*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
VRQVWLJHU%HUJEDX
(UEULQJXQJYRQ'LHQVWOHLVWXQJHQIUGHQ%HUJEDX
XQGIUGLH*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH
GDYRQ
+HUVWHOOXQJYRQ1DKUXQJVXQG)XWWHUPLWWHOQ
*HWUlQNHKHUVWHOOXQJ
7DEDNYHUDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ7H[WLOLHQ
+HUVWHOOXQJYRQ%HNOHLGXQJRKQH3HO]EHNOHLGXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ/HGHU/HGHUZDUHQXQG6FKXKHQ
+HUVWHOOXQJYRQ+RO])OHFKW.RUEXQG
.RUNZDUHQRKQH0|EHO
+HUVWHOOXQJYRQ3DSLHU3DSSHXQG:DUHQGDUDXV
+HUVWHOOXQJYRQ'UXFNHU]HXJQLVVHQ9HUYLHOIlOWLJXQJ
YRQEHVSLHOWHQ7RQ%LOGXQG'DWHQWUlJHUQ
.RNHUHL0LQHUDO|OYHUDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQFKHPLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJYRQSKDUPD]HXWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJYRQ*XPPLXQG.XQVWVWRIIZDUHQ
+HUVWHOOXQJYRQ*ODVXQG*ODVZDUHQ.HUDPLN
9HUDUEHLWXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
0HWDOOHU]HXJXQJXQGEHDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ0HWDOOHU]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJYRQ'DWHQYHUDUEHLWXQJVJHUlWHQHOHNWUR
QLVFKHQXQGRSWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJYRQHOHNWULVFKHQ$XVUVWXQJHQ
0DVFKLQHQEDX
+HUVWHOOXQJYRQ.UDIWZDJHQXQG.UDIWZDJHQWHLOHQ
6RQVWLJHU)DKU]HXJEDX
+HUVWHOOXQJYRQ0|EHOQ
+HUVWHOOXQJYRQVRQVWLJHQ:DUHQ
5HSDUDWXUXQG,QVWDOODWLRQYRQ0DVFKLQHQXQG
$XVUVWXQJHQ
,QVJHVDPW
9RUOHLVWXQJVJWHUSURGX]HQWHQ
,QYHVWLWLRQVJWHUSURGX]HQWHQ
*HEUDXFKVJWHUSURGX]HQWHQ
9HUEUDXFKVJWHUSURGX]HQWHQ
(QHUJLH
BBBBB

MH
%HWULHE

LQVJHVDPW

MH
%HVFKlI
WLJWHQ

MH
%HWULHE

LQVJHVDPW

LP6HSWHPEHU
$Q]DKO

(85‡

‡

‡

‡

‡

±
±
±

±
±
±

±
±
±

±
±
±

±
±
±

±
±
±‡

‡

‡

‡

‡

±


±
‡

±
‡

±
‡

±
‡

±
‡


‡


‡‡


‡‡


‡‡


‡‡


‡‡‡‡ ±

± 
±
±

±

±

%HWULHEHYRQ8QWHUQHKPHQPLWLP$OOJHPHLQHQXQGPHKU%HVFKlIWLJWHQ
'DWHQEDVLV0RQDWVXQG-DKUHVEHULFKWIU%HWULHEHLP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHVRZLHLP%HUJEDXXQGLQGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

gNRQRPLVFKH*UXQGGDWHQ
=XP$EVDW]EHVWLPPWH3URGXNWLRQGHV9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHVVRZLH%HUJEDXVXQGGHU
*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQQDFK*WHUDEWHLOXQJHQ
*WHUDEWHLOXQJ

%HWULHEH
$Q]DKO

.RKOH
(UG|OXQG(UGJDV
6WHLQHXQG(UGHQVRQVWLJH%HUJEDXHU]HXJQLVVH
'LHQVWOHLVWXQJHQIUGHQ%HUJEDXXQGIUGLH*HZLQQXQJYRQ
6WHLQHQXQG(UGHQ
1DKUXQJVXQG)XWWHUPLWWHO
*HWUlQNH
7DEDNHU]HXJQLVVH
7H[WLOLHQ
%HNOHLGXQJ
/HGHUXQG/HGHUZDUHQ
+RO]VRZLH+RO]XQG.RUNZDUHQRKQH0|EHO)OHFKWXQG
.RUEPDFKHUZDUHQ
3DSLHU3DSSHXQG:DUHQGDUDXV
'UXFNHU]HXJQLVVHEHVSLHOWH7RQ%LOGXQG'DWHQWUlJHU
.RNHUHLHU]HXJQLVVHXQG0LQHUDO|OHU]HXJQLVVH
&KHPLVFKH(U]HXJQLVVH
3KDUPD]HXWLVFKHXl(U]HXJQLVVH
*XPPLXQG.XQVWVWRIIZDUHQ
*ODVXQG*ODVZDUHQ.HUDPLNEHDUEHLWHWH6WHLQHXQG(UGHQ
0HWDOOH
0HWDOOHU]HXJQLVVH
'DWHQYHUDUEHLWXQJVJHUlWHHOHNWURQLVFKHXQGRSWLVFKH(U]HXJQLVVH
(OHNWULVFKH$XVUVWXQJHQ
0DVFKLQHQ
.UDIWZDJHQXQG.UDIWZDJHQWHLOH
6RQVWLJH)DKU]HXJH
0|EHO
:DUHQDQJ
5HSDUDWXU,QVWDQGKDOWXQJXQG,QVWDOODWLRQYRQ0DVFKLQHQXQG
$XVUVWXQJHQHLQVFKO:DUWXQJ
,QVJHVDPW
BBBBB
'DWHQEDVLV3URGXNWLRQVVWDWLVWLN

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

:HUW
(85

±
±


±
±
‡

±

±

±


‡


±
±

±


‡
[
±±

gNRQRPLVFKH*UXQGGDWHQ
%DXKDXSWJHZHUEHLP-XQLXQGLP.DOHQGHUMDKUQDFK:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ
8PVDW]

%HVFKlIWLJWH
%HWULHEH
:LUWVFKDIWV]ZHLJ

LQVJHVDPW

*HOHLVWHWH
$UEHLWV
VWXQGHQ

GDUXQWHU
$UEHLWHUï

DP-XQL
$Q]DKO
%DXYRQ*HElXGHQ
%DXYRQ*HElXGHQRKQH
)HUWLJEDXWHLOH
(UULFKWXQJYRQ)HUWLJWHLOEDXWHQ
7LHIEDX
%DXYRQ6WUD‰HQ
%DXYRQ%DKQYHUNHKUVVWUHFNHQ
%UFNHQXQG7XQQHOEDX
5RKUOHLWXQJVWLHIEDX%UXQQHQ
XQG.OlUDQODJHQEDX
.DEHOQHW]OHLWXQJVWLHIEDX
:DVVHUEDX
6RQVWLJHU7LHIEDXDQJ
$EEUXFKDUEHLWHQXQGYRUEHUHLWHQGH
%DXVWHOOHQDUEHLWHQ
$EEUXFKDUEHLWHQ
9RUEHUHLWHQGHQ%DXVWHOOHQ
DUEHLWHQ
7HVWXQG6XFKERKUXQJHQ
6RQVWLJHVSH]LDOLVLHUWH%DX
WlWLJNHLWHQ
'DFKGHFNHUHLXQG%DXVSHQJOHUHL
=LPPHUHLXQG,QJHQLHXUKRO]EDX
*HUVWEDX
6FKRUQVWHLQ)HXHUXQJV
XQG,QGXVWULHRIHQEDX
%DXJHZHUEHDQJ
,QVJHVDPW
BBBBB

%UXWWR
HQWJHOW
VXPPH

LQVJHVDPW

GDUXQWHU
EDXJH
ZHUEOLFKHU
8PVDW]

*HVDPW
XPVDW]LP
.DOHQGHU
MDKU

LP-XQL
(85


‡
‡

‡
‡

‡
‡

‡
‡

‡
‡

‡
‡

‡
‡
‡
‡

‡
‡

‡
‡

‡
‡

‡
‡

‡
‡

‡
‡

HLQVFKOLH‰OLFKDQJHVWHOOWHQYHUVLFKHUXQJVSIOLFKWLJH3ROLHUHXQG6FKDFKWPHLVWHU
'DWHQEDVLV(UJlQ]XQJVHUKHEXQJLP%DXKDXSWJHZHUEH

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

gNRQRPLVFKH*UXQGGDWHQ
$XVEDXJHZHUEHïLP9LHUWHOMDKUXQGLP.DOHQGHUMDKUQDFK:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ
%HVFKlIWLJWH
%HWULHEH
:LUWVFKDIWV]ZHLJ

LQVJHVDPW

8PVDW]

GDUXQWHU
$UEHLWHU

DP-XQL
$Q]DKO
%DXLQVWDOODWLRQ
(OHNWURLQVWDOODWLRQ
*DV:DVVHU+HL]XQJV/IWXQJV
XQG.OLPDDQODJHQLQVWDOODWLRQ
'lPPXQJJHJHQ.lOWH:lUPH
6FKDOOXQG(UVFKWWHUXQJ
6RQVWLJH%DXLQVWDOODWLRQDQJ
6RQVWLJHU$XVEDX
$QEULQJHQYRQ6WXFNDWXUHQ
*LSVHUHLXQG9HUSXW]HUHL
%DXWLVFKOHUHLXQGVFKORVVHUHL
)X‰ERGHQ)OLHVHQ3ODWWHQOHJHUHL
7DSH]LHUHUHL
0DOHUXQG/DFNLHUHUJHZHUEH
*ODVHUJHZHUEH
VRQVWLJHU$XVEDXDQJ
,QVJHVDPW
BBBBB

*HOHLVWHWH
$UEHLWV
VWXQGHQ%UXWWR
HQWJHOW
VXPPH

LQVJHVDPW

GDUXQWHU
EDXJH
ZHUEOLFKHU
8PVDW]

*HVDPW
XPVDW]LP
.DOHQGHU
MDKU

LP9LHUWHOMDKU
(85

%HWULHEHYRQ8QWHUQHKPHQPLWXQGPHKU%HVFKlIWLJWHQ
'DWHQEDVLV(UJHEQLVVHGHUMlKUOLFKHQ(UKHEXQJLP$XVEDXJHZHUEH

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
%RGHQIOlFKHQ±QDFK$UWGHUWDWVlFKOLFKHQ1XW]XQJ
'DYRQ
-DKUï

%RGHQ
IOlFKH
LQVJHVDPW

6LHGOXQJV
XQG
9HUNHKUV
IOlFKH

GDYRQ
*HElXGH
XQG)UHL
IOlFKH

%HWULHEV
IOlFKHð

(UKROXQJV
IOlFKHñ

9HUNHKUV
IOlFKH

/DQGZLUW
VFKDIWV
IOlFKH

:DOG
IOlFKH:DVVHU
IOlFKH

VRQVWLJH
)OlFKHQೕ+HNWDU


BBBBB6WDQGDPGHVMHZHLOLJHQ-DKUHV
RKQH$EEDXODQG
HLQVFKOLH‰OLFK)ULHGK|IH
DOOHQLFKWJHVRQGHUWDXIJHIKUWHQ)OlFKHQHLQVFKOLH‰OLFK$EEDXODQG
'DWHQEDVLV(UJHEQLVVHGHU)OlFKHQHUKHEXQJQDFK$UWGHUWDWVlFKOLFKHQ1XW]XQJ%H]LUNOLFKH9HUPHVVXQJVlPWHU

%RGHQIOlFKHQDFK$UWGHUWDWVlFKOLFKHQ1XW]XQJ

VRQVWLJH)OlFKHQ
HLQVFKO$EEDXODQG

%HWULHEVIlFKHRKQH
$EEDXIOlFKH


:DVVHUIOlFKH


(UKROXQJVIOlFKH

:DOGIOlFKH


6LHGOXQJVXQG
9HUNHKUVIOlFKH


*HElXGHXQG)UHLIOlFKH


9HUNHKUVIOlFKH

/DQGZLUWVFKDIWVIOlFKH


$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
$FNHUODQGXQG'DXHUJUQODQGGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHï±

-DKU

*HWUHLGHð

$FNHUODQG
LQVJHVDPW

LQVJHVDPW

GDUXQWHU
6RPPHU
JHWUHLGH

+DFN
IUFKWH

'DUXQWHUJHQXW]WIU
3IODQ]HQ]XU
*UQHUQWHñ
LQVJHVDPW

GDUXQWHU
6LORPDLVೕ

+OVHQ
IUFKWH

*HPVH
(UGEHHUHQ
XQGDQGHUH
*DUWHQ
JHZlFKVH

%UDFK
IOlFKHQ΁

'DXHU
JUQODQG

+HNWDU


BBBBB
‡

‡


±

‡
‡

‡‡
DXIJUXQGPHWKRGLVFKHU9HUlQGHUXQJHQLVWGLH9HUJOHLFKEDUNHLWHLQJHVFKUlQNW
ELVODQGXQGIRUVWZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHDEHLQHP+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHU0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
DEODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
DEODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
*HWUHLGH]XU.|UQHUJHZLQQXQJHLQVFKOLH‰OLFK.|UQHUPDLVXQG&RUQ&RE0L[DEHLQVFKOLH‰OLFKDQGHUHV*HWUHLGH]XU.|UQHUJHZLQQXQJ]%+LUVH
DEHLQVFKOLH‰OLFK*HWUHLGH]XU*DQ]SIODQ]HQHUQWH±HLQVFKOLH‰OLFK/LHVFKNROEHQVFKURWXQG*UQPDLV
VWLOOJHOHJWHVDXVGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ(U]HXJXQJJHQRPPHQHV$FNHUODQG%UDFKHRKQHVWLOOJHOHJWH)OlFKHQDXIGHQHQQDFKZDFKVHQGH5RKVWRIIH
DQJHEDXWGLHDXIJHIRUVWHWRGHUQLFKWPHKUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WZXUGHQ
'DWHQEDVLV%RGHQQXW]XQJVKDXSWHUKHEXQJEHL6WDGWVWDDWHQNHLQHMlKUOLFKH(UKHEXQJ

/DQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WH)OlFKHGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHï±QDFK1XW]XQJVDUWHQ
1XW]XQJVDUW
/DQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WH)OlFKH
LQVJHVDPW
GDYRQ
$FNHUODQG
*DUWHQODQG+DXVXQG1XW]JlUWHQ
2EVWDQODJHQIU%DXPXQG%HHUHQREVW
HLQVFKO1VVHRKQH(UGEHHUHQ
%DXPVFKXOHQ
5HEODQG
:HLKQDFKWVEDXPNXOWXUHQð
'DXHUJUQODQG]XVDPPHQ
GDYRQ
:LHVHQKDXSWVlFKOLFK6FKQLWWQXW]XQJ
:HLGHQHLQVFKO0lKZHLGHQ
HUWUDJVDUPHV'DXHUJUQODQG
DXVGHU(U]HXJXQJJHQRPPHQHV
'DXHUJUQODQG
BBBBB
+HNWDU‡

‡
±

±
±


±

±
±


±

±
±


±
‡
±
±
±

±
±
±
±
±±±±‡

‡
‡
±‡

±

±

±

±

‡

‡

‡

DXIJUXQGPHWKRGLVFKHU9HUlQGHUXQJHQLVWGLH9HUJOHLFKEDUNHLWHLQJHVFKUlQNW
ELVODQGXQGIRUVWZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHDEHLQHP+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHU0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
DEODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
DEODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
ELVHLQVFKOLH‰OLFK.XU]XPWULHEVSODQWDJHQ
'DWHQEDVLV%RGHQQXW]XQJVKDXSWHUKHEXQJEHL6WDGWVWDDWHQNHLQHMlKUOLFKH(UKHEXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
/DQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHïXQGODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WH)OlFKH±
VRZLHQDFK*U|‰HQNODVVHQGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHQ)OlFKH
-DKU
²
*U|‰HQNODVVHGHU
ODQGZLUWVFKDIWOLFK
JHQXW]WHQ)OlFKH
YRQELVXQWHU
+HNWDU

$QWHLOLQVJHVDPW
%HWULHEH

/DQGZLUW
VFKDIWOLFK
JHQXW]WH
)OlFKH

$Q]DKO

+HNWDU


XQWHU

ELVXQWHU

ELVXQWHU

ELVXQWHU

ELVXQWHU

ELVXQWHU

ELVXQWHU
ELVXQWHU 
XQGPHKU
±
±

ODQGZLUW
VFKDIWOLFK
JHQXW]WH
)OlFKH

%HWULHEH

3UR]HQW
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

QDFK*U|‰HQNODVVHQ
‡‡

±
±
±
±

‡

‡
±
±

BBBBB
DXIJUXQGPHWKRGLVFKHU9HUlQGHUXQJHQLVWGLH9HUJOHLFKEDUNHLWHLQJHVFKUlQNW
ELVODQGXQGIRUVWZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHDEHLQHP+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHU0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
DEODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
DEODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
'DWHQEDVLV%RGHQQXW]XQJVKDXSWHUKHEXQJEHL6WDGWVWDDWHQNHLQHMlKUOLFKH(UKHEXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
/DQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHïPLW9LHKKDOWXQJ
/DQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WH)OlFKH
YRQELVXQWHU+HNWDU

%HWULHE
²
7LHUDUW

ELV
XQWHU

/DQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEH
%HWULHEHPLW9LHKKDOWXQJ
XQG]ZDUPLW
3IHUGHQ(VHOQ0DXOWLHUHQXD
5LQGHUQ
0LOFKNKHQ
6FKZHLQHQ
6FKDIHQ
/HJHKHQQHQ
-XQJKHQQHQ
0DVWKKQHUXQGKlKQH
*lQVHQ(QWHQ7UXWKKQHUQ


‡


±


‡
‡
‡

‡
±
±
±


‡
‡
‡

‡

‡
‡
‡

3IHUGH(VHO0DXOWLHUHXD
5LQGHU
0LOFKNKH
6FKZHLQH
6FKDIH
/HJHKHQQHQ
-XQJKHQQHQ
0DVWKKQHUXQGKlKQH
*lQVH(QWHQ7UXWKKQHU
BBBBB

‡
‡
‡
±
‡
‡
‡
‡
‡

‡
±
±
±
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
=DKOGHU%HWULHEH
‡


±


‡
‡
‡
=DKOGHU7LHUH
‡
‡
‡
±
‡
‡
‡
‡
‡


XQGPHKU

LQVJHVDPW

±
±

±
±
‡

±‡
‡
‡

‡
±
±
±
±
±
‡
‡
‡

‡
±
±
±
±
±
‡
‡
‡‡
‡
±
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
±
±
±
±
±
‡
‡
‡

‡
±
±
±
±
±
‡
‡
‡‡‡
‡


ODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
'DWHQEDVLV$JUDUVWUXNWXUHUKHEXQJ/DQGZLUWVFKDIWV]lKOXQJ

9LHKEHVWlQGHGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEHï±

-DKUð

5LQGHUñ
%HWULHEH
BBBBB

6FKZHLQH

%HVWlQGH
%HWULHEH
‡

‡
‡

‡
‡

%HVWlQGH
‡

‡
‡

‡
‡

6FKDIH
%HWULHEH
‡

‡
‡

‡
‡

3IHUGHೕ

%HVWlQGH

%HWULHEH

‡

‡
‡

‡
‡

‡

‡
‡

‡
‡

%HVWlQGH
‡

‡
‡

‡
‡

+KQHUXQG
VRQVWLJHV*HIOJHOೖ
%HWULHEH
%HVWlQGH
‡

‡
‡

‡
‡

‡

‡
‡

‡
‡

DXIJUXQGPHWKRGLVFKHU9HUlQGHUXQJHQLVWGLH9HUJOHLFKEDUNHLWHLQJHVFKUlQNW
ELVODQGXQGIRUVWZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHDEHLQHP+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHU0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
DEODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
DEODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEHPLWPLQGHVWHQV+HNWDUODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHU)OlFKHRGHUDQGHUHQ0LQGHVWHU]HXJXQJVHLQKHLWHQ
1HXNRQ]HSWLRQYRQ6WLFKSUREHQ±XQWHUVFKLHGOLFKH(UKHEXQJVVWLFKWDJH
DE$QJDEHQDXVGHP+HUNXQIWVXQG,QIRUPDWLRQVV\VWHP7LHU+,7'DWHQEDQNDEZHUGHQNHLQH%HWULHEHVRQGHUQ+DOWXQJHQQDFKJHZLHVHQ
DEZHUGHQDOOH5LQGHUHUIDVVWNHLQH(UIDVVXQJVJUHQ]H±DE3IHUGH(VHO0DXOWLHUHXD±*lQVH(QWHQXQG7UXWKKQHU
'DWHQEDVLV(UKHEXQJEHUGLH9LHKEHVWlQGH$JUDUVWUXNWXUHUKHEXQJ/DQGZLUWVFKDIWV]lKOXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
%HVWDQGDQ:RKQJHElXGHQXQG:RKQXQJHQVRZLH:RKQIOlFKH±ï
:RKQXQJHQLQ
1LFKWZRKQJHElXGHQ

:RKQXQJHQLQ
:RKQJHElXGHQ΀

:RKQJHElXGHñ
GDYRQ
-DKUð
BBBBB

LQVJHVDPW

*HElXGH
PLWHLQHU
:RKQXQJ

*HElXGH
PLW
:RKQXQJHQ
$Q]DKO

*HElXGHPLW
XQGPHKU
:RKQXQJHQ

LQVJHVDPW

PLW
:RKQIOlFKH

LQVJHVDPW

PLW
:RKQIOlFKH

Pð

$Q]DKO

Pð

6WDQGDPGHVMHZHLOLJHQ-DKUHV
DE)RUWVFKUHLEXQJEDVLHUHQGDXIGHQHQGJOWLJHQ(UJHEQLVVHQGHU*HElXGHXQG:RKQXQJV]lKOXQJ=HQVXV
RKQH:RKQKHLPH
RKQH:RKQXQJHQLQ:RKQKHLPHQ
'DWHQEDVLV)RUWVFKUHLEXQJGHV:RKQJHElXGHXQG:RKQXQJVEHVWDQGHV

=DKOIHUWLJJHVWHOOWHU:RKQJHElXGHVRZLH:RKQXQJHQXQG:RKQIOlFKH±
:RKQJHElXGHï
GDYRQ
-DKU
BBBBB

LQVJHVDPW

*HElXGH
PLWHLQHU
:RKQXQJ

:RKQXQJHQð

*HElXGH
*HElXGHPLW
PLW
XQGPHKU
:RKQXQJHQ
:RKQXQJHQ
$Q]DKO
:RKQKHLPH

LQVJHVDPW

PLW
:RKQIOlFKH
Pð


±
±
±
(UULFKWXQJQHXHU:RKQJHElXGHRKQH%DXPD‰QDKPHQDQEHVWHKHQGHQ*HElXGHQ
:RKQXQJHQLQQHXHQ:RKQJHElXGHQ
'DWHQEDVLV6WDWLVWLNGHU%DXIHUWLJVWHOOXQJHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
)HUWLJJHVWHOOWHQHXH:RKQJHElXGH±QDFK$UWGHU+HL]HQHUJLH
1HXH:RKQJHElXGHï
GDUXQWHUPLWEHUZLHJHQGHU9HUZHQGXQJYRQ«DOV+HL]HQHUJLH
-DKU

LQVJHVDPW

)HUQZlUPH

.RNVXQG
.RKOHð

gO

*DV

6WURP

:lUPH
SXPSH

6RODU
HQHUJLH

±±
±


6RQVWLJHU
(QHUJLHð

$Q]DKOBBBBB

±


±
±

±


±
‡
‡
‡
‡
‡

HLQVFKOLH‰OLFK3DVVLYKlXVHU
DE6RQVWLJH(QHUJLHHLQVFKOLH‰OLFK.RNVXQG.RKOH
'DWHQEDVLV6WDWLVWLNGHU%DXIHUWLJVWHOOXQJHQ

/lQJHGHU6WUD‰HQGHVEHU|UWOLFKHQ9HUNHKUVï±

-DKUð

LQVJHVDPW
NP
BBBBB


 U


%XQGHVDXWREDKQHQ
3UR]HQW
6WUD‰HQOlQJH
GDYRQ
%XQGHVVWUD‰HQ
NP
3UR]HQW
6WDGWVWUD‰HQ
NP
3UR]HQW

 U


HLQVFKOLH‰OLFK2UWVGXUFKIDKUWHQRKQH)DKUEDKQlVWH$EXQG$XIIDKUWHQ]%EHL$XWREDKQNUHX]HQ
6WDQGDPGHVMHZHLOLJHQ-DKUHV
4XHOOH6WDWLVWLNGHU6WUD‰HQGHVEHU|UWOLFKHQ9HUNHKUV6HQDWVYHUZDOWXQJIU6WDGWHQWZLFNOXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
%HVWDQGïDQ.UDIWIDKU]HXJHQXQG.UDIWIDKU]HXJDQKlQJHUQ±QDFK)DKU]HXJDUWHQ
.UDIWIDKU]HXJH
GDYRQ
-DKUð
BBBBB

LQVJHVDPW

.UDIWUlGHUñ

3HUVRQHQ
NUDIW
ZDJHQೕ೘
.UDIW
RPQLEXVVHೖ

/DVW
NUDIWZDJHQ

=XJ
PDVFKLQHQ

VRQVWLJH
.UDIWIDKU
]HXJH೗೘
.UDIW
IDKU]HXJ
DQKlQJHU

3HUVRQHQ
NUDIWZDJHQ
MH
(LQZRKQHU೙

%HVWDQGDQ.UDIWIDKU]HXJHQXQG.UDIWIDKU]HXJDQKlQJHUQPLWDPWOLFKHQ.HQQ]HLFKHQELVHLQVFKOLH‰OLFKGHUYRUEHUJHKHQGVWLOOJHOHJWHQ)DKU]HXJH
DEQXUQRFKDQJHPHOGHWH)DKU]HXJHRKQHYRUEHUJHKHQGH6WLOOOHJXQJHQ$X‰HUEHWULHEVHW]XQJHQ
6WDQGDPGHVMHZHLOLJHQ-DKUHV
HLQVFKOLH‰OLFK/HLFKWNUDIWUlGHU²HLQVFKOLH‰OLFK.RPELQDWLRQVNUDIWZDJHQ²HLQVFKOLH‰OLFK2EXVVH
XD.UDQNHQNUDIWZDJHQ)HXHUZHKUIDKU]HXJHVHOEVWIDKUHQGH$UEHLWVPDVFKLQHQ
(LQIKUXQJGHUKDUPRQLVLHUWHQ)DKU]HXJGRNXPHQWH]XP2NWREHU)DKU]HXJHPLWEHVRQGHUHU=ZHFNEHVWLPPXQJ:RKQPRELOH.UDQNHQZDJHQ
XDZHUGHQGHQ3NZ]XJHRUGQHW
DE(LQZRKQHUGHU%HY|ONHUXQJVIRUWVFKUHLEXQJDXI%DVLVGHV=HQVXVYRP0DL
4XHOOH6WDWLVWLNGHV.UDIWIDKU]HXJXQG$QKlQJHUEHVWDQGHV.UDIWIDKUW%XQGHVDPW)OHQVEXUJ

1HX]XODVVXQJHQïYRQ.UDIWIDKU]HXJHQXQG.UDIWIDKU]HXJDQKlQJHUQ±QDFK)DKU]HXJDUWHQ
.UDIWIDKU]HXJH
GDYRQ
-DKU
BBBBB

LQVJHVDPW

.UDIWUlGHUð

3HUVRQHQ
NUDIW
ZDJHQu೗
.UDIW
RPQLEXVVHೕ
/DVW
NUDIWZDJHQ
=XJ
PDVFKLQHQ
VRQVWLJH
.UDIWIDKU
]HXJHೖ೗
.UDIW
IDKU]HXJ
DQKlQJHU

=XODVVXQJHQE]Z$QPHOGXQJHQYRQIDEULNQHXHQ.UDIWIDKU]HXJHQXQG.UDIWIDKU]HXJDQKlQJHUQPLWDPWOLFKHQ.HQQ]HLFKHQRKQH)DKU]HXJHPLW
%3.HQQ]HLFKHQXQGELV]XU3ULYDWLVLHUXQJGHU%XQGHVEDKQRKQH)DKU]HXJHPLW'%.HQQ]HLFKHQ
HLQVFKOLH‰OLFK/HLFKWNUDIWUlGHU²HLQVFKOLH‰OLFK.RPELQDWLRQVNUDIWZDJHQ²HLQVFKOLH‰OLFK2EXVVH
XD.UDQNHQNUDIWZDJHQ)HXHUZHKUIDKU]HXJHVHOEVWIDKUHQGH$UEHLWVPDVFKLQHQ
(LQIKUXQJGHUKDUPRQLVLHUWHQ)DKU]HXJGRNXPHQWH]XP2NWREHU)DKU]HXJHPLWEHVRQGHUHU=ZHFNEHVWLPPXQJ:RKQPRELOH.UDQNHQZDJHQ
XDZHUGHQGHQ3NZ]XJHRUGQHW
4XHOOH6WDWLVWLNGHU1HX]XODVVXQJHQXQG/|VFKXQJHQYRQ.UDIWIDKU]HXJHQ.UDIWIDKUW%XQGHVDPW)OHQVEXUJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
9HUNHKUVOHLVWXQJHQGHV6FKLHQHQQDKXQGJHZHUEOLFKHQ6WUD‰HQSHUVRQHQYHUNHKUV±
QDFK9HUNHKUVDUWHQXQG9HUNHKUVPLWWHOQ

-DKU
BBBBB

LQVJHVDPW


]XVDPPHQ


 
 
 
 
 
 
 
 

/LQLHQQDK
YHUNHKU

3HUVRQHQYHUNHKUPLW%XVVHQXQG%DKQHQ
/LQLHQYHUNHKU
GDYRQ
XQG]ZDUPLW
/LQLHQIHUQ
(LVHQ
6WUD‰HQ
2PQL
YHUNHKUð
EDKQHQ
EDKQHQ
EXVVHQï

*HOHJHQKHLWVYHUNHKUPLW
2PQLEXVVHQ
GDYRQ
]XVDPPHQ
1DK
)HUQ
YHUNHKU
YHUNHKU


)DKUJlVWHñ
3HUVRQHQ


%HI|UGHUXQJVOHLVWXQJ
3HUVRQHQNLORPHWHU
 
 
 
 
 
 
 
 


)DKUOHLVWXQJ
)DKU]HXJNLORPHWHU


%HI|UGHUXQJVDQJHERW
3ODW]NLORPHWHU
 
 
 
 
 
 
 
 

HLQVFKOLH‰OLFK2EXVVH
/LQLHQIHUQYHUNHKUPLW2PQLEXVVHQ
:HUGHQZlKUHQGHLQHU)DKUWPHKUHUH9HUNHKUVPLWWHOHLQHV8QWHUQHKPHQVYRQHLQHP)DKUJDVWEHQXW]WVRLVWGLHDGGLHUWH)DKUJDVW]DKO
QDFK9HUNHKUVPLWWHOQ9HUNHKUVPLWWHOIDKUWHQK|KHUDOVGLH)DKUJDVW]DKOLP/LQLHQQDKYHUNHKU]XVDPPHQ8QWHUQHKPHQVIDKUWHQ
'DWHQEDVLV6WDWLVWLNGHV6FKLHQHQQDKXQGJHZHUEOLFKHQ6WUD‰HQSHUVRQHQYHUNHKUV

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
6WUD‰HQYHUNHKUVXQIlOOHPLW3HUVRQHQVFKDGHQXQG9HUXQJOFNWH±
6WUD‰HQYHUNHKUVXQIlOOHPLW3HUVRQHQVFKDGHQ
GDYRQ
LQVJHVDPW
LQQHU
DXI$XWR
VWlGWLVFKï
EDKQHQ

-DKU

BBBBB

9HUXQJOFNWH
GDYRQ
LQVJHVDPW

*HW|WHWH

9HUOHW]WH

RKQH$XWREDKQ
'DWHQEDVLV6WUD‰HQYHUNHKUVXQIDOOVWDWLVWLN

*HZHUEOLFKHU)OXJKDIHQYHUNHKUïLQ%HUOLQ7HJHOXQG%HUOLQ7HPSHOKRI±

-DKU

*HVWDUWHWH
XQGJHODQGHWH
)OXJ]HXJH

)OXJJlVWH
(LQVWHLJHU

$XVVWHLJHU

)UDFKWXQG3RVWDQ%RUG
7UDQVLWYHUNHKU

(LQODGXQJ$Q]DKO
ð
BBBBB
$XVODGXQJ

7UDQVLWYHUNHKU

7RQQHQ
%HUOLQ7HJHO±
±
±

%HUOLQ7HPSHOKRI

1DFKZHLVGHVSODQPl‰LJHQ/LQLHQYHUNHKUVXQGGHV&KDUWHUXQG6RQGHUIOXJYHUNHKUV
ELV2NWREHU
4XHOOH6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW)DFKVHULH5HLKH

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1XW]XQJYRQ)OlFKHXQG5DXP
)UHPGHQYHUNHKUï±VRZLHQDFK5HLVHJHELHWHQ
*lVWHDQNQIWH
-DKU
²
5HLVHJHELHW

LQVJHVDPW

*lVWHEHUQDFKWXQJHQ

GDUXQWHU
DXVGHP
$XVODQG

LQVJHVDPW

GDUXQWHU
DXVOlQGLVFKHU
*lVWH

'XUFKVFKQLWWOLFKH
$XIHQWKDOWVGDXHU
LQVJHVDPW

$Q]DKO

GDUXQWHU
DXVOlQGLVFKHU
*lVWH
7DJH

/DQG%HUOLQ0LWWH
)ULHGULFKVKDLQ.UHX]EHUJ
3DQNRZ
&KDUORWWHQEXUJ:LOPHUVGRUI
6SDQGDX
6WHJOLW]=HKOHQGRUI
7HPSHOKRI6FK|QHEHUJ
1HXN|OOQ
7UHSWRZ.|SHQLFN
0DU]DKQ+HOOHUVGRUI
/LFKWHQEHUJ
5HLQLFNHQGRUI5HLVHJHELHWBBBBB
%HKHUEHUJXQJVVWlWWHQPLWPHKUDOVDFKW*lVWHEHWWHQHLQVFKO&DPSLQJSOlW]H
'DWHQEDVLV%HKHUEHUJXQJVVWDWLVWLN

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
6WURPHU]HXJXQJ±QDFK(QHUJLHWUlJHUQ
%UXWWR6WURPHU]HXJXQJï
GDYRQDXV
-DKU

LQVJHVDPW

6WHLQNRKOH

%UDXQNRKOH

+HL]|O

*DVHQ

.HUQHQHUJLH

HUQHXHUED
UHQ(QHUJLH
WUlJHUQð

VRQVWLJHQ
(QHUJLH
WUlJHUQð

*:K


BBBBB
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±HLQVFKOLH‰OLFK(LJHQYHUEUDXFKDXV|IIHQWOLFKHU6WURPYHUVRUJXQJ
$XIWHLOXQJGHV(QHUJLHWUlJHUVÄ$EIDOO³HQWVSUHFKHQG%LRPDVVHYHURUGQXQJYRP-XQL
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK±QDFK(QHUJLHWUlJHUQ
3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK
GDYRQ
-DKU

LQVJHVDPW

6WHLQNRKOH

0LQHUDO|OH
%UDXQNRKOH XQG0LQHUDO|O
SURGXNWHï

*DVH

.HUQHQHUJLH

HUQHXHUEDUH
(QHUJLH
WUlJHUð

VRQVWLJH
(QHUJLH
WUlJHUð

6WURP
)HUQZlUPH
VDOGR

7HUDMRXOH
BBBBB
HLQVFKOLH‰OLFK)OVVLJJDV
DE$XIWHLOXQJGHV(QHUJLHWUlJHUVÄ$EIDOO³HQWVSUHFKHQG%LRPDVVHYHURUGQXQJYRP-XQL
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
6WUXNWXUGHV(QHUJLHYHUEUDXFKV±
3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK
GDUXQWHU
-DKU

LQVJHVDPW

*HZLQQXQJLP
/DQG%HUOLQ

9HUEUDXFK
XQG9HUOXVWHLP
(QHUJLHVHNWRUï
VWDWLVWLVFKH
'LIIHUHQ]HQ

1LFKW
HQHUJHWLVFKHU
9HUEUDXFK

(QGHQHUJLH
YHUEUDXFK

7HUDMRXOHBBBBB

9HUEUDXFKXQG9HUOXVWHEHLGHU8PZDQGOXQJYRQ(QHUJLHWUlJHUQXQGEHLP7UDQVSRUW
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK±QDFKDXVJHZlKOWHQ(QHUJLHWUlJHUQ

7HUDMRXOH6WHLQNRKOH0LQHUDO|OH
XQG0LQHUDO|O
SURGXNWH*DVH


HUQHXHUEDUH
(QHUJLHWUlJHU$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
(QGHQHUJLHYHUEUDXFKLQVJHVDPW±QDFK(QHUJLHWUlJHUQ

-DKU

LQVJHVDPW

6WHLQ
NRKOH

%UDXQ
NRKOH

(QGHQHUJLHYHUEUDXFK
GDYRQ
0LQHUDO|OHXQG
0LQHUDO|OSURGXNWH
*DVH
+HL]|O
DQGHUHï

6WURP

)HUQ
ZlUPH

HUQHXHU
EDUH
(QHUJLH
WUlJHUð

VRQVWLJH
(QHUJLH
WUlJHUð

7HUDMRXOHBBBBB

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

HLQVFKOLH‰OLFK)OVVLJJDV
DE$XIWHLOXQJGHV(QHUJLHWUlJHUVÄ$EIDOO³HQWVSUHFKHQG%LRPDVVHYHURUGQXQJYRP-XQL
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

(QGHQHUJLHYHUEUDXFKGHV9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHVï±QDFK(QHUJLHWUlJHUQ

-DKU

LQVJHVDPW

6WHLQ
NRKOH

%UDXQ
NRKOH

(QGHQHUJLHYHUEUDXFK
GDYRQ
0LQHUDO|OHXQG
0LQHUDO|OSURGXNWH
*DVH
+HL]|O
DQGHUHð

6WURP

)HUQ
ZlUPH

HUQHXHU
EDUH
(QHUJLH
WUlJHUñ

VRQVWLJH
(QHUJLH
WUlJHUñ

±
±
±
±
±
±
±

±±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

7HUDMRXOHBBBBB±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±


±


±EULJHU%HUJEDXXQG9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEHDE*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQVRQVWLJHU%HUJEDXXQG9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH
RKQH(QHUJLHJHZLQQXQJVXQG8PZDQGOXQJVEHUHLFKH]%6WHLQNRKOHQXQG%UDXQNRKOHQEHUJEDX.UDIWZHUNH+HL]ZHUNH5DIILQHULHQ
HLQVFKOLH‰OLFK)OVVLJJDV
DE$XIWHLOXQJGHV(QHUJLHWUlJHUVÄ$EIDOO³HQWVSUHFKHQG%LRPDVVHYHURUGQXQJYRP-XQL
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
(QGHQHUJLHYHUEUDXFKGHV9HUNHKUVï±QDFK(QHUJLHWUlJHUQ
(QGHQHUJLHYHUEUDXFK
GDYRQ
-DKU

LQVJHVDPW

2WWR
NUDIWVWRII

'LHVHO
NUDIWVWRII

)OXJWXUELQHQ
NUDIWVWRII

*DVH

6WURP

HUQHXHUEDUH
(QHUJLH
WUlJHUðೕ

VRQVWLJH
(QHUJLH
WUlJHUñೕ

7HUDMRXOHBBBBB

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±

±
±
±
±

±
HLQVFKOLH‰OLFK,QGLYLGXDOYHUNHKU
]%%LRGLHVHO
]%.RKOH)OVVLJJDV
DE$XIWHLOXQJGHV(QHUJLHWUlJHUVÄ$EIDOO³HQWVSUHFKHQG%LRPDVVHYHURUGQXQJYRP-XQL
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

(QGHQHUJLHYHUEUDXFKGHV6HNWRUV+DXVKDOWH*HZHUEH+DQGHO'LHQVWOHLVWXQJHQXQGEULJH9HUEUDXFKHUï
±QDFK(QHUJLHWUlJHUQ
(QGHQHUJLHYHUEUDXFK
GDYRQ
-DKU

LQVJHVDPW
BBBBB

6WHLQ
NRKOH

%UDXQ
NRKOH

0LQHUDO|OH
XQG0LQHUDO|O
*DVH
SURGXNWHð
7HUDMRXOH
HLQVFKOLH‰OLFKPLOLWlULVFKH'LHQVWVWHOOHQ
HLQVFKOLH‰OLFK)OVVLJJDV
DE$XIWHLOXQJGHV(QHUJLHWUlJHUVÄ$EIDOO³HQWVSUHFKHQG%LRPDVVHYHURUGQXQJYRP-XQL
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

6WURP

)HUQZlUPH

HUQHXHUEDUH
(QHUJLH
WUlJHUñ

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
:DVVHUJHZLQQXQJXQGEH]XJGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJVXQWHUQHKPHQ±
:DVVHUJHZLQQXQJï
GDYRQ
-DKU

BBBBB

LQVJHVDPW

*UXQGXQG
4XHOOZDVVHU)OXVVZDVVHU

±
±
±
±
±
±
±
±

6HHXQG7DO
VSHUUHQZDVVHU
Pñ

±
±
±
±
±
±
±

8IHUILOWUDW

DQJHUHLFKHUWHV
*UXQGZDVVHU


±
±
±
±
±
±
±
±
±
)UHPGEH]XJ


'LH=XRUGQXQJHUIROJWQDFKGHP6LW]GHV:DVVHUYHUVRUJXQJVXQWHUQHKPHQVHLQVFKOLH‰OLFK*HZLQQXQJVDQODJHQLQDQGHUHQ%XQGHVOlQGHUQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

:DVVHUJHZLQQXQJXQGEH]XJGHU:LUWVFKDIW±ï
:DVVHUJHZLQQXQJ
GDYRQ
-DKU

,QVJHVDPW

*UXQGXQG
4XHOOZDVVHU

BBBBB


‡


2EHUIOlFKHQ
8IHUILOWUDW
ZDVVHUð
Pñ
/DQGZLUWVFKDIW
±
±
±

)UHPGEH]XJ
GDUXQWHU
]XVDPPHQ
DXVGHP|IIHQW
OLFKHQ1HW]

±
±
±

±
±


%HUJEDXXQG*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQVRZLH9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH


±±±±

‡
‡
±±

‡
‡
±±

(QHUJLHYHUVRUJXQJñ

±
±
±
±
±
±
±
±

±
±‡

‡‡hEULJH:LUWVFKDIWV]ZHLJH΀
±
‡


±
±
±

'LH9HUJOHLFKEDUNHLWGHU-DKUHVDQJDEHQLVWDXIJUXQGYRQYHUlQGHUWHQ(UIDVVXQJVJUHQ]HQ]XP7HLOHLQJHVFKUlQNW
)OXVV6HHXQG7DOVSHUUHQZDVVHUDQJHUHLFKHUWHV*UXQGZDVVHU±ELV:lUPHNUDIWZHUNHIUGLH|IIHQWOLFKH9HUVRUJXQJ
RKQH|IIHQWOLFKH7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ
'DWHQEDVLVELV(UKHEXQJHQGHU:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUEHVHLWLJXQJLQGHU/DQGZLUWVFKDIWLP%HUJEDXXQGEHLGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQ
XQG(UGHQVRZLHLP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHEHL:lUPHNUDIWZHUNHQIUGLH|IIHQWOLFKH9HUVRUJXQJDE(UKHEXQJGHUQLFKW|IIHQWOLFKHQ
:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
:DVVHUJHZLQQXQJXQGEH]XJLP%HUJEDXEHLGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQXQG
LP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHQDFK:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ
'DYRQ
:DVVHU
DXINRPPHQ
LQVJHVDPWï

:LUWVFKDIWV]ZHLJ

%HUJEDXXQG*HZLQQXQJ
YRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH
GDUXQWHU
+HUVWHOOXQJYRQ1DKUXQJVXQG
)XWWHUPLWWHOQ*HWUlQNHKHUVWHOOXQJ
7DEDNYHUDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ7H[WLOLHQXQG
%HNOHLGXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ3DSLHU3DSSHXQG
:DUHQGDUDXV
+HUVWHOOXQJYRQFKHPLVFKHQXQG
SKDUPD]HXWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJYRQ*XPPLXQG.XQVW
VWRIIZDUHQ
0HWDOOHU]HXJXQJXQGEHDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ0HWDOOHU]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJY'9*HUlWHQHOHNWURQL
VFKHQXRSWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
VRZLHHOHNWULVFKHQ$XVUVWXQJHQ
0DVFKLQHQXQG)DKU]HXJEDXñ
,QVJHVDPW
BBBBB

(LJHQJHZLQQXQJ
GDYRQ
]XVDPPHQ

*UXQG
XQG4XHOO
ZDVVHU

2EHU
IOlFKHQ
ZDVVHUð
Pñ

)UHPGEH]XJ
GDUXQWHU
8IHUILOWUDW

]XVDPPHQ

DXVGHP
|IIHQWOLFKHQ
1HW]

±


±


±


±


±
±

±


±


±

‡
±

‡
±

±
±

±

±±

±‡

‡

±

±

‡

‡


‡
‡


‡
‡

±
‡
‡

±
±
±


‡
‡


‡
‡

HQWKlOW0HKUIDFK]lKOXQJHQGDGHU)UHPGEH]XJYRQDQGHUHQ%HWULHEHQEHUHLWVEHLGLHVHQDOV:DVVHUJHZLQQXQJHUIDVVWZLUG
)OXVV6HHXQG7DOVSHUUHQZDVVHUDQJHUHLFKHUWHV*UXQGZDVVHU
0DVFKLQHQEDX+HUVWHOOXQJYRQ.UDIWZDJHQXQG.UDIWZDJHQWHLOHQVRQVWLJHU)DKU]HXJEDX5HSDUDWXUXQG,QVWDQGKDOWXQJYRQ0DVFKLQHQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHUQLFKW|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
:DVVHUDEJDEHHLJHQYHUEUDXFKXQGYHUOXVWHGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJVXQWHUQHKPHQ
±

-DKU

:DVVHUDEJDEH
DQ/HW]WYHUEUDXFKHUï
GDYRQ
+DXVKDOWHXQG.OHLQJHZHUEH
]XVDPPHQ
0HQJH
Pñ

BBBBB


MH
(LQZRKQHU

9HUVRUJXQJV
JUDGð

O7DJ

3UR]HQW
JHZHUEOLFKH
8QWHUQHKPHQ
XQGVRQVWLJH
$EQHKPHU

]XU
:HLWHU
YHUWHLOXQJ

:DVVHU
ZHUNVHLJHQ
YHUEUDXFK

:DVVHU
YHUOXVWHñ

Pñ
LQQHUKDOEGHV%XQGHVODQGHV±$QWHLOGHUDQJHVFKORVVHQHQ(LQZRKQHUDQGHQ(LQZRKQHUQLQVJHVDPW
WDWVlFKOLFKH]%5RKUEUFKHXQGVFKHLQEDUH]%0HVVGLIIHUHQ]HQ9HUOXVWHVRZLHVWDWLVWLVFKH'LIIHUHQ]HQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

:DVVHUDEJDEHGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJVXQWHUQHKPHQDQ/HW]WYHUEUDXFKHU±
Pñ


+DXVKDOWHXQG
.OHLQJHZHUEH
JHZHUEOLFKH
8QWHUQHKPHQ
XQGVRQVWLJH
$EQHKPHU:DVVHUDEJDEHGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJVXQWHUQHKPHQDQ+DXVKDOWHXQG.OHLQJHZHUEHMH
(LQZRKQHU±
O7DJ
$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
:DVVHUYHUZHQGXQJGHU:LUWVFKDIW±ï

-DKU

:DVVHU
DXINRPPHQ
LQVJHVDPW

'DYRQ
LP%HWULHEHLQJHVHW]WHV:DVVHU
GDYRQ
]XVDPPHQ

]XU
(LQIDFKQXW]XQJ

]XU
0HKUIDFKQXW]XQJ

]XU
.UHLVODXIQXW]XQJ

XQJHQXW]WDQ'ULWWH
DEJHJHEHQHV
VRZLHXQJHQXW]W
DEJHOHLWHWHV
:DVVHUð

Pñ

BBBBB

/DQGZLUWVFKDIW
‡‡
±
±

±
±
±

%HUJEDXXQG*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQVRZLH9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH
(QHUJLHYHUVRUJXQJñ

±
±
±

±
±

hEULJH:LUWVFKDIWV]ZHLJH΀
‡‡'LH9HUJOHLFKEDUNHLWGHU-DKUHVDQJDEHQLVWDXIJUXQGYRQYHUlQGHUWHQ(UIDVVXQJVJUHQ]HQ]XP7HLOHLQJHVFKUlQNW
RKQH1LHGHUVFKODJVZDVVHU
ELV:lUPHNUDIWZHUNHIUGLH|IIHQWOLFKH9HUVRUJXQJ
RKQH|IIHQWOLFKH7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ
'DWHQEDVLVELV(UKHEXQJHQGHU:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUEHVHLWLJXQJLQGHU/DQGZLUWVFKDIWLP%HUJEDXXQGEHLGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQ
XQG(UGHQVRZLHLP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHEHL:lUPHNUDIWZHUNHQIUGLH|IIHQWOLFKH9HUVRUJXQJDE(UKHEXQJGHUQLFKW|IIHQWOLFKHQ
:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*HZLQQXQJXQG9HUZHQGXQJYRQ(QHUJLHXQG:DVVHU
:DVVHUYHUZHQGXQJLP%HUJEDXEHLGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQXQG
LP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHQDFK:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ

:DVVHU
DXINRPPHQ
LQVJHVDPW

:LUWVFKDIWV]ZHLJ

'DYRQ
LP%HWULHEHLQJHVHW]WHV:DVVHU
GDYRQ
]XVDPPHQ

]XU
(LQIDFK
QXW]XQJ

]XU
0HKUIDFK
QXW]XQJ

]XU
.UHLVODXI
QXW]XQJ

XQJHQXW]WDQ
'ULWWHDEJH
JHEHQHV
VRZLH
XQJHQXW]W
DEJHOHLWHWHV
:DVVHUï

Pñ
%HUJEDXXQG*HZLQQXQJ
YRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH
GDUXQWHU
+HUVWHOOXQJYRQ1DKUXQJVXQG
)XWWHUPLWWHOQ*HWUlQNHKHUVWHOOXQJ
7DEDNYHUDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ7H[WLOLHQXQG
%HNOHLGXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ3DSLHU3DSSHXQG
:DUHQGDUDXV
+HUVWHOOXQJYRQFKHPLVFKHQXQG
SKDUPD]HXWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJYRQ*XPPLXQG.XQVW
VWRIIZDUHQ
0HWDOOHU]HXJXQJXQGEHDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ0HWDOOHU]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJY'9*HUlWHQHOHNWURQL
VFKHQXRSWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
VRZLHHOHNWULVFKHQ$XVUVWXQJHQ
0DVFKLQHQXQG)DKU]HXJEDXð
,QVJHVDPW
BBBBB

±


±


±


±


±


±
±

±±±±

±

±±

‡
‡


‡
‡


±
±


RKQH1LHGHUVFKODJVZDVVHU
0DVFKLQHQEDX+HUVWHOOXQJYRQ.UDIWZDJHQXQG.UDIWZDJHQWHLOHQVRQVWLJHU)DKU]HXJEDX5HSDUDWXUXQG,QVWDQGKDOWXQJYRQ0DVFKLQHQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHUQLFKW|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
&2ೣೣ(PLVVLRQHQDXVGHP3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK4XHOOHQELODQ]ï±
QDFK(QHUJLHWUlJHUQð
(QHUJLHWUlJHU
GDYRQ
-DKU

BBBBB

LQVJHVDPW

0LQHUDO|O
(UGJDV
SURGXNWHñ
7RQQHQ&2ೣ

6WHLQNRKOH %UDXQNRKOH

VRQVWLJH
*DVH


VRQVWLJHೕ

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

*HVDPWYROXPHQDOOHU(PLVVLRQVTXHOOHQLP/DQGRKQH(PLVVLRQHQDXV,PSRUWVWURP±HLQVFKOLH‰OLFKLQWHUQDWLRQDOHP/XIWYHUNHKU
HLQVFKOLH‰OLFK)OVVLJJDV±]%(PLVVLRQHQDXVIRVVLOHQ$EIDOOIUDNWLRQHQ
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

&2ೣೣ(PLVVLRQHQDXVGHP3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK4XHOOHQELODQ]ï±
QDFK(PLWWHQWHQVHNWRUHQ
(PLWWHQWHQVHNWRU
GDYRQ
GDYRQ
-DKU

LQVJHVDPW

8PZDQG
OXQJV
EHUHLFK

6WURP
HU]HXJXQJ

)HUQ
ZlUPH
HU]HXJXQJ

VRQVWLJHð
9HUOXVWH

(QG
HQHUJLH
YHU
EUDXFKV
EHUHLFK

GDYRQ
9HUDUEHL
WHQGHV
*HZHUEHñ

9HUNHKUೕ+DXVKDOWH
*+'ೖ
EULJH9HU
EUDXFKHU

1DFK
ULFKWOLFK
LQWHU
QDWLRQDOHU
/XIW
YHUNHKU

7RQQHQ&2ೣ
BBBBB±
±
±
±

±
±*HVDPWYROXPHQDOOHU(PLVVLRQVTXHOOHQLP/DQGRKQH(PLVVLRQHQDXV,PSRUWVWURP
6RQVWLJH(QHUJLHHU]HXJHU(QHUJLHYHUEUDXFKLP8PZDQGOXQJVEHUHLFK±*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQVRQVWLJHU%HUJEDX9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH
HLQVFKOLH‰OLFKLQWHUQDWLRQDOHP/XIWYHUNHKU±*HZHUEH+DQGHO'LHQVWOHLVWXQJHQ
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

&2΍΍(PLVVLRQHQDXVGHP3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK4XHOOHQELODQ]±
QDFKDXVJHZlKOWHQ(QHUJLHWUlJHUQ

7RQQHQ&2ೣ


0LQHUDO|O
SURGXNWH%UDXQNRKOH


6WHLQNRKOH&2΍΍(PLVVLRQHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFK9HUXUVDFKHUELODQ]±
QDFKDXVJHZlKOWHQ(QHUJLHWUlJHUQ

7RQQHQ&2ೣ


)HUQZlUPH6WURP*DVH0LQHUDO|O
SURGXNWH


$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
&2ೣೣ(PLVVLRQHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFK9HUXUVDFKHUELODQ]ï±
QDFK(QHUJLHWUlJHUQð
(QHUJLHWUlJHU
GDYRQ
-DKU

LQVJHVDPW

BBBBB


6WHLQNRKOH

%UDXQNRKOH0LQHUDO|O
*DVH
SURGXNWHñ
7RQQHQ&2ೣ


6WURP


)HUQZlUPH

VRQVWLJHೕ±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

*HVDPWYROXPHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFKLP/DQGHLQVFKOLH‰OLFK(PLVVLRQHQDXIJUXQGGHV6WURPXQG)HUQZlUPHYHUEUDXFKV
HLQVFKOLH‰OLFKLQWHUQDWLRQDOHP/XIWYHUNHKU
HLQVFKOLH‰OLFK)OVVLJJDV
]%(PLVVLRQHQDXVIRVVLOHQ$EIDOOIUDNWLRQHQ
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

&2ೣೣ(PLVVLRQHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFK9HUXUVDFKHUELODQ]ïGHV6HNWRUV%HUJEDX*HZLQQXQJ
YRQ6WHLQHQXQG(UGHQXQG9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH±QDFK(QHUJLHWUlJHUQ
(QHUJLHWUlJHU
GDYRQ
-DKU

LQVJHVDPW

BBBBB


6WHLQNRKOH

%UDXQNRKOH
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±±
±
±

±


0LQHUDO|O
*DVH
SURGXNWHð
7RQQHQ&2ೣ


6WURP

)HUQZlUPH


*HVDPWYROXPHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFKLP/DQGHLQVFKOLH‰OLFK(PLVVLRQHQDXIJUXQGGHV6WURPXQG)HUQZlUPHYHUEUDXFKV
HLQVFKOLH‰OLFK)OVVLJJDV
]%(PLVVLRQHQDXVIRVVLOHQ$EIDOOIUDNWLRQHQ
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ


VRQVWLJHñ


±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
&2ೣೣ(PLVVLRQHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFK9HUXUVDFKHUELODQ]ïGHV6HNWRUV9HUNHKU
±QDFK(QHUJLHWUlJHUQð
(QHUJLHWUlJHU
GDYRQ
-DKU

LQV
JHVDPW

2WWR
NUDIWVWRII

'LHVHO
NUDIWVWRII

)OXJ
WXUELQHQ
NUDIWVWRII

(UGJDV

6WURP

VRQVWLJHñ

LQV
JHVDPW

GDUXQWHU6WUD‰HQYHUNHKU
GDYRQ
2WWR
NUDIWVWRII

'LHVHO
NUDIWVWRIIVRQVWLJHೕ

7RQQHQ&2ೣ
BBBBB

±
±
±
±
±
±
±


±


±
±
±

*HVDPWYROXPHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFKLP/DQGHLQVFKOLH‰OLFK(PLVVLRQHQDXIJUXQGGHV6WURPYHUEUDXFKV
HLQVFKOLH‰OLFKLQWHUQDWLRQDOHP/XIWYHUNHKU
]%.RKOH)OVVLJJDV
(UGJDV)OVVLJJDV
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

&2ೣೣ(PLVVLRQHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFK9HUXUVDFKHUELODQ]ïGHV6HNWRUV+DXVKDOWH*HZHUEH
+DQGHO'LHQVWOHLVWXQJHQXQGEULJH9HUEUDXFKHU±QDFK(QHUJLHWUlJHUQ

-DKU

BBBBB

LQVJHVDPW

6WHLQNRKOH

%UDXQ
NRKOH
(QHUJLHWUlJHU
GDYRQ
VRQVWLJH
*DVH
+HL]|O
0LQHUDO|O
SURGXNWHð
7RQQHQ&2ೣ6WURP

)HUQ
ZlUPH

$EIDOO
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

*HVDPWYROXPHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFKLP/DQGHLQVFKOLH‰OLFK(PLVVLRQHQDXIJUXQGGHV6WURPXQG)HUQZlUPHYHUEUDXFKV
HLQVFKOLH‰OLFK)OVVLJJDV
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ±
±
±
±
±


±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
+HUVWHOOXQJXQG9HUZHQGXQJEHVWLPPWHUNOLPDZLUNVDPHU6WRIIHï±

-DKU

8QWHU
QHKPHQ
LQVJHVDPW

+HUVWHOOXQJ

'DYRQ

9HUZHQ
GXQJ
LQVJHVDPW

).:

+).:

%OHQGV

.lOWHPLWWHO

7UHLEPLWWHOð

VRQVWLJHV
0LWWHO

0HWULVFKH7RQQHQ

$Q]DKO
BBBBB

'DYRQDOV


±
±
±
±
±
±
±
±


±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±

$QJDEHQYRQ8QWHUQHKPHQGLHDEPHKUDOVNJELVPHKUDOVNJSUR6WRIIXQG-DKUYHUZHQGHQLQGLH(UKHEXQJHLQEH]RJHQ
VLQGQXUGLH6WRIIH).:XQG+).:VRZLHLKUH$QWHLOHLQ6WRIIJHPLVFKHQ%OHQGVHVKDQGHOWVLFKVRPLWOHGLJOLFKXPHLQH7HLOPHQJHGHUDOV
NOLPDZLUNVDPHLQJHVWXIWHQ6WRIIH±]%DOV7UHLEPLWWHOEHLGHU+HUVWHOOXQJYRQ.XQVWXQG6FKDXPVWRIIHQRGHUYRQ$HURVROHQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJEHVWLPPWHUNOLPDZLUNVDPHU6WRIIH

9HUZHQGXQJEHVWLPPWHUNOLPDZLUNVDPHU6WRIIHï±QDFK:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ
'DYRQ
-DKU

,QVJHVDPW

9HUDUEHLWHQGHV
*HZHUEH

%DXJHZHUEHð

+DQGHOñ

VRQVWLJH
:LUWVFKDIWV]ZHLJH

0HWULVFKH7RQQHQ
BBBBB‡

‡


‡
‡
‡


$QJDEHQYRQ8QWHUQHKPHQGLHDEPHKUDOVNJELVPHKUDOVNJSUR6WRIIXQG-DKUYHUZHQGHQLQGLH(UKHEXQJHLQEH]RJHQ
VLQGQXUGLH6WRIIH).:XQG+).:VRZLHLKUH$QWHLOHLQ6WRIIJHPLVFKHQ%OHQGVHVKDQGHOWVLFKVRPLWOHGLJOLFKXPHLQH7HLOPHQJHGHUDOV
NOLPDZLUNVDPHLQJHVWXIWHQ6WRIIH±EHUZLHJHQG,QVWDOODWLRQYRQ+HL]XQJV/IWXQJV.OLPDXQGJHVXQGKHLWVWHFKQLVFKHQ$QODJHQ
+DQGHO,QVWDQGKDOWXQJXQG5HSDUDWXUYRQ.I]XQG*HEUDXFKVJWHUQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJEHVWLPPWHUNOLPDZLUNVDPHU6WRIIH

7UHLEKDXVSRWHQWLDOGHUYHUZHQGHWHQEHVWLPPWHQNOLPDZLUNVDPHQ6WRIIHï±
7DWVlFKOLFKYHUZHQGHWH0HQJH
-DKU

BBBBB

0HWULVFKH7RQQHQ

ฬ

7UHLEKDXVSRWHQ]LDOGHUYHUZHQGHWHQ6WRIIH
*:3
ฬ
JHZLFKWHWH7RQQHQð


$QJDEHQYRQ8QWHUQHKPHQGLHDEPHKUDOVNJELVPHKUDOVNJSUR6WRIIXQG-DKUYHUZHQGHQLQGLH(UKHEXQJHLQEH]RJHQ
VLQGQXUGLH6WRIIH).:XQG+).:VRZLHLKUH$QWHLOHLQ6WRIIJHPLVFKHQ%OHQGVHVKDQGHOWVLFKVRPLWOHGLJOLFKXPHLQH7HLOPHQJHGHUDOV
NOLPDZLUNVDPHLQJHVWXIWHQ6WRIIH
'HU*:3:HUW*OREDO:DUPLQJ3RWHQWLDORGHUGDV&2ೣbTXLYDOHQW&2ೣHEHPLVVWGDV7UHLEKDXVSRWHQ]LDODQGHUHU6WRIIHUHODWLY]X&2ೣ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJEHVWLPPWHUNOLPDZLUNVDPHU6WRIIH

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ


‡


‡
‡
‡


±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
$EZDVVHUHLQOHLWXQJGHU:LUWVFKDIW±ïVRZLHQDFKDXVJHZlKOWHQ:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ
$EJHOHLWHWHV$EZDVVHU
GDYRQDEJHOHLWHW-DKU
²
:LUWVFKDIWV]ZHLJ

LQVJHVDPW

GLUHNWLQHLQ2EHU
LQEHWULHEVHLJHQH
IOlFKHQJHZlVVHU
$EZDVVHUEHKDQG
LQGHQ8QWHUJUXQG
OXQJVDQODJHQ
Pñ

LQGLH|IIHQWOLFKH
.DQDOLVDWLRQRGHU
DQDQGHUH%HWULHEH

%HUJEDX*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQXQG9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH

‡
‡


%HUJEDXXQG*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQ
9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH
GDUXQWHU
+HUVWHOOXQJYRQ1DKUXQJVXQG)XWWHUPLWWHOQ
*HWUlQNHKHUVWHOOXQJ
7DEDNYHUDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ7H[WLOLHQXQG%HNOHLGXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ3DSLHU3DSSHXQG:DUHQ
GDUDXV
+HUVWHOOXQJYRQFKHPLVFKHQXQG
SKDUPD]HXWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJYRQ*XPPLXQG.XQVWVWRIIZDUHQ
0HWDOOHU]HXJXQJXQGEHDUEHLWXQJ
+HUVWHOOXQJYRQ0HWDOOHU]HXJQLVVHQ
+HUVWHOOXQJYRQ'DWHQYHUDUEHLWXQJVJHUlWHQ
HOHNWURQLVFKHQXQGRSWLVFKHQ(U]HXJQLVVHQ
VRZLHHOHNWULVFKHQ$XVUVWXQJHQ
0DVFKLQHQXQG)DKU]HXJEDXೕ

±


(QHUJLHYHUVRUJXQJð
±hEULJH:LUWVFKDIWV]ZHLJHñ

±

QDFKDXVJHZlKOWHQ:LUWVFKDIWV]ZHLJHQ
±
±±


‡
±
±

‡

±

±
±
‡
‡
±


‡
‡BBBBB
'LH9HUJOHLFKEDUNHLWGHU-DKUHVDQJDEHQLVWDXIJUXQGYRQYHUlQGHUWHQ(UIDVVXQJVJUHQ]HQ]XP7HLOHLQJHVFKUlQNW
ELV:lUPHNUDIWZHUNHIUGLH|IIHQWOLFKH9HUVRUJXQJ
RKQH|IIHQWOLFKH7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ
0DVFKLQHQEDX+HUVWHOOXQJYRQ.UDIWZDJHQXQG.UDIWZDJHQWHLOHQVRQVWLJHU)DKU]HXJEDX5HSDUDWXUXQG,QVWDQGKDOWXQJYRQ0DVFKLQHQ
'DWHQEDVLVELV(UKHEXQJHQGHU:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUEHVHLWLJXQJLQGHU/DQGZLUWVFKDIWLP%HUJEDXXQGEHLGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQ
XQG(UGHQVRZLHLP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHEHL:lUPHNUDIWZHUNHQIUGLH|IIHQWOLFKH9HUVRUJXQJDE(UKHEXQJGHUQLFKW|IIHQWOLFKHQ
:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
gIIHQWOLFKH$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ±
'DYRQ
-DKU

%HKDQGHOWH
$EZDVVHUPHQJHQï

6FKPXW]ZDVVHUð

)UHPGZDVVHU

1LHGHUVFKODJVZDVVHU

'LUHNWLQHLQ2EHU
IOlFKHQJHZlVVHU
E]ZGDV*UXQG
ZDVVHUHLQJHOHLWHWHV
6FKPXW]ZDVVHUñ

Pñ
BBBBB±
±
±
±
±
±
±
±


HLQHU]HQWUDOHQ$EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQODJH]XJHIKUW±KlXVOLFKHVXQGEHWULHEOLFKHV6FKPXW]ZDVVHU
XQEHKDQGHOWVRZLHGH]HQWUDO]%LQ.OHLQNOlUDQODJHQEHKDQGHOWHV6FKPXW]ZDVVHU
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

.OlUVFKODPPYHUEOHLEGHU|IIHQWOLFKHQ.OlUDQODJHQ±

-DKU
BBBBB

$XV$EZDVVHU
EHKDQGOXQJVDQODJHQ
HQWVRUJWHU.OlU
VFKODPPLQVJHVDPW

'DUXQWHUHQWVRUJWGXUFK
VWRIIOLFKH9HUZHUWXQJ
$EODJHUXQJ
LQGHU/DQGZLUWVFKDIWï
DXI'HSRQLH
XQGEHLODQGVFKDIWV
EDXOLFKHQ0D‰QDKPHQ
7URFNHQPDVVHLQ7RQQHQ

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

‡
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

WKHUPLVFKH
(QWVRUJXQJ

QDFK.OlUVFKODPPYHURUGQXQJ$EI.OlU9YRP$SULO%*%O,6JHlQGHUWGXUFK9HURUGQXQJYRP0lU]%*%O,6
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±
±
±
±
±
±
±
±

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
8QIlOOHEHLP8PJDQJPLWXQGEHLGHU%HI|UGHUXQJYRQZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQ±
QDFK$UWGHU8QIDOOIROJHQ
0HUNPDO
²
-DKU

(LQKHLW

8QIlOOHLQVJHVDPWGDUXQWHUð
PLW9HUXQUHLQLJXQJHQ
GHV%RGHQVHLQHV.DQDOQHW]HV
E]ZHLQHU.OlUDQODJHHLQHV2EHUIOlFKHQ
JHZlVVHUVGHV*UXQGZDVVHUV%UDQG([SORVLRQBBBBB

LQV
JHVDPW

8QIlOOHPLWZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQ
GDYRQPLW:DVVHUJHIlKUGXQJVNODVVHï


XQEH
NDQQWGDYRQPLW
0LQHUDO|O VRQVWLJHQ
SURGXNWHQ 6WRIIHQ

$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO

[
[
[
[
[
[
[
±


±

±
±


±
±

±
±
±
±
±
±
±
±

$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO

[
[
[
[
[
[
[

±
±

±
±

±


±
±

±
±


±
±

±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO


±


[
[
[
[
[
[
[

±
±
±
±
±
±
±±
±

±
±

±
±


±
±


±
±
±
±
±
±
±±


±


±
±

±
±
±
±

$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO

±
±

±
±
±


[
[
[
[
[
[
[

±
±
±
±
±
±
±

±
±

±
±
±
±

±
±
±
±
±
±


±
±
±
±
±
±
±

±
±

±
±
±


±
±
±
±
±
±
±

$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
±
±
±


[
[
[
[
[
[
[

±
±

±
±
±
±±
±
±
±


±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±


±
±
±
±
±
±
±

$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO

±

±
±

±
±

[
[
[
[
[
[
[

±
±
±
±

±
±

±
±
±
±
±
±
±

±

±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±

±
±

±

±
±
±
±
±

:DVVHUJHIlKUGXQJVNODVVHQLP$OOJHPHLQHQQLFKWZDVVHUJHIlKUGHQGVFKZDFKZDVVHUJHIlKUGHQGZDVVHUJHIlKUGHQGVWDUNZDVVHUJHIlKUGHQG
0HKUIDFKQHQQXQJHQP|JOLFK
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU8QIlOOHEHLP8PJDQJPLWXQGEHLGHU%HI|UGHUXQJYRQZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
8QIlOOHEHLP8PJDQJPLWXQGEHLGHU%HI|UGHUXQJYRQZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQVRZLHGDEHL
IUHLJHVHW]WH6WRIIPHQJHQ±
0HUNPDO
²
-DKU

(LQKHLW

8QIlOOHGDEHL
IUHLJHVHW]WH6WRIIPHQJHZLHGHUJHZRQQHQH
6WRIIPHQJHQLFKWZLHGHUJHZRQ
QHQH6WRIIPHQJHBBBBB

LQV
JHVDPW

8QIlOOHPLWZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQ
GDYRQPLW:DVVHUJHIlKUGXQJVNODVVHï
XQEH
NDQQW

GDYRQPLW
0LQHUDO|O VRQVWLJHQ
SURGXNWHQ 6WRIIHQ

$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO
$Q]DKO

[
[
[
[
[
[
[
±


±

±
±


±
±

±
±
±
±
±
±
±
±

Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ

[
[
[
[
[
[
[
±


±

±
±


±
±

±
±
±
±
±
±
±
±

Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ

[
[
[
[
[
[
[±
±

±
±

±

±
±
±
±


±
±
±
±
±
±
±±
±
±
±
±

Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ
Pñ

[
[
[
[
[
[
[
±
±

±


±


±
±


±
±

±
±
±
±
±
±
±
±

:DVVHUJHIlKUGXQJVNODVVHQLP$OOJHPHLQHQQLFKWZDVVHUJHIlKUGHQGVFKZDFKZDVVHUJHIlKUGHQGZDVVHUJHIlKUGHQGVWDUNZDVVHUJHIlKUGHQG
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU8QIlOOHEHLP8PJDQJPLWXQGEHLGHU%HI|UGHUXQJYRQZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
$EIDOOLQSXWGHU(QWVRUJXQJVDQODJHQQDFK$UWXQG+HUNXQIWGHU$EIlOOH

($9$EIDOOJUXSSH

'DYRQ

%HVHLWLJ
WHEHKDQ
GHOWH$E
IDOOPHQJH
LQVJHVDPW

(QWVRU
JXQJV
DQODJHQï

DXVGHP
HLJHQHQ
%XQGHV
ODQGð
$EIlOOHGLHEHLP$XIVXFKHQ$XVEHXWHQXQG*HZLQ
QHQVRZLHEHLGHUSK\VLNDOLVFKHQXQGFKHPLVFKHQ
%HKDQGOXQJYRQ%RGHQVFKlW]HQHQWVWHKHQ
$EIlOOHDXV/DQGZLUWVFKDIW*DUWHQEDX7HLFKZLUW
VFKDIW)RUVWZLUWVFKDIW-DJGX)LVFKHUHLVRZLHGHU
+HUVWHOOXQJXQG9HUDUEHLWXQJYRQ1DKUXQJVPLWWHOQ
$EIlOOHDXVGHU+RO]EHDUEHLWXQJXQGGHU+HUVWHOOXQJ
YRQ3ODWWHQ0|EHOQ=HOOVWRIIHQ3DSLHUXQG3DSSH
$EIlOOHDXVGHU/HGHU3HO]XQG7H[WLOLQGXVWULH

DXVGHP
$XVODQG

7RQQHQ

$Q]DKO


DXV
DQGHUHQ
%XQGHV
OlQGHUQ

±

±

±

±

±±

±±

±
±

$EIlOOHDXVGHU(UG|OUDIILQDWLRQ(UGJDVUHLQLJXQJXQG
.RKOHS\URO\VH
$EIlOOHDXVDQRUJDQLVFKFKHPLVFKHQ3UR]HVVHQ
$EIlOOHDXVRUJDQLVFKFKHPLVFKHQ3UR]HVVHQ

±±±±±
±


$EIlOOHDXV+HUVWHOOXQJ=XEHUHLWXQJ9HUWULHEXQG
$QZHQGXQJ+=9$YRQ%HVFKLFKWXQJHQ)DUEHQ
/DFNH(PDLO.OHEVWRIIHQ'LFKWPDVVHQXQG'UXFN
IDUEHQ
$EIlOOHDXVGHUIRWRJUDILVFKHQ,QGXVWULH
$EIlOOHDXVWKHUPLVFKHQ3UR]HVVHQ

±

±

±
±
±

±

±

±

±

±

±

±

±
±±

±

[
[
[±
[$EIlOOHDXVGHUFKHPLVFKHQ2EHUIOlFKHQEHDUEHLWXQJ
XQG%HVFKLFKWXQJYRQ0HWDOOHQXQGDQGHUHQ:HUN
VWRIIHQ1LFKWHLVHQ+\GURPHWDOOXUJLH
$EIlOOHDXV3UR]HVVHQGHUPHFKDQLVFKHQ)RUPJH
EXQJVRZLHGHUSK\VLNDOLVFKHQXQGPHFKDQLVFKHQ
2EHUIOlFKHQEHDUEHLWXQJYRQ0HWDOOHQX.XQVWVWRIIHQ
gODEIlOOHXQG$EIlOOHDXVIOVVLJHQ%UHQQVWRIIHQ
DX‰HU6SHLVH|OHXQGgODEIlOOHGLHXQWHU
XQGIDOOHQ
$EIlOOHDXVRUJDQLVFKHQ/|VHPLWWHOQ.KOPLWWHOQXQG
7UHLEJDVHQDX‰HUXQG
9HUSDFNXQJVDEIDOO$XIVDXJPDVVHQ:LVFKWFKHU
)LOWHUPDWHULDOLHQXQG6FKXW]NOHLGXQJDQJ
$EIlOOHGLHQLFKWDQGHUVZRLP.DWDORJDXIJHIKUWVLQG
%DXXQG$EEUXFKDEIlOOHHLQVFKOLH‰OLFK$XVKXEYRQ
YHUXQUHLQLJWHQ6WDQGRUWHQ
$EIlOOHDXVGHUKXPDQPHGL]LQLVFKHQRWLHUlU]WOLFKHQ
9HUVRUJXQJXQG)RUVFKXQJRKQH.FKHQXQG5H
VWDXUDQWDEIlOOHGLHQLFKWDXVGHUXQPLWWHOEDUHQ.UDQ
NHQSIOHJHVWDPPHQ
$EIlOOHDXV$EIDOOEHKDQGOXQJVDQODJHQ|IIHQWOLFKHQ
$EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQODJHQVRZLHGHU$XIEHUHL
WXQJYRQ:DVVHUIUGHQPHQVFKOLFKHQ*HEUDXFK
XQG:DVVHUIULQGXVWULHOOH=ZHFNH
6LHGOXQJVDEIlOOH+DXVKDOWVDEIlOOHXQGlKQOLFKHJH
ZHUEOLFKHXQGLQGXVWULHOOH$EIlOOHVRZLH$EIlOOHDXV
(LQULFKWXQJHQHLQVFKOLH‰OLFKJHWUHQQWJHVDPPHOWHU
)UDNWLRQHQ
5XKHQGH$QODJHQ
,QVJHVDPW
GDUXQWHUJHIlKUOLFKH$EIlOOH

BBBBB
0HKUIDFKQHQQXQJHQP|JOLFK±HLQVFKOLH‰OLFKEHWULHEVHLJHQH$EIlOOH
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU$EIDOOHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
$EJDEHSULPlUHU]HXJWHUJHIlKUOLFKHU$EIlOOHQDFK$EIDOODUWHQXQGUHJLRQDOHP9HUEOHLE

($9$EIDOOJUXSSH

3ULPlU
HU]HXJHUï

$EJHJHEHQH
$EIDOOPHQJH
LQVJHVDPWð

$Q]DKO

$EIlOOHGLHEHLP$XIVXFKHQ$XVEHXWHQXQG*HZLQ
QHQVRZLHEHLGHUSK\VLNDOLVFKHQXQGFKHPLVFKHQ
%HKDQGOXQJYRQ%RGHQVFKlW]HQHQWVWHKHQ
$EIlOOHDXV/DQGZLUWVFKDIW*DUWHQEDX7HLFKZLUW
VFKDIW)RUVWZLUWVFKDIW-DJGX)LVFKHUHLVRZLHGHU
+HUVWHOOXQJXQG9HUDUEHLWXQJYRQ1DKUXQJVPLWWHOQ
$EIlOOHDXVGHU+RO]EHDUEHLWXQJXQGGHU+HUVWHOOXQJ
YRQ3ODWWHQ0|EHOQ=HOOVWRIIHQ3DSLHUXQG3DSSH
$EIlOOHDXVGHU/HGHU3HO]XQG7H[WLOLQGXVWULH

'DYRQDQ(QWVRUJHU
LQHLJHQHP
%XQGHVODQG
7RQQHQ

LQDQGHUHQ
%XQGHVOlQGHUQ

±

±

±

±‡

‡

‡


±

‡
±

‡
±

‡
±

$EIlOOHDXVGHU(UG|OUDIILQDWLRQ(UGJDVUHLQLJXQJXQG
.RKOHS\URO\VH
$EIlOOHDXVDQRUJDQLVFKFKHPLVFKHQ3UR]HVVHQ
$EIlOOHDXVRUJDQLVFKFKHPLVFKHQ3UR]HVVHQ

±$EIlOOHDXV+HUVWHOOXQJ=XEHUHLWXQJ9HUWULHEXQG
$QZHQGXQJ+=9$YRQ%HVFKLFKWXQJHQ)DUEHQ
/DFNH(PDLO.OHEVWRIIHQ'LFKWPDVVHQXQG'UXFN
IDUEHQ
$EIlOOHDXVGHUIRWRJUDILVFKHQ,QGXVWULH
$EIlOOHDXVWKHUPLVFKHQ3UR]HVVHQ‡

‡

‡

$EIlOOHDXVGHUFKHPLVFKHQ2EHUIOlFKHQEHDUEHLWXQJ
XQG%HVFKLFKWXQJYRQ0HWDOOHQXQGDQGHUHQ:HUN
VWRIIHQ1LFKWHLVHQ+\GURPHWDOOXUJLH
$EIlOOHDXV3UR]HVVHQGHUPHFKDQLVFKHQ)RUPJH
EXQJVRZLHGHUSK\VLNDOLVFKHQXQGPHFKDQLVFKHQ
2EHUIOlFKHQEHDUEHLWXQJYRQ0HWDOOHQX.XQVWVWRIIHQ
gODEIlOOHXQG$EIlOOHDXVIOVVLJHQ%UHQQVWRIIHQ
DX‰HU6SHLVH|OHXQGgODEIlOOHGLHXQWHU
XQGIDOOHQ
$EIlOOHDXVRUJDQLVFKHQ/|VHPLWWHOQ.KOPLWWHOQXQG
7UHLEJDVHQDX‰HUXQG
9HUSDFNXQJVDEIDOO$XIVDXJPDVVHQ:LVFKWFKHU
)LOWHUPDWHULDOLHQXQG6FKXW]NOHLGXQJDQJ
$EIlOOHGLHQLFKWDQGHUVZRLP.DWDORJDXIJHIKUWVLQG
%DXXQG$EEUXFKDEIlOOHHLQVFKOLH‰OLFK$XVKXEYRQ
YHUXQUHLQLJWHQ6WDQGRUWHQ
$EIlOOHDXVGHUKXPDQPHGL]LQLVFKHQRWLHUlU]WOLFKHQ
9HUVRUJXQJXQG)RUVFKXQJRKQH.FKHQXQG5H
VWDXUDQWDEIlOOHGLHQLFKWDXVGHUXQPLWWHOEDUHQ.UDQ
NHQSIOHJHVWDPPHQ
$EIlOOHDXV$EIDOOEHKDQGOXQJVDQODJHQ|IIHQWOLFKHQ
$EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQODJHQVRZLHGHU$XIEHUHL
WXQJYRQ:DVVHUIUGHQPHQVFKOLFKHQ*HEUDXFK
XQG:DVVHUIULQGXVWULHOOH=ZHFNH
6LHGOXQJVDEIlOOH+DXVKDOWVDEIlOOHXQGlKQOLFKHJH
ZHUEOLFKHXQGLQGXVWULHOOH$EIlOOHVRZLH$EIlOOHDXV
(LQULFKWXQJHQHLQVFKOLH‰OLFKJHWUHQQWJHVDPPHOWHU
)UDNWLRQHQ
,QVJHVDPW

BBBBB
0HKUIDFKQHQQXQJHQP|JOLFK
DQ(QWVRUJHULP%XQGHVJHELHW
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHUJHIlKUOLFKHQ$EIlOOHEHUGLH1DFKZHLVH]XIKUHQVLQG

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
$EJDEHSULPlUHU]HXJWHUJHIlKUOLFKHU$EIlOOH±QDFKUHJLRQDOHP9HUEOHLE

-DKU

3ULPlUHU]HXJHU

$EJHJHEHQH
$EIDOOPHQJH
LQVJHVDPWï

$Q]DKO

BBBBB

'DYRQDQ(QWVRUJHU
LQHLJHQHP
LQDQGHUHQ
%XQGHVODQG
%XQGHVOlQGHUQ
7RQQHQ
DQ(QWVRUJHULP%XQGHVJHELHW
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHUJHIlKUOLFKHQ$EIlOOHEHUGLH1DFKZHLVH]XIKUHQVLQG

(QWZLFNOXQJGHVHLQZRKQHUVSH]LILVFKHQ$XINRPPHQVDQ+DXVKDOWVDEIlOOHQ±
'DYRQ
+DXVKDOWVDEIlOOH
LQVJHVDPWð

-DKUï

+DXVXQG
6SHUUPOOñ

7RQQHQBBBBB

JHWUHQQWHUIDVVWH
RUJDQLVFKH
$EIlOOH΀
NJMH(LQZRKQHU΂

DE%HUHFKQXQJVJUXQGODJH(LQZRKQHUGHU%HY|ONHUXQJVIRUWVFKUHLEXQJDXI%DVLVGHV=HQVXVYRP0DL
RKQH(OHNWURDOWJHUlWH
HLQVFKOKDXVPOOlKQOLFKHU*HZHUEHDEIlOOHGLHPLWGHP+DXVPOO]XVDPPHQHLQJHVDPPHOWZHUGHQ
$EIlOOHDXVGHU%LRWRQQHELRORJLVFKDEEDXEDUH$EIlOOHDXV*DUWHQXQG3DUNDEIlOOHQ
*ODVJHPLVFKWH9HUSDFNXQJHQ33.3DSLHU3DSSH.DUWRQ0HWDOOH+RO].XQVWVWRIIH7H[WLOLHQ
(LQZRKQHUMHZHLOV]XP-DKUHVHQGH
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU$EIDOOHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

JHWUHQQW
JHVDPPHOWH
:HUWVWRIIH΁

VRQVWLJH$EIlOOH

±±

$XINRPPHQXQG9HUEOHLEYRQ5HVWXQG6FKDGVWRIIHQ8PZHOWVFKlGHQ
:DOGVFKlGHQ±QDFK%DXPDUWHQ$OWHUVJUXSSHQXQG6FKDGVWXIHQ
'DYRQ

%lXPHLQVJHVDPW
%DXPDUW
%DXPDUWHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
)LFKWH
.LHIHU
%XFKH
(LFKH

‡
‡
%DXPDUWHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
)LFKWH
.LHIHU
%XFKH
(LFKH

‡
‡
%DXPDUWHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
)LFKWH
.LHIHU
%XFKH
(LFKH

‡
‡
%DXPDUWHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
)LFKWH
.LHIHU
%XFKH
(LFKH

‡
‡
%DXPDUWHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
)LFKWH
.LHIHU
%XFKH
(LFKH

‡
‡
%DXPDUWHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
)LFKWH
.LHIHU
%XFKH
(LFKH
BBBBB

‡
‡
±ELV-DKUH
6FKDGVWXIHï


EHU-DKUH
±$QWHLOGHU6FKDGVWXIHQDQGHU:DOGIOlFKHLQ3UR]HQW

‡
‡

‡


‡

‡


‡

‡


‡
$QWHLOGHU6FKDGVWXIHQDQGHU:DOGIOlFKHLQ3UR]HQW

‡
‡

‡


‡

‡


‡

‡


‡
$QWHLOGHU6FKDGVWXIHQDQGHU:DOGIOlFKHLQ3UR]HQW

‡
‡

‡


‡

‡


‡

‡


‡
$QWHLOGHU6FKDGVWXIHQDQGHU:DOGIOlFKHLQ3UR]HQW

‡
‡

‡


‡

‡


‡

‡


‡
$QWHLOGHU6FKDGVWXIHQDQGHU:DOGIOlFKHLQ3UR]HQW

‡
‡

‡


‡

‡


‡

‡


‡
$QWHLOGHU6FKDGVWXIHQDQGHU:DOGIOlFKHLQ3UR]HQW

‡
‡

‡


‡

‡


‡

‡


'HU*HVXQGKHLWV]XVWDQGGHU%lXPHZLUGGXUFKGLH%HJXWDFKWXQJGHU%DXPNURQHQZlKUHQGGHU9HJHWDWLRQV]HLWHUPLWWHOW
6FKDGVWXIHQRKQH6FKDGPHUNPDOHVFKZDFKJHVFKlGLJW±GHXWOLFKH6FKlGHQ
4XHOOH:DOG]XVWDQGVEHULFKWGHV/DQGHV%HUOLQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

‡


±

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
±±

:DOGVFKlGHQ±QDFK6FKDGVWXIHQ
3UR]HQW6FKDGVWXIH
VFKZDFKJHVFKlGLJW


6FKDGVWXIHRKQH
6FKDGHQ


6FKDGVWXIH±
GHXWOLFKH6FKlGHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ
gIIHQWOLFKH6DPPHONDQDOLVDWLRQXQG|IIHQWOLFKH$EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQODJHQ±
0HUNPDO

(LQKHLW$QJHVFKORVVHQH%HY|ONHUXQJï 3HUV
3UR]HQW
$QWHLODQGHU*HVDPWEHY|ONHUXQJ
NP
/lQJHGHV.DQDOQHW]HVðLQVJHVDPW
GDYRQ
NP
0LVFKNDQDOLVDWLRQ
NP
7UHQQNDQDOLVDWLRQ
GDYRQ
NP
6FKPXW]ZDVVHUNDQlOH
NP
5HJHQZDVVHUNDQlOH

$QJHVFKORVVHQH%HY|ONHUXQJïñ 3HUV
3UR]HQW
$QWHLODQGHU*HVDPWEHY|ONHUXQJ
$Q]DKO
$QODJHQLQVJHVDPW
GDUXQWHUQDFK$UWGHU%HKDQGOXQJ
$Q]DKO
PLWDXVVFKOLH‰OLFKPHFKDQLVFKHU%HKDQGOXQJ
$Q]DKO
PLWELRORJLVFKHU%HKDQGOXQJ
GDYRQ
$Q]DKO
RKQH]XVlW]OLFKH9HUIDKUHQVVWXIHQ
$Q]DKO
PLW]XVlW]OLFKHQ9HUIDKUHQVVWXIHQ
Pñ
%HKDQGHOWHV$EZDVVHUೕLQVJHVDPW«««««
GDUXQWHULQ$QODJHQ
Pñ
PLWDXVVFKOLH‰OLFKPHFKDQLVFKHU%HKDQGOXQJ
Pñ
PLWELRORJLVFKHU%HKDQGOXQJ
GDYRQ
Pñ
RKQH]XVlW]OLFKH9HUIDKUHQVVWXIHQ
Pñ
PLW]XVlW]OLFKHQ9HUIDKUHQVVWXIHQ
BBBBBgIIHQWOLFKH.DQDOLVDWLRQ
gIIHQWOLFKH$EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQODJHQ

±


±


±


±


±±±±±±


±


±


±


±


±


±


±


±


±


'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

$EZDVVHUEHKDQGOXQJLP%HUJEDXEHLGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG(UGHQXQG
LP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEH±ï

-DKU

'DYRQ$QODJHQPLW%HKDQGOXQJ
ELRORJLVFKHU
FKHPLVFK
PHFKD
QLVFKHU

XQG
FKHPLVFK
SK\VLNDOL
VFKHU

RKQH]X
VlW]OLFKH
9HUIDKUHQV
VWXIHQ

PLW]X
VlW]OLFKHQ
9HUIDKUHQV
VWXIHQ

$Q]DKO
BBBBB
%HKDQGHOWHV
$EZDVVHU
LQVJHVDPW

Pñ

±


HLQVFKOLH‰OLFK)UHPGXQG1LHGHUVFKODJVZDVVHUHLQVFKOLH‰OLFKPRELODQJHOLHIHUWHP$EZDVVHUDXFK$EZDVVHUDXVDQGHUHQ%XQGHVOlQGHUQ

$EZDVVHU
EHKDQG
OXQJV
DQODJHQ
ELV6WDQGDPDE6WDQGDPQXU(LQZRKQHUGHV/DQGHV%HUOLQ±RKQH$QVFKOXVVNDQlOH±PLW|IIHQWOLFKHU.DQDOLVDWLRQ

%HWULHEHPLW
$EZDVVHU
EHKDQG
OXQJV
DQODJHQ±
±
±
±
±
±±
±
±
±
±
±
±
±


'LH9HUJOHLFKEDUNHLWGHU-DKUHVDQJDEHQLVWDXIJUXQGYRQYHUlQGHUWHQ(UIDVVXQJVJUHQ]HQ]XP7HLOHLQJHVFKUlQNW
'DWHQEDVLVELV(UKHEXQJGHU:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUEHVHLWLJXQJLP%HUJEDXXQGEHLGHU*HZLQQXQJYRQ6WHLQHQXQG
(UGHQVRZLHLP9HUDUEHLWHQGHQ*HZHUEHDE(UKHEXQJGHUQLFKW|IIHQWOLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJXQG$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$EIDOOHQWVRUJXQJ
$EIDOOLQSXWGHU(QWVRUJXQJVDQODJHQ±QDFK$UWGHU$QODJHXQG+HUNXQIWGHU$EIlOOH

$UWGHU$QODJH

(QWVRUJXQJV
DQODJHQ

%HVHLWLJWH
EHKDQGHOWH
$EIDOOPHQJH
LQVJHVDPW

$Q]DKO

'DYRQ
DXVGHP
DXVDQGHUHQ
HLJHQHQ
%XQGHV
%XQGHVODQGï
OlQGHUQ
7RQQHQ

DXVGHP
$XVODQG

(QWVRUJXQJVDQODJHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
$EIDOOYHUEUHQQXQJVDQODJHQ
6RUWLHUDQODJHQ
±
±

(QWVRUJXQJVDQODJHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
$EIDOOYHUEUHQQXQJVDQODJHQ
6RUWLHUDQODJHQ
±
±

(QWVRUJXQJVDQODJHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
$EIDOOYHUEUHQQXQJVDQODJHQ
6RUWLHUDQODJHQ
±
±

(QWVRUJXQJVDQODJHQLQVJHVDPW
GDUXQWHU
$EIDOOYHUEUHQQXQJVDQODJHQ
6RUWLHUDQODJHQ
±
±

(QWVRUJXQJVDQODJHQLQVJHVDPW
GDYRQ
$EIDOOYHUEUHQQXQJVDQODJHQ
%RGHQEHKDQGOXQJVDQODJHQ
&KHPLVFKSK\VLNDOLVFKH%HKDQGOXQJVDQODJHQ
'HPRQWDJHEHWULHEHIU$OWIDKU]HXJH
'HSRQLHQ
)HXHUXQJVDQODJHQ
.RPSRVWLHUXQJVDQODJHQ
0HFKDQLVFKELRORJLVFKH%HKDQGOXQJVDQODJHQ
6FKUHGGHUDQODJHQ
6RQVWLJH%HKDQGOXQJVDQODJHQ
6RUWLHUDQODJHQ
=HUOHJHHLQULFKWXQJHQ
BBBBB
±


±

±


±

±


±

±


±

±
±
±

±

±
±
±

±
±

HLQVFKOLH‰OLFKEHWULHEVHLJHQH$EIlOOH
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU$EIDOOHQWVRUJXQJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$EIDOOLQSXWYRQDXVJHZlKOWHQ(QWVRUJXQJVDQODJHQ±
7RQQHQ


$EIDOOYHUEUHQQXQJVDQODJHQ6RUWLHUDQODJHQ

$EIDOOLQSXWYRQ%DXVFKXWWUHF\FOLQJXQG$VSKDOWPLVFKDQODJHQ±
7RQQHQ

%DXVFKXWWUHF\FOLQJDQODJHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ


$VSKDOWPLVFKDQODJHQ±±

$EIDOOHQWVRUJXQJ
$XIEHUHLWXQJXQG9HUZHUWXQJYRQ%DXXQG$EEUXFKDEIlOOHQ±
$UWGHU$QODJH
²
-DKUð

,QSXW

%HWUHLEHUï

$QODJHQ
$Q]DKO

%DXVFKXWWDXIEHUHLWXQJVDQODJHQ
LQVJHVDPW


GDYRQ
PRELOH$QODJHQ


VWDWLRQlUHVHPLPRELOH$QODJHQ


$VSKDOWPLVFKDQODJHQLQVJHVDPW
VWDWLRQlUVHPLPRELO


BBBBB

2XWSXW
LQVJHVDPW
7RQQHQ

$QODJHQ
$Q]DKO

LQVJHVDPW
7RQQHQ


[


[0HKUIDFKQHQQXQJHQP|JOLFK±DEYHUlQGHUWH0HWKRGLN
'DWHQEDVLV(UKHEXQJEHUGLH$XIDUEHLWXQJXQG9HUZHUWXQJYRQ%DXXQG$EEUXFKDEIlOOHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$EIDOOHQWVRUJXQJ
$XIEHUHLWXQJXQG9HUZHUWXQJYRQ%DXXQG$EEUXFKDEIlOOHQQDFK$EIDOODUWHQ
$UWGHU$QODJH
²
$EIDOODUW

,QSXW

%HWUHLEHUï

$QODJHQï
$Q]DKO

%DXVFKXWWDXIEHUHLWXQJVDQODJHQ
LQVJHVDPW
GDUXQWHU
%HWRQ=LHJHO)OLHVHQ.HUDPLN
+RO]*ODV.XQVWVWRII
%LWXPHQJHPLVFKH.RKOHQWHHUXQG
WHHUKDOWLJH3UGXNWH
%RGHQ6WHLQHXQG%DJJHUJXW
VRQVWLJH%DXXQG$EEUXFKDEIlOOH
(U]HXJQLVVHIUGHQ6WUD‰HQ
XQG:HJHEDX
(U]HXJQLVVHIUGHQVRQVWLJHQ
(UGEDX
(U]HXJQLVVHDOV%HWRQ]XVFKODJ
(U]HXJQLVVHIU$VSKDOWPLVFK
DQODJHQ
(U]HXJQLVVHIUVRQVWLJH
9HUZHQGXQJ
6RQVWLJH$EIlOOH
$VSKDOWPLVFKDQODJHQ
LQVJHVDPW
GDUXQWHU
%HWRQ=LHJHO)OLHVHQ.HUDPLN
+RO]*ODV.XQVWVWRII
%LWXPHQJHPLVFKH.RKOHQWHHUXQG
WHHUKDOWLJH3UGXNWH
%RGHQ6WHLQHXQG%DJJHUJXW
VRQVWLJH%DXXQG$EEUXFKDEIlOOH
(U]HXJQLVVHIUGHQ6WUD‰HQ
XQG:HJHEDX
(U]HXJQLVVHIUGHQVRQVWLJHQ
(UGEDX
(U]HXJQLVVHDOV%HWRQ]XVFKODJ
(U]HXJQLVVHIU$VSKDOWPLVFK
DQODJHQ
(U]HXJQLVVHIUVRQVWLJH
9HUZHQGXQJ
+HL‰PLVFKJXWIUGHQ6WUD‰HQ
XQG:HJHEDX
6RQVWLJH$EIlOOH
BBBBB

2XWSXW
LQVJHVDPW
7RQQHQ

$QODJHQï
$Q]DKO

LQVJHVDPW
7RQQHQ


±

±
±
±

±
±

±

±

±


±
±

±
±

±


±
±
±

±
±

±
±

±
±

±
±


±
±


±
±


±
±

±
±
±

±
±
±

±

±

±

±

±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±±

±

±

±

±

±

±


±

±
±

±
±


±


±

0HKUIDFKQHQQXQJHQP|JOLFK
'DWHQEDVLV(UKHEXQJEHUGLH$XIDUEHLWXQJXQG9HUZHUWXQJYRQ%DXXQG$EEUXFKDEIlOOHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

$EIDOOHQWVRUJXQJ
9HUNDXIV7UDQVSRUWXQG8PYHUSDFNXQJHQ±QDFK9HUSDFNXQJVDUWHQ
9HUSDFNXQJVDUWHQ
9HUSDFNXQJHQLQVJHVDPW
YRQSULYDWHQ(QGYHUEUDXFKHUQ]XUFNJHQRPPHQH
9HUNDXIVYHUSDFNXQJHQ]XVDPPHQð
GDYRQ
JHPLVFKWH9HUSDFNXQJHQ/HLFKWVWRIIIUDNWLRQHQ/93
9HUSDFNXQJHQDXV3DSLHU3DSSH.DUWRQ
JHPLVFKWHV*ODV
IDUEOLFKJHWUHQQWJHVDPPHOWHV*ODV
JHWUHQQWJHVDPPHOWH.XQVWVWRIIH
JHWUHQQWJHVDPPHOWH0HWDOOH
JHWUHQQWJHVDPPHOWH9HUEXQGH
EHLJHZHUEOLFKHQRGHULQGXVWULHOOHQ(QGYHUEUDXFKHUQ
HLQJHVDPPHOWH9HUNDXIVYHUSDFNXQJHQVRZLH
7UDQVSRUWXQG8PYHUSDFNXQJHQ]XVDPPHQ
GDYRQ
*ODV
3DSLHU3DSSH.DUWRQ
0HWDOOH
.XQVWVWRIIH
+RO]
9HUEXQGH
QLFKWVRUWHQUHLQHUIDVVWHXQGVRQVWLJH0DWHULDOLHQ
VFKDGVWRIIKDOWLJH)OOJWHU
BBBBB


7RQQHQï
YRUOlXILJH(UJHEQLVVHIUYRQSULYDWHQ(QGYHUEUDXFKHUQ]XUFNJHQRPPHQH9HUNDXIVYHUSDFNXQJHQXQG9HUSDFNXQJHQLQVJHVDPW
%HIUDJXQJGHU6\VWHPEHWUHLEHUXQG6HOEVWHQWVRUJHUVRZLHJHPHLQVFKDIWHQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU(LQVDPPOXQJXQG5FNQDKPHYRQ9HUSDFNXQJHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

0D‰QDKPHQLP9HUNHKU
%HVWDQGDQ3HUVRQHQNUDIWZDJHQ±QDFK.UDIWVWRIIDUWHQ

-DKUï

LQV
JHVDPW

%HVWDQGDQ3HUVRQHQNUDIWZDJHQ
QDFK.UDIWVWRIIDUWHQ
%HQ]LQ

'LHVHO

*DVð

(OHNWUR+\EULG
XQGVRQVWLJH

$Q]DKO


BBBBB


3UR]HQW

6WDQGDP-DQXDUGHVMHZHLOLJHQ-DKUHV
)OVVLJJDVXQG(UGJDV
4XHOOH6WDWLVWLNGHV.UDIWIDKU]HXJXQG$QKlQJHUEHVWDQGHV.UDIWIDKUW%XQGHVDPW)OHQVEXUJ


%HVWDQGDQVFKDGVWRIIUHGX]LHUWHQ3HUVRQHQNUDIWZDJHQ±QDFK(PLVVLRQVJUXSSHQ

-DKUïBBBBB

%HVWDQGDQ
3HUVRQHQ
NUDIW
ZDJHQ
LQVJHVDPW
$Q]DKO%HVWDQGDQVFKDGVWRIIUHGX]LHUWHQ3HUVRQHQNUDIWZDJHQ
QDFK(PLVVLRQVJUXSSHQð
]XVDPPHQ

(XUR

(XUR

(XUR
(XUR

(XUR

VRQVWLJH

$Q]DKO

3UR]HQW
(XUR

‡
‡
‡
6WDQGDP-DQXDUGHVMHZHLOLJHQ-DKUHV
'LH(PLVVLRQVJUXSSHQ(XURELV(XURIDVVHQ3HUVRQHQNUDIWZDJHQ]XVDPPHQGLHEHVWLPPWHLQGHU(8IHVWJHOHJWH*UHQ]ZHUWVWXIHQ
IU/XIWVFKDGVWRIIHHLQKDOWHQ
4XHOOH6WDWLVWLNGHV.UDIWIDKU]HXJXQG$QKlQJHUEHVWDQGHV.UDIWIDKUW%XQGHVDPW)OHQVEXUJ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

‡
‡
‡
‡‡
‡
‡
‡±±

0D‰QDKPHQLP9HUNHKU
0D‰QDKPHQQDFK8QIlOOHQEHLP8PJDQJPLWXQGEHLGHU%HI|UGHUXQJYRQZDVVHUJHIlKUGHQGHQ
6WRIIHQ±
8QG]ZDUï

-DKU
BBBBB

8QIlOOH
LQV
JHVDPW

8QIlOOH
PLW
JHWURI
IHQHQ
6RIRUW
PD‰
QDKPHQ

9HUKLQGHUXQJ
ZHLWHUHQ

$XV
ODXIHQV

$XV
EUHLWHQV

8P
SXPSHQ
LQDQGHUH
%HKlOWHU


±


8QG]ZDUï
$XI
EULQJHQ
YRQ
%LQGH
PLWWHOQ

(LQ
EULQJHQ
YRQ
6SHUUHQ
LQ
*HZlV
VHU

8QIlOOH
PLW
JHWURI
IHQHQ
)ROJH
PD‰
QDKPHQ±


±
±
±

±


0HKUIDFKQHQQXQJHQP|JOLFK
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU8QIlOOHEHLP8PJDQJPLWXQGEHLGHU%HI|UGHUXQJYRQZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

$EIXKU
YHUXQ
UHLQLJWHQ
0DWHULDOV

GDUXQWHU
]XU
'HSRQLH

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

*UXQG
ZDVVHU
EHREDFK
WXQJV
URKUHXQG
6FKUI
JUXEHQ±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

±±

1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJH
=DKOXQG)OlFKHGHU/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHWH±ï

-DKU
BBBBB

/DQGVFKDIWV
VFKXW]JHELHWHð
$Q]DKO

*HVDPWIOlFKHñ

'XUFKVFKQLWWOLFKH
)OlFKHñ

$QWHLODQGHU
)OlFKHGHV/DQGHV
3UR]HQW

+HNWDU

6WDQG$XJXVW6HSWHPEHUGHVMHZHLOLJHQ-DKUHVXQGLP1RYHPEHUDELP2NWREHU
RKQHHLQVWZHLOLJVLFKHUJHVWHOOWH/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHWH
/6**U|‰HQRKQHLQQHQOLHJHQGH16**U|‰HQ
4XHOOH6HQDWVYHUZDOWXQJIU6WDGWHQWZLFNOXQJXQG8PZHOW

=DKOXQG)OlFKHGHU1DWXUVFKXW]JHELHWH±ï

-DKU

1DWXUVFKXW]JHELHWHð

+HNWDU

$Q]DKOBBBBB

'XUFKVFKQLWWOLFKH
)OlFKH

*HVDPWIOlFKH

$QWHLODQGHU
)OlFKHGHV/DQGHV
3UR]HQW

6WDQG$XJXVW6HSWHPEHUGHVMHZHLOLJHQ-DKUHVXQGLP1RYHPEHUDELP2NWREHU
EHVWHKHQGHXQGHLQVWZHLOLJVLFKHUJHVWHOOWHVRZLHGXUFK2IIHQODJHYRQ9HURUGQXQJHQRGHU/DQGVFKDIWVSOlQHQ
JHVFKW]WH1DWXUVFKXW]JHELHWH
4XHOOH6HQDWVYHUZDOWXQJIU6WDGWHQWZLFNOXQJXQG8PZHOW

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSIOHJH
6WUD‰HQElXPHïQDFK+DXSWJDWWXQJHQ
%lXPH

+DXSWJDWWXQJ

$Q]DKO
/LQGH7LOLD
$KRUQ$FHU
(LFKH4XHUFXV
3ODWDQH3ODWDQXV
5RVVNDVWDQLH$HVFXOXV
%LUNH%HWXOD
5RELQLH5RELQLD
(VFKH)UD[LQXV
ZHLWHUH*DWWXQJHQð
,QVJHVDPW
BBBBB
$QWHLODP
*HVDPWEHVWDQG
3UR]HQW6WDQG
*DWWXQJHQPLWMHZHLOVHLQHP$QWHLOYRQXQWHUDP*HVDPWEHVWDQG
4XHOOH6HQDWVYHUZDOWXQJIU6WDGWHQWZLFNOXQJXQG8PZHOW5HIHUDW)UHLUDXPSODQXQJXQG6WDGWJUQ*UQIOlFKHQLQIRUPDWLRQVV\VWHP*U,6

*HIlOOWHXQGQDFKJHSIODQ]WH6WUD‰HQElXPHVRZLH*HVDPWEHVWDQG±
*HIlOOWH
6WUD‰HQElXPH

-DKU

*HSIODQ]WH
6WUD‰HQElXPH
6WFN


*HVDPWEHVWDQGïBBBBB
6WDQGDPGHVMHZHLOLJHQ-DKUHVHLQVFKOLH‰OLFK%HVWDQGVNRUUHNWXUHQ
4XHOOH6HQDWVYHUZDOWXQJIU6WDGWHQWZLFNOXQJXQG8PZHOW5HIHUDW)UHLUDXPSODQXQJXQG6WDGWJUQ*UQIOlFKHQLQIRUPDWLRQVV\VWHP*U,6

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

gNRQRPLVFKH8PZHOWGDWHQ
(OHNWUL]LWlWVHU]HXJXQJDXVHUQHXHUEDUHQ(QHUJLHWUlJHUQ±
'DYRQDXV
-DKU

,QVJHVDPW

/DXIXQG
6SHLFKHU
ZDVVHU

:LQGNUDIW

3KRWRYROWDLN

%LRPDVVH

VRQVWLJHQ
(QHUJLH
WUlJHUQï

*:K


BBBBB
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

$QWHLODQGHU
JHVDPWHQ
6WURP
HU]HXJXQJ
3UR]HQW

±
±
±
±
±
‡
‡

‡
‡±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
.OlU'HSRQLHJDVXQGVRQVWLJHHUQHXHUEDUH(QHUJLHWUlJHU
4XHOOH/$.(QHUJLHELODQ]HQ

(OHNWUL]LWlWVHU]HXJXQJDXVHUQHXHUEDUHQ(QHUJLHWUlJHUQ±

*:K


%LRPDVVH
EULJH(QHUJLHWUlJHU

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

gNRQRPLVFKH8PZHOWGDWHQ
,QYHVWLWLRQHQIU8PZHOWVFKXW]GHU%HWULHEHLP3URGX]LHUHQGHQ*HZHUEHï±
QDFK:LUWVFKDIWV]ZHLJHQXQG8PZHOWEHUHLFKHQ
,QYHVWLWLRQHQIU8PZHOWVFKXW]
GDYRQIU
-DKU

LQVJHVDPW

$EIDOO
ZLUWVFKDIW

*HZlVVHU
VFKXW]

/lUPEH
NlPSIXQJ

/XIWUHLQ
KDOWXQJ

1DWXU
VFKXW]XQG
/DQG
VFKDIWV
SIOHJH

%RGHQ
VDQLHUXQJ

.OLPD
VFKXW]ð

(85

3UR]HQW

(QHUJLHXQG:DVVHUYHUVRUJXQJ
±

±


±


±
±
±

9HUDUEHLWHQGHV*HZHUEH
BBBBB3URGX]LHUHQGHV*HZHUEHïRKQH%DXJHZHUEH
DE%HULFKWVMDKULQGLH%HIUDJXQJDXIJHQRPPHQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU,QYHVWLWLRQHQIUGHQ8PZHOWVFKXW]

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

$QWHLODQ
*HVDPW
LQYHVWL
WLRQHQ


±
±
±
±

[[[±±

gNRQRPLVFKH8PZHOWGDWHQ
8PVDW]PLW:DUHQ%DXXQG'LHQVWOHLVWXQJHQIUGHQ8PZHOWVFKXW]±
QDFK8PZHOWEHUHLFKHQ
8PVDW]PLW:DUHQ%DXXQG'LHQVWOHLVWXQJHQIUGHQ8PZHOWVFKXW]
GDYRQIUGHQ%HUHLFK

$UW

LQVJHVDPWï

$EIDOO
ZLUWVFKDIW

*HZlVVHU
VFKXW]

/lUPEH
NlPSIXQJ

/XIWUHLQ
KDOWXQJ

1DWXU
VFKXW]XQG
/DQG
VFKDIWV
SIOHJH

%RGHQ
VDQLHUXQJ

.OLPD
VFKXW]ð

(85

8PVDW]LQVJHVDPW
GDYRQ
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ
[

±±[
[
[

8PVDW]LQVJHVDPW
GDYRQ
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ±


±
±


±
±


±
±


8PVDW]LQVJHVDPW
GDYRQ
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ


±±8PVDW]LQVJHVDPW
GDYRQ
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ


±±

±

±8PVDW]LQVJHVDPW
GDYRQ
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ


±±
±


±
±


8PVDW]LQVJHVDPW
GDYRQ
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ
BBBBB


±±±8PVlW]HPLWXPZHOWEHUJUHLIHQGHQ'LHQVWOHLVWXQJHQVLQGQXULQGLHVHU6SDOWHHQWKDOWHQ
DE%HULFKWVMDKULQGLH%HIUDJXQJDXIJHQRPPHQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU:DUHQXQG'LHQVWOHLVWXQJHQIUGHQ8PZHOWVFKXW]

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

gNRQRPLVFKH8PZHOWGDWHQ
8PVDW]PLW:DUHQ%DXXQG'LHQVWOHLVWXQJHQIUGHQ8PZHOWVFKXW]±ï
QDFK8PZHOWEHUHLFKHQ
8PVDW]PLW:DUHQ%DXXQG'LHQVWOHLVWXQJHQIUGHQ8PZHOWVFKXW]
GDYRQIUGHQ%HUHLFK

$UW

LQVJHVDPWð

$EIDOO
ZLUWVFKDIW

$EZDVVHU
ZLUWVFKDIW

/lUPEH
NlPSIXQJ

/XIWUHLQ
KDOWXQJ

$UWHQ
XQG/DQG
VFKDIWV
VFKXW]

6FKXW]XQG
6DQLHUXQJ
YRQ%RGHQñ

.OLPD
VFKXW]

(85

8PVDW]LQVJHVDPWೕ


GDUXQWHU
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ

8PVDW]LQVJHVDPWೕ


GDUXQWHU
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ

8PVDW]LQVJHVDPWೕ


GDUXQWHU
:DUHQ
%DXOHLVWXQJHQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ
BBBBB

DE%HULFKWVMDKUQHXHUQDFK8PZHOWEHUHLFKHQJHJOLHGHUWHU:DUHQXQG/HLVWXQJVNDWDORJ
8PVlW]HPLWXPZHOWEHUJUHLIHQGHQ'LHQVWOHLVWXQJHQVLQGQXULQGLHVHU6SDOWHHQWKDOWHQ
HLQVFKOLH‰OLFK6FKXW]XQG6DQLHUXQJYRQ*UXQGXQG2EHUIOlFKHQZDVVHU
HLQVFKOLH‰OLFKNRPELQLHUWH=XRUGQXQJYRQ:DUHQ%DXXQG'LHQVWOHLVWXQJHQ
'DWHQEDVLV(UKHEXQJGHU:DUHQXQG'LHQVWOHLVWXQJHQIUGHQ8PZHOWVFKXW]

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±±±±±±±±

gNRQRPLVFKH8PZHOWGDWHQ
(QWZLFNOXQJDXVJHZlKOWHU*HEKUHQIUSULYDWH+DXVKDOWH±

-DKU

:RKQXQJV
QHEHQNRVWHQ

'DYRQ
:DVVHUYHUVRUJXQJ

$EZDVVHUHQWVRUJXQJ

0OODEIXKU

DQGHUH
'LHQVWOHLVWXQJHQïฬ
BBBBB
6WUD‰HQUHLQLJXQJVJHEKUHQ6FKRUQVWHLQIHJHUJHEKUHQ(QWJHOWIU*DUWHQSIOHJH*UXQGVWHXHU
'DWHQEDVLV9HUEUDXFKHUSUHLVLQGH[

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*ORVVDU
x $EIDOO
$EIlOOHLP6LQQHGHV*HVHW]HV]XU)|UGHUXQJGHU.UHLV
ODXIZLUWVFKDIWXQG6LFKHUXQJGHUXPZHOWYHUWUlJOLFKHQ%H
ZLUWVFKDIWXQJYRQ$EIlOOHQ.UHLVODXIZLUWVFKDIWVJHVHW]±
.U:*$UWLNHO*YRP%*%O,61U
LQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJVLQGDOOH6WRIIHRGHU*H
JHQVWlQGHGHUHUVLFKLKU%HVLW]HUHQWOHGLJWHQWOHGLJHQZLOO
RGHUHQWOHGLJHQPXVV$EIlOOH]XU9HUZHUWXQJVLQG$EIlOOH
GLHYHUZHUWHWZHUGHQ$EIlOOHGLHQLFKWYHUZHUWHWZHUGHQ
VLQG$EIlOOH]XU%HVHLWLJXQJ†.U:*
x $EIDOOHQWVRUJXQJVDQODJH
'LH$EIDOOHQWVRUJXQJXPIDVVWGLH(LQVDPPOXQJVRZLHGLH
%HVHLWLJXQJRGHU9HUZHUWXQJYRQ$EIlOOHQ=XXQWHUVFKHL
GHQVLQG$QODJHQ]XU9HUZHUWXQJXQG$QODJHQ]XU%HVHLWL
JXQJYRQ$EIlOOHQ,Q$EIDOOEHKDQGOXQJVDQODJHQZHUGHQ
$EIlOOHPLWFKHPLVFKSK\VLNDOLVFKHQELRORJLVFKHQWKHUPL
VFKHQRGHUPHFKDQLVFKHQ9HUIDKUHQRGHU.RPELQDWLRQHQ
GLHVHU9HUIDKUHQEHKDQGHOW'D]X]lKOHQ]XP%HLVSLHO
6FKUHGGHUXQG%RGHQEHKDQGOXQJVDQODJHQ=XGHQ$EIDOO
EHVHLWLJXQJVDQODJHQJHK|UHQ'HSRQLHQXQG9HUEUHQ
QXQJVDQODJHQ
x $EZDVVHU
'DV$EZDVVHULVWGDVGXUFKKlXVOLFKHQJHZHUEOLFKHQLQ
GXVWULHOOHQODQGZLUWVFKDIWOLFKHQRGHUVRQVWLJHQ*HEUDXFK
YHUlQGHUWHYHUXQUHLQLJWHDEIOLH‰HQGHDXFKYRQ1LHGHU
VFKOlJHQDXVGHP%HUHLFKYRQEHEDXWHQRGHUEHIHVWLJWHQ
)OlFKHQVWDPPHQGH:DVVHU
(VZLUG]ZLVFKHQKlXVOLFKHPXQGEHWULHEOLFKHP
6FKPXW]ZDVVHUVRZLH)UHPGZDVVHU]%LQGLH.DQDOLVD
WLRQHLQJHGUXQJHQHV*UXQGZDVVHUHLQJHOHLWHWHV'UDLQD
JHZDVVHUXQG1LHGHUVFKODJVZDVVHUXQWHUVFKLHGHQ
x $EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQODJH
$EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQODJHQVLQG$QODJHQ]XU5HLQLJXQJ
GHV$EZDVVHUVDXFKYRQ7HLOPHQJHQ,P5DKPHQGHU
(UKHEXQJHQ]XU$EZDVVHUEHVHLWLJXQJVLQGgOXQG)HWW
DEVFKHLGHU5HFKHQXQG6LHEDQODJHQ+DXVNOlUDQODJHQ
XbQLFKWHLQEH]RJHQ
x $FNHUODQG
$FNHUODQGEHVWHKWDXV)OlFKHQGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ
)HOGIUFKWHHLQVFKOLH‰OLFK+RSIHQ*UDVDQEDX]XP$EPl
KHQRGHU$EZHLGHQVRZLH*HPVH(UGEHHUHQ%OXPHQ
XQGVRQVWLJHU*DUWHQJHZlFKVHLPIHOGPl‰LJHQ$QEDXXQG
LP(UZHUEVJDUWHQEDXDXFKXQWHU*ODV
$FNHUODQGEHVWHKWIHUQHUDXV$FNHUIOlFKHQPLW2EVWElX
PHQEHLGHQHQGDV2EVWQXUGLH1HEHQQXW]XQJ$FNHU
IUFKWHDEHUGLH+DXSWQXW]XQJGDUVWHOOHQHLQVFKOLH‰OLFK
%UDFKIOlFKHQIUGLH(QWVFKlGLJXQJJH]DKOWZLUGVRZLH
VRQVWLJH%UDFKH
x $QJHUHLFKHUWHV*UXQGZDVVHU
'DVDQJHUHLFKHUWH*UXQGZDVVHUEHVWHKWEHUZLHJHQGDXV
SODQPl‰LJYHUVLFNHUWHP2EHUIOlFKHQZDVVHUHFKWHP
*UXQGZDVVHUXQGJJI8IHUILOWUDW=XU(UK|KXQJGHV*UXQG
ZDVVHUGDUJHERWVZLUG2EHUIOlFKHQZDVVHUJHUHLQLJWHV$E
ZDVVHURGHU*UXQGZDVVHUDQGHUHU(LQ]XJVJHELHWHEHU
9HUVLFNHUXQJVEHFNHQJUlEHQRGHUEUXQQHQLQGHQ8Q
WHUJUXQGHLQJHEUDFKWZRHVVLFKQDFKHQWVSUHFKHQGODQJHU

)OLH‰VWUHFNHXQG9HUZHLO]HLWDQGLH(LJHQVFKDIWHQQDWUOL
FKHU*UXQGZlVVHUDQJOHLFKW
x %HKHUEHUJXQJVVWlWWH
%HKHUEHUJXQJVVWlWWHQVLQG%HWULHEHGLHQDFK(LQULFKWXQJ
XQG=ZHFNEHVWLPPXQJGD]XGLHQHQPHKUDOVDFKW*lVWH
LP5HLVHYHUNHKUJOHLFK]HLWLJ]XEHKHUEHUJHQ+LHU]X]lK
OHQDXFK8QWHUNXQIWVVWlWWHQZHOFKHGLH*lVWHEHKHUEHU
JXQJQLFKWJHZHUEOLFKXQGRGHUQXUDOV1HEHQ]ZHFNEH
WUHLEHQ
x %HWULHEVIOlFKH
%HWULHEVIOlFKHQVLQGXQEHEDXWH)OlFKHQGLHJHZHUEOLFK
LQGXVWULHOORGHUIU=ZHFNHGHU9HUXQG(QWVRUJXQJJH
QXW]WZHUGHQ
x %HY|ONHUXQJ
$OV%HY|ONHUXQJZLUGGLH$Q]DKOGHU3HUVRQHQEH]HLFKQHW
GLHDQHLQHPEHVWLPPWHQ2UWE]ZLQHLQHUEHVWLPPWHQWHU
ULWRULDOHQ(LQKHLW*HPHLQGH.UHLVXVZLKUHQVWlQGLJHQ
:RKQVLW]DOOHLQLJHRGHU+DXSWZRKQXQJKDEHQ=XU%H
Y|ONHUXQJ]lKOHQDXFKGLHDP2UWE]ZLQHLQHPEHVWLPP
WHQ7HUULWRULXPIUOlQJHUH=HLWDOVZRKQKDIWJHPHOGHWHQ
$XVOlQGHURKQH$QJHK|ULJHGHULP/DQGVWDWLRQLHUWHQDXV
OlQGLVFKHQ6WUHLWNUlIWHXQGGHUDXVOlQGLVFKHQGLSORPDWL
VFKHQ9HUWUHWXQJHQ
x %LRVSKlUHQUHVHUYDW
%LRVSKlUHQUHVHUYDWHVLQG/DQGVFKDIWVUlXPHGLH
 QDFKGHQ.ULWHULHQGHV3URJUDPPVÄ0HQVFKXQG%LR
VSKlUH³GHU81(6&2FKDUDNWHULVWLVFKHgNRV\VWHPH
GHU(UGHUHSUlVHQWLHUHQ
 DOV.XOWXUODQGVFKDIWPLWUHLFKHU1DWXUDXVVWDWWXQJ]XP
EHUZLHJHQGHQ7HLODOV/DQGVFKDIWVXQG1DWXUVFKXW]
JHELHWHDXVJHZLHVHQVLQG
 JUR‰UlXPLJVLQGXQGLQPHKUHUH6FKXW]]RQHQJHJOLH
GHUWZHUGHQN|QQHQ
 PLW|NRORJLVFKHQXQGODQGVFKDIWVW\SLVFKHQ/DQGQXW
]XQJVIRUPHQEHZLUWVFKDIWHWZHUGHQXQG
 IUGLHODQJIULVWLJH8PZHOWEHUZDFKXQJGLH|NRORJL
VFKH)RUVFKXQJXQG8PZHOWHU]LHKXQJJHHLJQHWVLQG
6LHN|QQHQGXUFK5HFKWVYHURUGQXQJGHUREHUVWHQ1DW
VFKXW]EHK|UGH]XP%LRVSKlUHQUHVHUYDWHUNOlUWZHUGHQ
x %OHQGV
%OHQGVVLQG*HPLVFKHE]Z=XEHUHLWXQJHQDXVPLQGHVWHQV
]ZHLRGHUPHKUHUHQ6WRIIHQGLHPLQGHVWHQVHLQHQNOLPD
ZLUNVDPHQ6WRIIHQWKDOWHQXQGGDPLWIUGLH(UKHEXQJEH
VWLPPWHUNOLPDZLUNVDPHU6WRIIHUHOHYDQWVLQG
x %RGHQIOlFKH
'LH%RGHQIOlFKHHUJLEWVLFKDXVGHU$GGLWLRQHLQHUVHKU
JUR‰HQ=DKOYRQ(LQ]HOIOlFKHQGHV/LHJHQVFKDIWVNDWDVWHUV
'XUFK1HXYHUPHVVXQJHQNDQQHVGDEHLLQQHUKDOEHLQHU
=HLWUHLKH]XbQGHUXQJHQGHU6XPPHQNRPPHQDXFK
ZHQQVLFKGLH*UHQ]HQGHV/DQGHVQLFKWYHUVFKREHQKD
EHQ
x %RGHQVDQLHUXQJ
'HU%RGHQVDQLHUXQJGLHQHQ0D‰QDKPHQ]XU%HVHLWLJXQJ
RGHU9HUPLQGHUXQJYRQXPZHOWJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQXQG
=XEHUHLWXQJHQLQ%|GHQRGHU]XU$EVFKLUPXQJYRU$XV
EUHLWXQJGLHVHU6WRIIHXQG=XEHUHLWXQJHQLQ%RGHQXQG

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

*UXQGZDVVHU'LHJHIlKUOLFKHQ6WRIIHZHUGHQPLWELRORJL
VFKHQFKHPLVFKHQXQGSK\VLNDOLVFKHQ9HUIDKUHQHQWZHGHU
DXVGHP%RGHQHQWIHUQWRGHULP%RGHQLPPRELOLVLHUWE]Z
YHUGQQW
x %UXWWRLQODQGVSURGXNW
'DV%UXWWRLQODQGVSURGXNWXPIDVVWGHQ:HUWDOOHULQQHUKDOE
HLQHV:LUWVFKDIWVJHELHWHVZlKUHQGHLQHUEHVWLPPWHQ3HUL
RGHSURGX]LHUWHQ:DUHQXQG'LHQVWOHLVWXQJHQ(VHQW
VSULFKWGHU%UXWWRZHUWVFK|SIXQJDOOHU:LUWVFKDIWVEHUHLFKH
]X]JOLFKGHU*WHUVWHXHUQXQGDE]JOLFKGHU*WHUVXE
YHQWLRQHQ'DV%UXWWRLQODQGVSURGXNWJLOWDOV,QGLNDWRUGHU
ZLUWVFKDIWOLFKHQ*HVDPWOHLVWXQJ
x %UXWWRVWURPHU]HXJXQJ
'LH%UXWWRVWURPHU]HXJXQJLVWGLHHU]HXJWHHOHNWULVFKH$U
EHLWJHPHVVHQDQGHQ*HQHUDWRUHQNOHPPHQHLQHU(U]HX
JXQJVHLQKHLWGKHLQVFKOLH‰OLFKGHV(LJHQYHUEUDXFKVGHU
(U]HXJXQJVHLQKHLW
x %UXWWRZHUWVFK|SIXQJ
'LH:HUWVFK|SIXQJXPIDVVWGLHLQQHUKDOEHLQHVDEJHJUHQ]
WHQ:LUWVFKDIWVJHELHWHVHUEUDFKWHZLUWVFKDIWOLFKH/HLVWXQJ
DOOHULP%HULFKWV]HLWUDXPSURGX]LHUWHQ:DUHQXQG'LHQVW
OHLVWXQJHQDE]JOLFKGHUEHLGHU3URGXNWLRQYHUEUDXFKWHQ
*WHUGHUHLQ]HOQHQ:LUWVFKDIWVEHUHLFKHRGHUGHU9RONV
ZLUWVFKDIWLQVJHVDPW'LH:HUWVFK|SIXQJNDQQEUXWWRRGHU
QHWWRYRURGHUQDFK$E]XJGHU$EVFKUHLEXQJHQEHUHFKQHW
ZHUGHQ'LH%UXWWRZHUWVFK|SIXQJLVWEHZHUWHW]X+HUVWHO
OXQJVSUHLVHQGDVKHL‰WRKQHGLHDXIGLH*WHU]X]DKOHQ
GHQ6WHXHUQ*WHUVWHXHUQDEHU]X]JOLFKGHUHPSIDQJH
QHQ*WHUVXEYHQWLRQ
x &2(PLVVLRQHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFK
9HUXUVDFKHUELODQ]
%HLGHU9HUXUVDFKHUELODQ]KDQGHOWHVVLFKXPHLQHDXIGHQ
(QGHQHUJLHYHUEUDXFKHLQHV/DQGHVEH]RJHQH'DUVWHOOXQJ
GHU(PLVVLRQHQ,P8QWHUVFKLHG]XU4XHOOHQELODQ]ZHUGHQ
KLHUEHLGLH(PLVVLRQHQGHU.UDIWXQG+HL]ZHUNHVRZLHJH
QHUHOOGHV8PZDQGOXQJVEHUHLFKVQLFKWDOVVROFKHDXVJH
ZLHVHQVRQGHUQQDFKGHP9HUXUVDFKHUSULQ]LSGHQVLHYHU
XUVDFKHQGHQ(QGYHUEUDXFKHUVHNWRUHQ]XJHRUGQHW'LH
%HZHUWXQJGHUDXIGHQ6WURPYHUEUDXFK]XUFN]XIKUHQ
GHQ&2(PLVVLRQHQHUIROJWDXIGHU%DVLVHLQHVHLQKHLWOL
FKHQQDWLRQDOHQÄ*HQHUDOIDNWRUV³(UHUJLEWVLFKDXVGHU=X
UHFKQXQJGHU(PLVVLRQHQDOOHU6WURPHU]HXJXQJVDQODJHQLQ
GHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGVRZHLWVLH6WURPIUGHQ
LQOlQGLVFKHQ%HGDUIHU]HXJHQDXIGHQJHVDPWGHXWVFKHQ
6WURPHQGYHUEUDXFK(LQSRVLWLYHU6WURPDX‰HQKDQGHOV
EHUVFKXVVPLWGHP$XVODQGZLUGGDEHLXQWHU$QOHKQXQJ
DQGLH6XEVWLWXWLRQVWKHRULHVREHZHUWHWDOVVHLHULQLQOlQ
GLVFKHQ6WURPHU]HXJXQJVDQODJHQGHUDOOJHPHLQHQ9HUVRU
JXQJKHUJHVWHOOWZRUGHQ
x &2(PLVVLRQHQDXVGHP3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK
4XHOOHQELODQ]
%HLGHU4XHOOHQELODQ]KDQGHOWHVVLFKXPHLQHDXIGHQ3UL
PlUHQHUJLHYHUEUDXFKHLQHV/DQGHVEH]RJHQH'DUVWHOOXQJ
GHU(PLVVLRQHQXQWHUWHLOWQDFKGHQ(PLVVLRQVTXHOOHQ8P
ZDQGOXQJVEHUHLFKXQG(QGHQHUJLHYHUEUDXFK8QEHUFN
VLFKWLJWEOHLEHQGDEHLGLHPLWGHP,PSRUWVWURP]XVDPPHQ

KlQJHQGHQ(PLVVLRQHQGDJHJHQZHUGHQGLH(PLVVLRQHQ
GLHDXIGLH(U]HXJXQJGHVH[SRUWLHUWHQ6WURPV]XUFN]X
IKUHQVLQGLQYROOHP8PIDQJQDFKJHZLHVHQ'LH4XHOOHQ
ELODQ]HUP|JOLFKW$XVVDJHQEHUGLH*HVDPWPHQJHGHVLP
/DQGHPLWWLHUWHQ.RKOHQGLR[LGVZHJHQGHV6WURPDX‰HQ
KDQGHOVVLQGMHGRFKNHLQHGLUHNWHQ5FNVFKOVVHDXIGDV
9HUEUDXFKVYHUKDOWHQGHU(QGHQHUJLHYHUEUDXFKHUXQGGHQ
GDGXUFKYHUXUVDFKWHQ%HLWUDJ]XGHQ&2(PLVVLRQHQHL
QHV/DQGHVP|JOLFK
x 'DXHUJUQODQG
=XP'DXHUJUQODQG]lKOHQ*UQODQGIOlFKHQGLH]XU)XW
WHUJHZLQQXQJRKQH8QWHUEUHFKXQJGXUFKDQGHUH.XOWXUHQ
EHVWLPPWVLQG*UQODQGIOlFKHQPLW2EVWElXPHQDOV1H
EHQQXW]XQJRGHU)OlFKHQ]XU*UDVRGHU+HXJHZLQQXQJ
DOV+DXSWQXW]XQJJHK|UHQHEHQIDOOV]XP'DXHUJUQODQG
1LFKW]XP'DXHUJUQODQG]lKOHQ:LHVHQXQG:HLGHQPLW
2EVWElXPHQEHLGHQHQGDV2EVWGLH+DXSWQXW]XQJGDU
VWHOOWGHU*UDVDQEDXDXIGHP$FNHUODQGXQGGLH'DXHU
JUQODQGIOlFKHQGLHDXVVR]LDOHQZLUWVFKDIWOLFKHQRGHU
DQGHUHQ*UQGHQQLFKWPHKUJHQXW]WZHUGHQ6R]LDOEUD
FKH
x 'HSRQLH
(LQH'HSRQLHLVWHLQH$EIDOOHQWVRUJXQJVDQODJH]XUGDXHU
KDIWHQJHRUGQHWHQXQGNRQWUROOLHUWHQ$EODJHUXQJYRQ$E
IDOORKQHRGHUQDFKHLQHU9RUEHKDQGOXQJ
x (LQIDFKQXW]XQJGHV:DVVHUV
+LHUEHLKDQGHOWHVVLFKXPGLHHLQPDOLJH1XW]XQJYRQ
:DVVHUIUQXUHLQHQEHVWLPPWHQ=ZHFNRKQH:LHGHUR
GHU:HLWHUYHUDUEHLWXQJ
x (PLVVLRQ
(PLVVLRQLVWGDV$EODVVHQRGHU$XVVWU|PHQIHVWHUIOVVL
JHURGHUJDVI|UPLJHU6WRIIHDXV$QODJHQRGHUWHFKQLVFKHQ
$EOlXIHQGLHGLH/XIWGDV:DVVHURGHUDQGHUH8PZHOWEH
UHLFKHYHUXQUHLQLJHQ6LHLVWDXFK%H]HLFKQXQJIUGLHVRO
FKHUPD‰HQDEJHJHEHQHQ6WRIIHVHOEVW,PZHLWHUHQ6LQQH
EH]LHKWVLFKGLH%H]HLFKQXQJ(PLVVLRQDXFKDXI*HUlX
VFKHXQG(UVFKWWHUXQJHQVRZLHDXI/LFKW:lUPHXQG
UDGLRDNWLYH6WUDKOHQ1DFKHUIROJWHU(PLVVLRQEUHLWHQVLFK
GLH6FKDGVWRIIHGXUFK7UDQVPLVVLRQhEHUWUDJXQJDXV
HKHVLHDP2UWGHU(LQZLUNXQJDOV,PPLVVLRQHQJHPHVVHQ
ZHUGHQ9HUXUVDFKHUYRQ(PLVVLRQHQZHUGHQ(PLWWHQWHQ
JHQDQQW
x (QGHQHUJLHYHUEUDXFK
'HU(QGHQHUJLHYHUEUDXFKLVWGLH6XPPHGHU]XUXQPLWWHO
EDUHQ(U]HXJXQJGHU1XW]HQHUJLHYHUZHQGHWHQ3ULPlU
XQG6HNXQGlUHQHUJLHWUlJHU,QGHU(QHUJLHELODQ]LVWGHU
(QGHQHUJLHYHUEUDXFKDOVOHW]WH6WXIHGHU(QHUJLHYHUZHQ
GXQJDXIJHIKUW
(QHUJHWLVFKXQGHQHUJLH|NRQRPLVFKKDQGHOWHVVLFKMH
GRFKQRFKQLFKWXPGLHOHW]WH6WXIHGHU(QHUJLHYHUZHQ
GXQJ(VIROJHQQRFKGLH1XW]HQHUJLHVWXIH]%1XW]XQJ
DOV/LFKW:lUPHXQGGLH(QHUJLHGLHQVWOHLVWXQJHQ
x (QHUJLHWUlJHU
(QHUJLHWUlJHUVLQG4XHOOHQDXVGHQHQGLUHNWRGHUGXUFK
8PZDQGOXQJ(QHUJLHJHZRQQHQZLUG8QWHUVFKLHGHQZLUG
QDFK3ULPlUXQG6HNXQGlUHQHUJLHWUlJHUQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

%HLGHQ3ULPlUHQHUJLHWUlJHUQKDQGHOWHVVLFKXP(QHU
JLHWUlJHUGLHNHLQHU8PZDQGOXQJXQWHUZRUIHQZXUGHQ'LHV
VLQG6WHLQXQG%UDXQNRKOHQURK+DUWEUDXQNRKOH(UG|O
(UGJDV*UXEHQJDVGLHHUQHXHUEDUHQ(QHUJLHWUlJHUVRZLH
GLH.HUQHQHUJLH
6HNXQGlUHQHUJLHWUlJHUVLQG(QHUJLHWUlJHUGLHDXV8P
ZDQGOXQJYRQ3ULPlUHQHUJLHWUlJHUQHQWVWHKHQ'LHVVLQG
DOOH6WHLQXQG%UDXQNRKOHQSURGXNWHVRZLH0LQHUDO|OSUR
GXNWH*LFKWJDV.RQYHUWHUJDV.RNHUHL6WDGWJDV6WURP
XQG)HUQZlUPH
x (UKROXQJVIOlFKH
'LH(UKROXQJVIOlFKHQVLQGXQEHEDXWH)OlFKHQGLHGHP
6SRUWXQGGHU(UKROXQJGLHQHQ'D]X]lKOHQ6SRUWIOlFKHQ
*UQDQODJHQXQG&DPSLQJSOlW]H
x (UQHXHUEDUHU(QHUJLHWUlJHU
$OVHUQHXHUEDUH(QHUJLHWUlJHUZHUGHQUHJHQHUDWLYH(QHU
JLHWUlJHUEH]HLFKQHWGLHQDFKPHQVFKOLFKHQ=HLWPD‰VWl
EHQXQHUVFK|SIOLFK]XU9HUIJXQJVWHKHQE]ZVLFKLPPHU
ZLHGHUHUQHXHUQUHJHQHULHUHQ'D]XJHK|UHQ:DVVHU
NUDIW:LQGHQHUJLH6RODUHQHUJLH)RWRYROWDLN%LRPDVVHLQ
)RUPYRQ*DVHQXQGQDFKZDFKVHQGHQ5RKVWRIIHQ$EIDOO
ELRORJLVFKHQ8UVSUXQJVXQGGLH*HRWKHUPLH
0DQXQWHUVFKHLGHWHUQHXHUEDUHYRQQLFKWUHJHQHULHUEDUHQ
IRVVLOHQ(QHUJLHWUlJHUQ]%.RKOH(UG|O(UGJDVGHUHQ
9RUUlWHEHJUHQ]WVLQG
x (UZHUEVWlWLJH
$OVHUZHUEVWlWLJJHOWHQ3HUVRQHQGLHLQHLQHP$UEHLWVYHU
KlOWQLVVWHKHQDOV6HOEVWlQGLJHHLQ*HZHUEHE]ZHLQH
/DQGZLUWVFKDIWEHWUHLEHQHLQHQIUHLHQ%HUXIDXVEHQRGHU
DOVPLWKHOIHQGH)DPLOLHQDQJHK|ULJHWlWLJVLQGXQDEKlQJLJ
YRQGHU%HGHXWXQJGHV(UWUDJVGLHVHU7lWLJNHLWIULKUHQ
/HEHQVXQWHUKDOWXQGRKQH5FNVLFKWDXIGLHYRQLKQHQWDW
VlFKOLFKJHOHLVWHWHRGHUYHUWUDJVPl‰LJ]XOHLVWHQGH$U
EHLWV]HLW(UZHUEVWlWLJH3HUVRQHQGLHJOHLFK]HLWLJPHKUHUH
7lWLJNHLWHQDXVEHQZHUGHQQXUHLQPDOJH]lKOWGHUIDFK
OLFKH1DFKZHLVHUIROJWVWHWVQDFKGHU+DXSWWlWLJNHLW'LH
(UZHUEVWlWLJHQVLQGQDFKGHP,QODQGVNRQ]HSWEHUHFKQHW
GKHVZHUGHQDOOH3HUVRQHQHLQEH]RJHQGLHLP/DQG;
]%%UDQGHQEXUJHLQHU(UZHUEVWlWLJNHLWQDFKJHKHQXQ
DEKlQJLJYRQLKUHP:RKQVLW]
x ).:
6LHVLQGYROOKDORJHQLHUWH)OXRUNRKOHQZDVVHUVWRIIHGHUHQ
:DVVHUVWRIIDWRPHYROOVWlQGLJGXUFK)OXRUDWRPHHUVHW]W
VLQG6LHEHVLW]HQNHLQHR]RQDEEDXHQGH:LUNXQJGDIULVW
LKU7UHLEKDXVSRWHQWLDOUHFKWKRFK
x )HXFKWJHELHW
)HXFKWJHELHWHVLQG9RUDXVVHW]XQJIUGLH$XIUHFKWHUKDO
WXQJYRQDUWHQXQGLQGLYLGXHQUHLFKHQ3IODQ]HQXQG7LHU
JHVHOOVFKDIWHQ6LHJHOWHQLQVEHVRQGHUHDOV/HEHQVUDXP
IU:DWXQG:DVVHUY|JHO
x )OXVVZDVVHU
6LHKH2EHUIOlFKHQZDVVHU

x )RWRYROWDLNDXFK3KRWRYROWDLN
8QWHU)RWRYROWDLNYHUVWHKWPDQGLH7HFKQLNGHUGLUHNWHQ
8PZDQGOXQJYRQ/LFKWHQHUJLHLQHOHNWULVFKH(QHUJLH$OV
(QHUJLHZDQGOHUZHUGHQ6RODU]HOOHQYHUZHQGHW'LHVHVLQG
JUR‰IOlFKLJH'LRGHQDXV+DOEOHLWHUPDWHULDO'DGXUFKHQW
VWHKWDQGHQPHWDOOLVFKHQ.RQWDNWHQGHU'LRGHHLQH6SDQ
QXQJ%HL$QVFKOXVVHLQHV9HUEUDXFKHUVIOLH‰W6WURPGLH
DEVRUELHUWH/LFKWHQHUJLHLVWLQHOHNWULVFKH(QHUJLHXPJH
ZDQGHOWZRUGHQ'DWHQ]XU6WURPHU]HXJXQJDXV)RWRYROWD
LNOLHJHQIU|IIHQWOLFKH.UDIWZHUNHXQGLQ+|KHGHU(LQ
VSHLVXQJLQGDV|IIHQWOLFKH1HW]YRU
x *HElXGHXQG)UHLIOlFKH
*HElXGHXQG)UHLIOlFKHQVLQG)OlFKHQPLW*HElXGHQXQG
XQEHEDXWH)OlFKHQGLH=ZHFNHQGHU*HElXGHXQWHUJH
RUGQHWVLQG9RUXQG+DXVJlUWHQ6SLHOXQG6WHOOSOlW]H
%HWULHEVJHOlQGHXVZ
x *HIlKUOLFKHU$EIDOO
*HIlKUOLFKH$EIlOOHVLQGQDFK†.U:*$EIlOOHGLHQDFK
$UW%HVFKDIIHQKHLWRGHU0HQJHLQEHVRQGHUHP0D‰HJH
VXQGKHLWVOXIWRGHUZDVVHUJHIlKUGHQGH[SORVLYRGHU
EUHQQEDUVLQGRGHU(UUHJHUEHUWUDJEDUHU.UDQNKHLWHQHQW
KDOWHQRGHUKHUYRUEULQJHQN|QQHQ'LHVH$EIlOOHXQWHUOLH
JHQGHUEHVRQGHUHQhEHUZDFKXQJXQGHQWVSUHFKHQGGHU
JHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJHQLVWGDV1DFKZHLVYHUIDKUHQEHU
GHUHQ9HUEOHLEGXUFK]XIKUHQ$EIDOOEHJOHLWYHUIDKUHQ
x *UXQGZDVVHU
*UXQGZDVVHULVW:DVVHUGDVGXUFK9HUVLFNHUXQJLQGHQ
%RGHQJHODQJWE]ZDXVDXIVWHLJHQGHQ*HVWHLQVVFKPHO]HQ
IUHLJHZRUGHQLVWXQG+RKOUlXPHGHUORFNHUHQ(UGHXQG
GHVDQVWHKHQGHQ*HVWHLQVDXVIOOW'LH*UXQGZDVVHUVWU|
PXQJLVWYRQGHU6FKZHUNUDIWXQGGHQGXUFKGLH%HZHJXQJ
VHOEVWDXVJHO|VWHQ5HLEXQJVNUlIWHQEHVWLPPW
x +).:
6LHVLQGWHLOKDORJHQLHUWH)OXRUNRKOHQZDVVHUVWRIIHGHUHQ
:DVVHUVWRIIDWRPHWHLOZHLVHGXUFK)OXRUDWRPHHUVHW]WVLQG
*OHLFKGHQ).:EHVLW]HQVLHNHLQ2]RQDEEDXSRWHQWLDO,KU
7UHLEKDXVSRWHQWLDOZLUGVHKUXQWHUVFKLHGOLFKEHZHUWHW
x +DXVPOO
8QWHU+DXVPOOZHUGHQ$EIlOOHYHUVWDQGHQGLHKDXSWVlFK
OLFKDXVSULYDWHQ+DXVKDOWHQVWDPPHQ6LHZHUGHQYRQGHQ
(QWVRUJXQJVSIOLFKWLJHQVHOEVWRGHUYRQEHDXIWUDJWHQ'ULWWHQ
LQJHQRUPWHQLP(QWVRUJXQJVJHELHWYRUJHVFKULHEHQHQ%H
KlOWHUQWUDQVSRUWLHUWXQGGHUZHLWHUHQ(QWVRUJXQJ]XJH
IKUW
x ,PPLVVLRQ
1DFKGHP%XQGHVLPPLVVLRQVVFKXW]JHVHW]VLQG,PPLVVLR
QHQDXI0HQVFKHQ7LHUHXQG3IODQ]HQGHQ%RGHQGDV
:DVVHUGLH$WPRVSKlUHVRZLH.XOWXUXQGVRQVWLJH6DFK
JWHUHLQZLUNHQGH/XIWYHUXQUHLQLJXQJHQ*HUlXVFKH(U
VFKWWHUXQJHQ/LFKW:lUPH6WUDKOHQXQGlKQOLFKH8P
ZHOWHLQZLUNXQJHQ'DV$XVPD‰GHU6FKlGLJXQJKlQJWYRQ
GHU9HUZHLOGDXHUXQG.RQ]HQWUDWLRQGHU6FKDGVWRIIHDP
2UWGHU(LQZLUNXQJDE

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

x ,QYHVWLWLRQIUGHQ8PZHOWVFKXW]
9RQGHQ*HVDPW,QYHVWLWLRQHQ]lKOHQGLHMHQLJHQ]XGHQ
8PZHOWVFKXW],QYHVWLWLRQHQGHUHQDXVVFKOLH‰OLFKHU=ZHFN
GHU6FKXW]YRUVFKlGOLFKHQ(LQIOVVHQGHU3URGXNWLRQVWl
WLJNHLWDXIGLH8PZHOWLVW'LHVN|QQHQHQWZHGHU6DFKDQOD
JHQ]XP6FKXW]YRUVFKlGOLFKHQ8PZHOWHLQIOVVHQVHLQ
GLHEHLGHU3URGXNWLRQVWlWLJNHLWHQWVWHKHQSURGXNWLRQVEH
]RJHQH0D‰QDKPHQRGHU,QYHVWLWLRQHQ]XU+HUVWHOOXQJ
YRQ(U]HXJQLVVHQGLHEHL*HRGHU9HUEUDXFKHLQHJHULQ
JHUH8PZHOWEHODVWXQJKHUYRUUXIHQSURGXNWEH]RJHQH
0D‰QDKPHQ
x .DWDVWHUIOlFKH
6LHKH%RGHQIOlFKH
x .OlUDQODJH
.OlUDQODJHQVLQG$QODJHQ]XU5HLQLJXQJYRQ,QGXVWULHXQG
+DXVKDOWVDEZlVVHUQ-HQDFK$EZDVVHUEHVFKDIIHQKHLW
XQG.RQVWUXNWLRQE]Z/HLVWXQJVIlKLJNHLWGHU$QODJHQHU
IROJWGLH$EZDVVHUUHLQLJXQJPHFKDQLVFKELRORJLVFKXQGLQ
ZHLWHUJHKHQGHQ9HUIDKUHQ
x .OHLQNOlUDQODJH
.OHLQNOlUDQODJHQVLQG$QODJHQ]XUGH]HQWUDOHQ%HKDQGOXQJ
GHVKlXVOLFKHQXQGJHZHUEOLFKHQVRZHLWHLQKlXVOLFKHV
6FKPXW]ZDVVHUYHUJOHLFKEDULVW6FKPXW]ZDVVHUVDXVHLQ
]HOQHQRGHUPHKUHUHQ*HElXGHQ'LHVH$QODJHQZHUGHQ
QLFKWLP%HVWDQGGHU|IIHQWOLFKHQ.OlUDQODJHQJHIKUW(V
NDQQVLFKGDEHL]%XP0HKUNDPPHUDEVDW]JUXEHQRGHU
$XVWDXVFKJUXEHQ%HOHEXQJVDQODJHQRGHU7URSIN|USHU
XQG7DXFKN|USHUDQODJHQKDQGHOQ
x .OLPDZLUNVDPH6WRIIH
$OVNOLPDZLUNVDPLP6LQQHGHU8PZHOWVWDWLVWLNODXW†
86WDW*JHOWHQDXVVFKOLH‰OLFK)OXRUGHULYDWHGHU
DOLSKDWLVFKHQXQGF\FOLVFKHQ.RKOHQZDVVHUVWRIIH).:
+).:XQGGHUHQ%OHQGVPLWELV]XVHFKV.RKOHQVWRII
DWRPHQ'LHVH6WRIIHI|UGHUQGHQ7UHLEKDXVHIIHNWLQGHU
(UGDWPRVSKlUH
x .RKOHQGLR[LG&2
.RKOHQGLR[LG&2LVWHLQIDUEXQGJHUXFKORVHVXQJLIWLJHV
*DVGDVQDWUOLFKHU%HVWDQGWHLOGHU$WPRVSKlUHLVW&2
HQWVWHKWLQHUVWHU/LQLHEHLGHU9HUEUHQQXQJIRVVLOH(QHU
JLHWUlJHU(VLVWGDVGRPLQDQWHVWHXQWHUGHQNOLPDUHOHYDQ
WHQDWPRVSKlULVFKHQ6SXUHQJDVHQ
x .UHLVODXIQXW]XQJGHV:DVVHUV
'DV:DVVHUZLUGLQ.UHLVODXIV\VWHPHQLPPHUZLHGHUGHP
RGHUGHQVHOEHQ=ZHFNHQQXW]EDUJHPDFKWZREHLMHZHLOV
QXUUHODWLYJHULQJH0HQJHQYRQDX‰HQHUJlQ]WZHUGHQ
x .OlUVFKODPP
.OlUVFKODPPLVWGHUEHLGHU%HKDQGOXQJYRQ$EZDVVHULQ
NRPPXQDOHQRGHUHQWVSUHFKHQGHQLQGXVWULHOOHQ$EZDVVHU
EHKDQGOXQJVDQODJHQDQIDOOHQGH6FKODPPDXFKVRZHLWHU
HQWZlVVHUWRGHUJHWURFNQHWRGHULQVRQVWLJHU)RUPEHKDQ
GHOWZXUGH

x /DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW
/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHWHVLQGGXUFK5HFKWVYHURUGQXQJ
IHVWJHVHW]WH*HELHWHLQGHQHQHLQEHVRQGHUHU6FKXW]YRQ
1DWXUXQG/DQGVFKDIW]XU(UKDOWXQJ:LHGHUKHUVWHOOXQJR
GHU(QWZLFNOXQJGHU)XQNWLRQVIlKLJNHLWGHV1DWXUKDXVKDO
WHVRGHUGHU1XW]XQJVRGHU5HJHQHUDWLRQVIlKLJNHLWGHU
1DWXUJWHUZHJHQGHU9LHOIDOW(LJHQDUWRGHU6FK|QKHLW
GHV/DQGVFKDIWVELOGHVRGHUZHJHQLKUHUEHVRQGHUHQ%H
GHXWXQJIUGLH(UKROXQJHUIRUGHUOLFKLVW
x /DQGZLUWVFKDIWVIOlFKH
/DQGZLUWVFKDIWVIOlFKHQVLQGXQEHEDXWH)OlFKHQGLHGHP
$FNHUEDXGHU:LHVHQXQG:HLGHZLUWVFKDIWGHP*DUWHQ
2EVWXQG:HLQEDXRGHUGHQ%DXPVFKXOHQGLHQHQ(LQEH
]RJHQZHUGHQDXFK0RRU+HLGH%UDFKODQGVRZLHXQEH
EDXWH)OlFKHQODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEVIOlFKHQGLH
YRUZLHJHQGGHPODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEGLHQHQ1LFKW
KLHU]XJHK|UHQ3DUNH
x /lUPEHNlPSIXQJ
'HU/lUPEHNlPSIXQJGLHQHQ0D‰QDKPHQ]XU9HUULQJH
UXQJRGHU9HUPHLGXQJYRQ*HUlXVFKHQ(VVLQGQXUGLH,Q
YHVWLWLRQHQDQ]XJHEHQGLHQLFKWDXV*UQGHQGHV$UEHLWV
VFKXW]HVYRU]XQHKPHQVLQG
x /HW]WYHUEUDXFKHU
/HW]WYHUEUDXFKHUVLQGSULYDWH+DXVKDOWHHLQVFKOLH‰OLFK
+DQGZHUNXQG.OHLQJHZHUEHJHZHUEOLFKH8QWHUQHKPHQ
XQGVRQVWLJH$EQHKPHU]%.UDQNHQKlXVHU6FKXOHQ
%HK|UGHQNRPPXQDOH(LQULFKWXQJHQPLWGHQHQGLH|IIHQW
OLFKHQ:DVVHUYHUVRUJXQJVXQWHUQHKPHQGLHDEJHJHEHQHQ
:DVVHUPHQJHQXQPLWWHOEDUDERGHUYHUUHFKQHQ
x 0HKUIDFKQXW]XQJGHV:DVVHUV
8QWHU0HKUIDFKQXW]XQJYHUVWHKWPDQGLH9HUZHQGXQJ
GHVVHOEHQ:DVVHUVQDFKHLQDQGHUIUYHUVFKLHGHQH=ZH
FNHDXFKQDFK$XIEHUHLWXQJ
x 0RELOHVHPLPRELOH$QODJH
0RELOHXQGVHPLPRELOH$QODJHQVLQG$QODJHQ]XU$XIEHUHL
WXQJYRQ%DXDEIlOOHQGLHPLW+LOIHYRQ6DWWHOVFKOHSSHUQ
RGHU$QKlQJHUQ]XYHUVFKLHGHQHQ6WDQGRUWHQWUDQVSRUWLHUW
ZHUGHQN|QQHQ'D]XJHK|UHQDXFKVHOEVWIDKUHQGH$QOD
JHQPRELOH$QODJHQXQG$QODJHQGLH]XP7UDQVSRUWDQ
HLQHQDQGHUHQ2UWLQ(LQ]HOWHLOH]HUOHJWZHUGHQVHPLPREL
OH$QODJHQ
x 1DWLRQDOSDUN
1DWLRQDOSDUNVVLQGGXUFK5HFKWVYHURUGQXQJIHVW]XVHW]HQ
GHHLQKHLWOLFK]XVFKW]HQGH*HELHWHGLH
 JUR‰UlXPLJXQGYRQEHVRQGHUHU(LJHQDUWVLQG
 LPEHUZLHJHQGHQ7HLOLKUHV*HELHWHVGLH9RUDXVVHW
]XQJHQHLQHV1DWXUVFKXW]JHELHWHVHUIOOHQ
 VLFKLQHLQHPYRP0HQVFKHQQLFKWRGHUQXUZHQLJEH
HLQIOXVVWHQ=XVWDQGEHILQGHQ
 YRUQHKPOLFKGHU(UKDOWXQJHLQHVP|JOLFKVWDUWHQUHLFKHQ
KHLPLVFKHQ7LHUXQG3IODQ]HQEHVWDQGHVGLHQHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

x 1DWXUSDUN
1DWXUSDUNVVLQGHLQKHLWOLFK]XHQWZLFNHOQGHXQG]XSIOH
JHQGH*HELHWHGLH
 JUR‰UlXPLJVLQG
 EHUZLHJHQG/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHWHRGHU1DWXU
VFKXW]JHELHWHVLQG
 VLFKZHJHQLKUHUODQGVFKDIWOLFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQIU
GLH(UKROXQJEHVRQGHUVJXWHLJQHQ
 QDFKGHQ*UXQGVlW]HQXQG=LHOHQGHU5DXPRUGQXQJ
XQG/DQGHVSODQXQJIUGLH(UKROXQJRGHUGHQ)UHP
GHQYHUNHKUYRUJHVHKHQVLQG
x 1DWXUVFKXW]JHELHW
1DWXUVFKXW]JHELHWHVLQGUHFKWVYHUELQGOLFKIHVWJHVHW]WH*H
ELHWHLQGHQHQHLQEHVRQGHUHU6FKXW]YRQ1DWXUXQG
/DQGVFKDIWLQLKUHU*DQ]KHLWRGHUHLQ]HOQHQ7HLOHQ
 ]XU(UKDOWXQJXQG(QWZLFNOXQJYRQ%LRWRSHQRGHU/H
EHQVJHPHLQVFKDIWHQEHVWLPPWHUZLOGOHEHQGHU7LHU
XQG3IODQ]HQDUWHQ
 DXVZLVVHQVFKDIWOLFKHQQDWXUJHVFKLFKWOLFKHQRGHUODQ
GHVNXQGOLFKHQ*UQGHQRGHU
 ZHJHQLKUHU6HOWHQKHLWEHVRQGHUHQ(LJHQDUWRGHUKHU
YRUUDJHQGHQ6FK|QKHLW
HUIRUGHUOLFKLVW†%XQGHVQDWXUVFKXW]JHVHW]
x 1LFKWHQHUJHWLVFKHU9HUEUDXFKYRQ(QHUJLHWUlJHUQ
1LFKWHQHUJHWLVFKHU9HUEUDXFKYRQ(QHUJLHWUlJHUQLVWGHU
QLFKWHQHUJHWLVFKH(LQVDW]YRQ(QHUJLHWUlJHUQVRZLHEHL
GHU8PZDQGOXQJDQIDOOHQGHU6WRIIHEHLGHUHQ9HUZHQ
GXQJHVQLFKWDXIGHQ(QHUJLHJHKDOWVRQGHUQDXIGLHVWRII
OLFKH(LJHQVFKDIWDQNRPPW]%%LWXPHQ6FKPLHUVWRIIH
x 1LFKWZRKQJHElXGH
1LFKWZRKQJHElXGHVLQG*HElXGHGLHEHUZLHJHQGIU
1LFKWZRKQ]ZHFNHJHPHVVHQDQGHU*HVDPWQXW]IOlFKH
EHVWLPPWVLQG+LHU]X]lKOHQ]%$QVWDOWVJHOlQGH%UR
XQG9HUZDOWXQJVJHElXGHODQGZLUWVFKDIWOLFKHXQGQLFKW
ODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEVJHElXGHVRZLH)DEULNJHElXGH
+DQGHOVJHElXGH/DJHUJHElXGH+RWHOVXQGGHUJOHLFKHQ
x 2EHUIOlFKHQZDVVHU
2EHUIOlFKHQZDVVHULVW:DVVHUQDWUOLFKHURGHUNQVWOLFKHU
REHULUGLVFKHU*HZlVVHU]XP%HLVSLHO)OXVV6HHRGHU
7DOVSHUUHQZDVVHU'XUFK*UXQGZDVVHUDQUHLFKHUXQJJH
ZRQQHQHV:DVVHUDQJHUHLFKHUWHV*UXQGZDVVHUZLUG
ZHQQQLFKWJHVRQGHUWDXVJHZLHVHQGHP2EHUIOlFKHQZDV
VHU]XJHUHFKQHW
x gIIHQWOLFKH6DPPHONDQDOLVDWLRQ
8QWHU|IIHQWOLFKHU6DPPHONDQDOLVDWLRQZLUGGDV|IIHQWOLFKH
/HLWXQJVV\VWHPYHUVWDQGHQGDVDXVVFKOLH‰OLFKGD]XEH
VWLPPWLVW$EZDVVHU6FKPXW]XQGRGHU1LHGHUVFKODJV
ZDVVHU]XVDPPHOQXQGDE]XOHLWHQ
%HLP0LVFKV\VWHPZHUGHQLQHLQHP.DQDO6FKPXW]XQG
1LHGHUVFKODJVZDVVHUJHPHLQVDPDEJHOHLWHW
$OV7UHQQV\VWHPZLUGGDV.DQDOQHW]EH]HLFKQHWLQGHP
6FKPXW]XQG1LHGHUVFKODJVZDVVHUJHWUHQQWDEJHOHLWHW
ZHUGHQ
x 2]RQDEEDXSRWHQWLDO
'DV2]RQDEEDXSRWHQWLDOHLQHVR]RQVFKLFKWVFKlGLJHQGHQ
6WRIIHVHUJLEWVLFKDXVVHLQHP2'3:HUWR]RQHGHSOHWLRQ
SRWHQWLDO'LHVHUJLEWGDV2]RQDEEDXSRWHQWLDOUHODWLY]X
GHP2]RQDEEDXSRWHQWLDOGHV6WRIIHV5DQGDVKHL‰W
2'35 0LW5ZLUGGDV)&.:7ULFKORUIOXRUPH
WKDQEH]HLFKQHW'LHLP0RQWUHDOHU3URWRNROOJHQDQQWHQ

2'3:HUWHVLQGJHUXQGHWH:HUWHXQGVWW]HQVLFKDXILQ
WHUQDWLRQDOYHUELQGOLFKH%HUHFKQXQJVYHUIDKUHQ
x 3HUVRQHQNLORPHWHU
3HUVRQHQNLORPHWHULVWGLH0D‰HLQKHLWIU9HUNHKUVOHLVWXQ
JHQLP3HUVRQHQYHUNHKUXQGHQWVSULFKWGHU%HI|UGHUXQJ
HLQHU3HUVRQEHUNP:HJ
x 3ULPlUDEIDOO
3ULPlUDEIlOOHVLQG$EIlOOHGLHRULJLQlULP3URGXNWLRQVSUR
]HVVÄDQGHU:HUNEDQN³DQIDOOHQ(QWKDOWHQVLQGDOOH$E
IlOOHGLHYRULKUHU9HUZHUWXQJ%HVHLWLJXQJHLQHU%HKDQG
OXQJQLFKWXQWHUOLHJHQVRZLH]XU%HKDQGOXQJDQVWHKHQGH
$EIlOOH %HKDQGOXQJVDQODJHQLQSXWV([GHILQLWLRQHVLQG
DOOH6HNXQGlUDEIlOOH %HKDQGOXQJVDQODJHQRXWSXWVQLFKW
HQWKDOWHQ
x 3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK
'HU3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFKXPIDVVWGLHIUGLH8PZDQG
OXQJXQG(QGYHUEUDXFKEHQ|WLJWH(QHUJLHGLHDXV3ULPlU
WUlJHUQJHZRQQHQZLUG(UHUJLEWVLFKDXVGHU6XPPHGHU
LP/DQGJHZRQQHQHQ3ULPlUHQHUJLHWUlJHUGHQ%HVWDQGV
YHUlQGHUXQJHQVRZLHGHP6DOGRDXV%H]JHQXQG/LHIH
UXQJHQ8PGLHLQXQWHUVFKLHGOLFKHQ(LQKHLWHQ]%7RQ

QHP N:KRGHU-RXOHDXVJHZLHVHQHQ(QHUJLHWUlJHU
YHUJOHLFKEDUXQGDGGLWLRQVIlKLJ]XPDFKHQZHUGHQGLHVH
]XU%HUHFKQXQJGHV3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFKHVDXIGHU
*UXQGODJHLKUHVMHZHLOLJHQ+HL]ZHUWHVDXIHLQHQHLQKHLWOL
FKHQ1HQQHU-RXOHXPJHUHFKQHW
x 4XHOOHQELODQ]
6LHKH&2(PLVVLRQHQDXVGHP3ULPlUHQHUJLHYHUEUDXFK
x 4XHOOZDVVHU
'DV4XHOOZDVVHULVWGHU|UWOLFKEHJUHQ]WHQDWUOLFKH
*UXQGZDVVHUDXVWULWWDXFKQDFKHLQHUNQVWOLFKHQ)DVVXQJ
1LFKWGD]X]lKOWGDVhEHUODXIZDVVHU
x 6FKPXW]ZDVVHU
%HLP6FKPXW]ZDVVHUKDQGHOWHVVLFKXPEHQXW]WHV:DV
VHUXQWHUVFKLHGOLFKHU4XDOLWlWGDVDEJHOHLWHWZLUG,QGHU
(UKHEXQJEHUGLH|IIHQWOLFKH$EZDVVHUEHVHLWLJXQJLVWGD
PLWLP:HVHQWOLFKHQGHUMHQLJH7HLOGHV$EZDVVHUVJH
PHLQWGHUQLFKWYRQ1LHGHUVFKOlJHQVWDPPWRGHUDOV
)UHPGZDVVHULQGLH.DQDOLVDWLRQJHODQJWLVW
x 6HHXQG7DOVSHUUHQZDVVHU
6LHKH2EHUIOlFKHQZDVVHU
x 6LHGOXQJVDEIDOO
)HVWH6LHGOXQJVDEIlOOHVHW]HQVLFKDXV+DXVPOOKDXV
POOlKQOLFKHQ*HZHUEHDEIlOOHQ6WUD‰HQNHKULFKW*DUWHQ
XQG3DUNDEIlOOHQ0DUNWDEIlOOHQNRPSRVWLHUEDUHQ$EIlOOHQ
DXVGHU%LRWRQQHXQG6SHUUPOO]XVDPPHQ
x 6LHGOXQJVXQG9HUNHKUVIOlFKH
'LH6LHGOXQJVXQG9HUNHKUVIOlFKHEHVWHKWDXVHLQHU
6XPPHPHKUHUHUVHKUKHWHURJHQHU)OlFKHQQXW]XQJVDUWHQ
GLHGXUFKHLQHEHUZLHJHQGVLHGOXQJVZLUWVFKDIWOLFKHE]Z
VLHGOXQJVZLUWVFKDIWOLFKHQ=ZHFNHQGLHQHQGH(UJlQ]XQJV
IXQNWLRQJHNHQQ]HLFKQHWVLQG6LHVHW]WVLFKDXVGHU*H
ElXGHXQG)UHLIOlFKHGHU%HWULHEVIOlFKHRKQH$EEDX
ODQGGHU(UKROXQJVIOlFKHGHU9HUNHKUVIOlFKHXQGGHU
)OlFKHIU)ULHGK|IH]XVDPPHQ6LHNDQQNHLQHVZHJVPLW
GHP%HJULIIÄYHUVLHJHOW³JOHLFKJHVHW]WZHUGHQGDVLHHLQHQ
QLFKWTXDQWLIL]LHUEDUHQ$QWHLOYRQQLFKWEHEDXWHQXQGQLFKW
YHUVLHJHOWHQ)UHLXQG*UQIOlFKHQHQWKlOW

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

x 6WDWLRQlUH$QODJH
(LQHVWDWLRQlUH$QODJHLVWHLQH$QODJH]XU%DXDEIDOODXIEH
UHLWXQJGLHIHVWDQHLQHP6WDQGRUWLQVWDOOLHUWLVW6LHNDQQ
DEHUDXFKDOVHLJHQVWlQGLJH(LQKHLWDXIGHP*HOlQGHHLQHU
$EIDOOHQWVRUJXQJVDQODJHVWHKHQ
x 7UDQVSRUWYHUSDFNXQJ
(VVLQG9HUSDFNXQJHQGLHGHQ7UDQVSRUWYRQ:DUHQHU
OHLFKWHUQGLH:DUHQDXIGHP7UDQVSRUWYRU6FKlGHQEH
ZDKUHQRGHUGLHDXV*UQGHQGHU6LFKHUKHLWGHV7UDQV
SRUWVYHUZHQGHWZHUGHQXQGEHLP9HUWUHLEHUGHU:DUHQ
DQIDOOHQ
x 7UHLEKDXVSRWHQWLDO
'DV7UHLEKDXVSRWHQWLDOLVWGHUSRWHQWLHOOH%HLWUDJHLQHV
6WRIIHV]XU(UZlUPXQJGHUERGHQQDKHQ/XIWVFKLFKWHQUH
ODWLY]XGHP7UHLEKDXVSRWHQWLDOGHV6WRIIHV.RKOHQGLR[LG
&2DXVJHGUFNWDOV*:3:HUW*OREDO:DUPLQJ3RWHQ
WLDOGKGHU*:3:HUWYRQ&2 'LH7UHLEKDXVSRWHQ
WLDOHDQGHUHU6WRIIHEHPHVVHQVLFKVRPLWUHODWLY]X&2
'HU*:3:HUWHLQHV6WRIIHVKlQJWGDYRQDEDXIZHOFKHQ
=HLWUDXPGLHVH*U|‰HEH]RJHQZLUGhEOLFKHUZHLVHZLUG
HLQ=HLWKRUL]RQWYRQ-DKUHQ]X*UXQGHJHOHJW
x 7URFNHQPDVVH
7URFNHQPDVVHLVWIHVWHU%HVWDQGWHLOGHV.OlUVFKODPPV
5RKVFKODPPZLUGYRUGHU%HKDQGOXQJLP$OOJHPHLQHQPLW
:DVVHUJHKDOWDQJHJHEHQ1DFKGHU%HKDQGOXQJ
NDQQ.OlUVFKODPPLQXQWHUVFKLHGOLFKHU.RQVLVWHQ]YRUOLH
JHQZREHLGHU7URFNHQPDVVHJHKDOWEHLSXPSXQGIOLH‰Il
KLJHP.OlUVFKODPPXQWHUVWLFKIHVWHPELVVFKPLH
UHQGHP.OlUVFKODPP]ZLVFKHQXQGNUPHOLJ
IHVWHPELVVWUHXIlKLJHP.OlUVFKODPP]ZLVFKHQXQG
XQGEHLVWDXEI|UPLJHP.OlUVFKODPPEHUOLHJW
x 8IHUILOWUDW
8IHUILOWUDWLVW:DVVHUGDVGHQ:DVVHUJHZLQQXQJVDQODJHQ
GXUFKGDV8IHUHLQHV)OXVVHVRGHU6HHVLP8QWHUJUXQG
QDFK%RGHQSDVVDJH]XVLFNHUWXQGVLFKPLWGHPDQVWHKHQ
GHQ*UXQGZDVVHUYHUPLVFKWHVZLUGLQVHLQHU%HVFKDIIHQ
KHLWZHVHQWOLFKYRQGHUGHV2EHUIOlFKHQZDVVHUVEHVWLPPW
x 8QIlOOHEHLP8PJDQJPLWZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRI
IHQ
$OV8QIDOOLP6LQQHGHU8PZHOWVWDWLVWLNODXW†
86WDW*JLOWGDV$XVWUHWHQHLQHULP+LQEOLFNDXIGHQ
6FKXW]GHU*HZlVVHUQLFKWXQHUKHEOLFKHQ0HQJHZDVVHU
JHIlKUGHQGHU6WRIIHDXV$QODJHQ]XP8PJDQJPLWZDV
VHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQVRZLHZlKUHQGGHU%HI|UGHUXQJ
YRQZDVVHUJHIlKUGHQGHQ6WRIIHQ
x 8PVlW]HIUGHQ8PZHOWVFKXW]
8PVlW]HIUGHQ8PZHOWVFKXW]VLQGGLH8PVlW]HGHUHU
VWHOOWHQ:DUHQHUEUDFKWHQ%DXOHLVWXQJHQXQGDXVJHZlKO
WHQ'LHQVWOHLVWXQJHQGLHDXVVFKOLH‰OLFKGHP8PZHOWVFKXW]
GLHQHQ

x 8PYHUSDFNXQJ
8PYHUSDFNXQJHQVLQG9HUSDFNXQJHQGLHDOV]XVlW]OLFKH
9HUSDFNXQJHQ]X9HUNDXIVYHUSDFNXQJHQYHUZHQGHWZHU
GHQXQGQLFKWDXV*UQGHQGHU+\JLHQHGHU+DOWEDUNHLW
RGHUGHV6FKXW]HVGHU:DUHYRU%HVFKlGLJXQJRGHU9HU
VFKPXW]XQJIUGLH$EJDEHDQGHQ(QGYHUEUDXFKHUHUIRU
GHUOLFKVLQG
x 9HUEXQGH
9HUEXQGYHUSDFNXQJHQVLQG9HUSDFNXQJHQDXVXQWHU
VFKLHGOLFKHQYRQ+DQGQLFKWWUHQQEDUHQ0DWHULDOLHQYRQ
GHQHQNHLQHVHLQHQ*HZLFKWVDQWHLOYRQEHUVFKUHLWHW
x 9HUNDXIVYHUSDFNXQJ
9HUNDXIVYHUSDFNXQJHQVLQG9HUSDFNXQJHQGLHDOVHLQH
9HUNDXIVHLQKHLWDQJHERWHQZHUGHQXQGEHLP(QGYHUEUDX
FKHUDQIDOOHQ9HUNDXIVYHUSDFNXQJHQVLQGDXFK9HUSD
FNXQJHQGHV+DQGHOVGHU*DVWURQRPLHXQGDQGHUHU
'LHQVWOHLVWHUGLHGLHhEHUJDEHYRQ:DUHQDQGHQ(QGYHU
EUDXFKHUHUP|JOLFKHQRGHUXQWHUVWW]HQ6HUYLFHYHUSD
FNXQJHQ
x 9HUNHKUVIOlFKH
9HUNHKUVIOlFKHQVLQGXQEHEDXWH)OlFKHQGLHGHP6WUD
‰HQ6FKLHQHQRGHU/XIWYHUNHKUVRZLH/DQGIOlFKHQGLH
GHP9HUNHKUDXI:DVVHUIOlFKHQGLHQHQ'D]X]lKOHQDXFK
7UHQQ6HLWHQXQG6FKXW]VWUHLIHQ/lUPVFKXW]DQODJHQ
%UFNHQ*UlEHQXQG%|VFKXQJHQ5DGXQG*HKZHJH
3DUNVWUHLIHQXQGlKQOLFKH(LQULFKWXQJHQVRZLH3OlW]HGLH
YRUKHUUVFKHQG]XP$EVWHOOHQYRQ)DKU]HXJHQ$EKDOWHQ
YRQ0lUNWHQRGHU'XUFKIKUHQYRQ9HUDQVWDOWXQJHQGLH
QHQ
x 9HUXUVDFKHUELODQ]
6LHKH&2(PLVVLRQHQDXVGHP(QGHQHUJLHYHUEUDXFK
x :DOGIOlFKH
:DOGIOlFKHQVLQGXQEHEDXWH)OlFKHQGLHPLW%lXPHQXQG
6WUlXFKHUQEHZDFKVHQVLQGGD]X]lKOHQXDDXFK:DOG
EO|‰HQ3IODQ]VFKXOHQ:LOGlVXQJVIOlFKHQ
x :DOGVFKlGHQ
$OV:DOGVFKlGHQEH]HLFKQHWPDQJUR‰IOlFKLJH6FKlGHQLQ
)RUVWEHVWlQGHQGLH]XP$EVWHUEHQYRQ1DGHOXQG/DXE
ElXPHQLQZHLWHQ%HUHLFKHQ0LWWHOHXURSDVIKUHQ
'HU8PIDQJYRQ:DOGVFKlGHQZLUGXDDQKDQGHLQHU
MlKUOLFKHQQDFKEXQGHVHLQKHLWOLFKHQ.ULWHULHQGXUFKJHIKU
WHQ:DOGVFKDGHQVHUKHEXQJHUPLWWHOW6LHEDVLHUWDXIHLQHU
6WLFKSUREHQDXVZDKOXQGHUODXEWQXU$XVVDJHQEHUJU|‰H
UH)OlFKHQHLQKHLWHQ
'LH6FKlGLJXQJGHU%lXPHZLUGDQKDQGGHV1DGHOE]Z
%ODWWYHUOXVWHVLQIQI6WXIHQHLQJHWHLOW
± 6FKDGVWXIH 1DGHOE]Z%ODWWYHUOXVWELV3UR]HQW
NHLQH6FKDGHQVPHUNPDOH
± 6FKDGVWXIH 1DGHOE]Z%ODWWYHUOXVWYRQELV
3UR]HQWVFKZDFKJHVFKlGLJW
± 6FKDGVWXIH 1DGHOE]Z%ODWWYHUOXVWYRQELV
3UR]HQWPLWWHOVWDUNJHVFKlGLJW
± 6FKDGVWXIH 1DGHOE]Z%ODWWYHUOXVWYRQELV
3UR]HQWVWDUNJHVFKlGLJW
± 6FKDGVWXIH DEJHVWRUEHQRKQH1DGHOQE]Z/DXE
(LQGHXWLJH:DOGVFKlGHQOLHJHQEHLHLQHP1DGHOE]Z
%ODWWYHUOXVWYRQPHKUDOV3UR]HQWYRUDOVRDE6FKDGVWX
IH

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

±±

x :lUPHNUDIWZHUN
'DV:lUPHNUDIWZHUNLVWHLQH$QODJHGLH:lUPHHQHUJLH
YRQ%UHQQVWRIIHQRGHUDQGHUHQ:lUPHTXHOOHQ]XU(U]HX
JXQJYRQHOHNWULVFKHU(QHUJLHQXW]W
x :DVVHUDXINRPPHQ
$OV:DVVHUDXINRPPHQZHUGHQGLHEHLGHQ%HWULHEHQDXV
(LJHQI|UGHUXQJXQGRGHU)UHPGEH]XJDXVGHP|IIHQWOL
FKHQ1HW]XQGRGHUYRQDQGHUHQ%HWULHEHQDQIDOOHQGHQ
:DVVHUPHQJHQEH]HLFKQHW
x :DVVHUIOlFKH
:DVVHUIOlFKHQVLQG)OlFKHQGLHVWlQGLJRGHU]HLWZHLVHPLW
:DVVHUEHGHFNWVLQGJOHLFKJOWLJREGDV:DVVHULQQDWU
OLFKHQRGHUNQVWOLFKHQ%HWWHQDEIOLH‰WRGHUVWHKW=XU:DV
VHUIOlFKH]lKOHQDXFK%|VFKXQJHQXQG8IHUEHIHVWLJXQJHQ
:DVVHUDXIIDQJXQG6LFNHUEHFNHQ
x :DVVHUJHIlKUGHQGHU6WRII
/DXW*HVHW]]XU2UGQXQJGHV:DVVHUKDXVKDOWHVVLQGZDV
VHUJHIlKUGHQGH6WRIIHIHVWHIOVVLJHXQGJDVI|UPLJH6WRIIH
HLQVFKO=XEHUHLWXQJHQGLHJHHLJQHWVLQGGDXHUQGRGHU
LQHLQHPQLFKWQXUXQHUKHEOLFKHQ$XVPD‰QDFKKDOWLJH9HU
lQGHUXQJHQGHU:DVVHUEHVFKDIIHQKHLWKHUEHL]XIKUHQ6LH
ZHUGHQGXUFK9RUVFKULIWHQQlKHUEHVWLPPWXQGHQWVSUH
FKHQGLKUHU*HIlKUOLFKNHLWHLQJHVWXIW
x :LUWVFKDIWV]ZHLJ
(LQ:LUWVFKDIWV]ZHLJLVWHLQHVWDWLVWLVFKH(LQKHLW]XU=X
VDPPHQIDVVXQJZLUWVFKDIWOLFKHU7lWLJNHLWHQQDFKGHU.ODV
VLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV]ZHLJHHQWVSUHFKHQGGHUMHZHLOL
JHQJHOWHQGHQ$XVJDEH'LH.ODVVLILNDWLRQGHU:LUWVFKDIWV
]ZHLJHGLHQWGD]XGLHZLUWVFKDIWOLFKHQ7lWLJNHLWHQYRQ8Q
WHUQHKPHQ%HWULHEHQXQGDQGHUHQVWDWLVWLVFKHQ(LQKHLWHQ
LQDOOHQDPWOLFKHQ6WDWLVWLNHQHLQKHLWOLFK]XHUIDVVHQ
x :RKQIOlFKH
'LH:RKQIOlFKHYRQ:RKQXQJHQLVWGLH6XPPHGHUDQUH
FKHQEDUHQ*UXQGIOlFKHQGHU5lXPHGLHDXVVFKOLH‰OLFK]X
HLQHU:RKQXQJJHK|UHQ1LFKWJH]lKOWZHUGHQGLH)OlFKHQ
GHU=XEHK|UUlXPH]%.HOOHU:DVFKNFKHXQG'DFKE|
GHQGHU:LUWVFKDIWVUlXPH9RUUDWVUlXPH$EVWHOOUlXPH
DX‰HUKDOEGHU:RKQXQJVRZLHGHU*HVFKlIWVUlXPH
x :RKQJHElXGH
:RKQJHElXGHVLQG*HElXGHGLHPLQGHVWHQV]XU+lOIWH±
JHPHVVHQDQGHU*HVDPWQXW]IOlFKH±:RKQ]ZHFNHQGLH
QHQ1HEHQQXW]IOlFKHQLQ:RKQJHElXGHQ$EVWHOOUlXPH
XbZHUGHQ]XU%HVWLPPXQJGHV1XW]XQJVVFKZHUSXQN
WHVQLFKWKHUDQJH]RJHQ
x :RKQXQJ
(LQH:RKQXQJEHVWHKWDXVHLQHPRGHUPHKUHUHQ5lXPHQ
ZHOFKHGLH)KUXQJHLQHV+DXVKDOWHVHUP|JOLFKHQGDUXQ
WHUVWHWVHLQH.FKHRGHUHLQ5DXPPLW.RFKJHOHJHQKHLW
(LQH:RKQXQJKDWJUXQGVlW]OLFKHLQHQHLJHQHQDEVFKOLH‰
EDUHQ=XJDQJXQPLWWHOEDUYRP)UHLHQYRQHLQHP7UHS
SHQKDXVRGHUHLQHP9RUUDXPIHUQHU:DVVHUYHUVRUJXQJ
$XVJXVVXQG7RLOHWWHGLHDXFKDX‰HUKDOEGHV:RKQXQJV
DEVFKOXVVHVOLHJHQN|QQHQ

$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ²6%39M±%HUOLQ

'DV$PWIU6WDWLVWLN
%HUOLQ%UDQGHQEXUJ

3URGXNWH
XQG'LHQVWOHLVWXQJHQ

'DWHQDQJHERW
DXVGHP6DFKJHELHW


,QIRUPDWLRQVVHUYLFH
LQIR#VWDWLVWLNEEEGH
PLWVWDWLVWLVFKHQ,QIRUPDWLRQHQIU
MHGHUPDQQXQG%HUDWXQJVRZLHPD‰JH
VFKQHLGHUWH$XIEHUHLWXQJHQYRQ'DWHQ
EHU%HUOLQXQG%UDQGHQEXUJ
$XVNXQIW%HUDWXQJ3UHVVHGLHQVWVRZLH
)DFKELEOLRWKHN,QIRUPDWLRQHQ]XGLHVHU9HU|IIHQWOLFKXQJ
5HIHUDW3
7HO
)D[
$QGUHD2UVFKLQDFN#VWDWLVWLNEEEGH

'DV$PWIU6WDWLVWLN%HUOLQ%UDQGHQEXUJ
LVWIUEHLGH/lQGHUGLH]HQWUDOH'LHQVW
OHLVWXQJVHLQULFKWXQJDXIGHP*HELHWGHU
DPWOLFKHQ6WDWLVWLN'DV$PWHUEULQJW6HU
YLFHOHLVWXQJHQLP%HUHLFK,QIRUPDWLRQXQG
$QDO\VHIUGLHEUHLWHgIIHQWOLFKNHLWIUDO
OHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ*UXSSHQVRZLHIU
.XQGHQDXV9HUZDOWXQJXQG3ROLWLN:LUW
VFKDIWXQG:LVVHQVFKDIW.HUQJHVFKlIW
GHV$PWHVLVWGLH'XUFKIKUXQJGHUJH
VHW]OLFKDQJHRUGQHWHQDPWOLFKHQ6WDWLVWL
NHQIU%HUOLQXQG%UDQGHQEXUJ'DV$PW
HUKHEWGLH'DWHQEHUHLWHWVLHDXILQWHU
SUHWLHUWXQGDQDO\VLHUWVLHXQGYHU|IIHQW
OLFKWGLH(UJHEQLVVH'LH*UXQGYHUVRU
JXQJDOOHU1XW]HUPLWVWDWLVWLVFKHQ,QIRU
PDWLRQHQHUIROJWXQHQWJHOWOLFKLP:HVHQW
OLFKHQEHUGDV,QWHUQHWXQGGHQ,QIRUPD
WLRQVVHUYLFH'DQHEHQZHUGHQQDFKIUDJH
XQG]LHOJUXSSHQRULHQWLHUWH6WDQGDUGDXV
ZHUWXQJHQ]X)HVWSUHLVHQDQJHERWHQ
.XQGHQVSH]LILVFKH$XIEHUHLWXQJ%HUD
WXQJ]XNRVWHQGHFNHQGHQ3UHLVHQHUJlQ]W
GDV6SHNWUXPGHU,QIRUPDWLRQVEHUHLWVWHO
OXQJ


$PWOLFKH6WDWLVWLNLP9HUEXQG
'LH6WDWLVWLNHQZHUGHQEXQGHVZHLWQDFK
HLQKHLWOLFKHQ.RQ]HSWHQ0HWKRGHQXQG
9HUIDKUHQDUEHLWVWHLOLJHUVWHOOW'LHVWDWLVWL
VFKHQbPWHUGHU/lQGHUVLQGGDEHL
JUXQGVlW]OLFKIUGLH'XUFKIKUXQJGHU
(UKHEXQJHQIUGLH$XIEHUHLWXQJXQG
9HU|IIHQWOLFKXQJGHU/lQGHUHUJHEQLVVH
]XVWlQGLJ'XUFKGLHVH.RRSHUDWLRQLQHL
QHPÄ6WDWLVWLNYHUEXQG³HQWVWHKHQIUDOOH
/lQGHUYHUJOHLFKEDUHXQG]XHLQHP%XQ
GHVHUJHEQLV]XVDPPHQIKUEDUH(UKH
EXQJVUHVXOWDWH
6WDQGRUW3RWVGDP
%HKOHUWVWUD‰HD3RWVGDP
7HO
)D[
0R±'R±8KU)U±8KU6WDQGRUW%HUOLQ
$OW)ULHGULFKVIHOGH%HUOLQ


%LEOLRWKHN
7HO
0R±'R±8KU)U±8KU

,QWHUQHW$QJHERW
ZZZVWDWLVWLNEHUOLQEUDQGHQEXUJGH
PLWDNWXHOOHQ'DWHQ3UHVVHPLWWHLOXQJHQ
6WDWLVWLVFKHQ%HULFKWHQ]XPNRVWHQORVHQ
+HUXQWHUODGHQUHJLRQDOVWDWLVWLVFKHQ,QIRUPD
WLRQHQ:DKOVWDWLVWLNHQXQGDQDO\VHQVRZLH
HLQHPhEHUEOLFNEHUGDVJHVDPWH/HLV
WXQJVVSHNWUXPGHV$PWHV

6WDWLVWLVFKH-DKUEFKHU
PLWHLQHU9LHO]DKOYRQ7DEHOOHQDXVQDKH]X
DOOHQ$UEHLWVJHELHWHQGHUDPWOLFKHQ6WDWLVWLN

6WDWLVWLVFKH%HULFKWH
PLW(UJHEQLVVHQGHUHLQ]HOQHQ6WDWLVWLNHQLQ
7DEHOOHQLQWLHIHUVDFKOLFKHU*OLHGHUXQJXQG
*UDILNHQ]XU9HUDQVFKDXOLFKXQJYRQ(QWZLFN
OXQJHQXQG6WUXNWXUHQ
:HLWHUH9HU|IIHQWOLFKXQJHQ]XP7KHPD
6WDWLVWLVFKH%HULFKWH
x%DVLVGDWHQXQGDXVJHZlKOWH(UJHEQLVVH
 IUGDV/DQG%UDQGHQEXUJ
 39±

*HPHLQVFKDIWVYHU|IIHQWOLFKXQJHQGHU
$UEHLWVJUXSSHÄ8PZHOW|NRQRPLVFKH
*HVDPWUHFKQXQJHQGHU/lQGHU³
XQWHUZZZXJUGOGH
DNWXHOO
x*HPHLQVFKDIWVYHU|IIHQWOLFKXQJ
$QDO\VHQXQG%HULFKWH
8PZHOWZLUWVFKDIW
2NWREHU
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.